ระบบกำจัดปลวก KiiS

kiss-0

KiiS (Keep Tracking Intelligent Injection System) และ SmartCard

คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ได้ศึกษาและพัฒนาระบบจัดการปลวกให้ดียิ่งขึ้น จนสำเร็จเป็นระบบการทำงาน ติดตาม ประเมินผลแบบครบวงจร คือระบบจัดการปลวกอัจฉริยะ KiiS โดยใช้ SmartCard เก็บข้อมูลขณะปฏิบัติงานจริงทุกขั้นตอน KiiS เป็นคำที่ย่อมาจากคำศัพท์ที่ใช้อธิบายคุณสมบัติของระบบจัดการปลวกอัจฉริยะนี้ Keep Tracking คือความสามารถในการติดตาม ประเมินและบันทึกผลการปฏิบัติการ ทั้งระบบครบวงจร ในเวลาจริงขณะปฏิบัติงาน ส่วน Real -Time Intelligent Injection System คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้คำนวนและสั่งการ ฉีดเคมีอย่างแม่นยำ ทำการ Robotic-Injection ควบคุมการเปิด-ปิด วาล์วจ่ายเคมีอัตโนมัติ สามารถจ่ายเคมีได้อย่างครบถ้วนเต็มเม็ด เต็มหน่วยโดยอัตโนมัติ SmartCard ถูกใช้เพื่อบันทึกผลและรายละเอียดขณะปฏิบัติงาน ทุกขั้นตอน และรายงานเข้าสู่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของบริษัทเพื่อการควบคุมคุณภาพงานบริการ

System Console ชุดแผงควบคุมระบบปฎิบัติการ KiiS กล่องควบคุมอุปกรณ์ Control Box ที่ติดตั้งไว้ภายนอกอาคารเป็นจุดเก็บรักษาสายเคมี SwingJet ที่ติดตั้งไว้ใต้อาคาร เพื่อความสะดวกในการอัดเคมีเสริมในภายหน้าโดยไม่ต้องมีการขุดหรือเจาะใต้พื้นอาคารอีก

 

kiss-1
Control Box
kiss-2
KiiS System Console
kiss-3
KiiS SmartCard