กำจัดปลวกด้วยเคมีแบบน้ำ VS เคมีแบบโฟม

กำจัดปลวกด้วยเคมีแบบน้ำ VS เคมีแบบโฟม

 

กำจัดปลวกด้วยเคมีแบบน้ำ VS เคมีแบบโฟม

กำจัดปลวกแบบไหนเหมาะกับบ้านคุณ

ก่อนที่เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับการกำจัดปลวก โดยวิธีที่ใช้เคมีในรูปแบบน้ำหรือใช้เคมีในรูปแบบโฟมก็ตาม เราจะขอพูดถึงขั้นตอนการบริการของบริษัทการกำจัดปลวก กำจัดแมลง และกำจัดมดที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เพื่อที่ทุกคนจะได้ทราบถึงขั้นตอนการทำงานโดยสังเขป เพราะแน่นอนว่าเรื่องปลวก แมลง มด หรือสัตว์รบกวนจำพวกอื่นๆ เรามักพบในชีวิตประจำวันจนบางครั้งสร้างความน่ารำคาญต่อการใช้ชีวิตอีกด้วย

หลายคนจึงหันมาเลือกใช้วิธีการกำจัดปลวก ด้วยตนเองแต่จะสังเกตได้ว่า หลังจากที่เรากำจัดแมลงจำพวกนี้ด้วยตนเองปัญหาเหล่านี้จะหายไปสักพักแต่จะกลับมาอีกครั้งในระยะเวลาที่ไม่นาน สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ เราไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุแต่กลับไปแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุแทน ส่งผลให้ปัญหาเหล่านี้ไม่หมดไปแบบถาวร และบางครั้งก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นถ้าหากเจอปัญหาปลวก แมลง หรือมดบริเวณที่บ้านที่เราพักอาศัยหรือบริเวณอาคารที่เราทำงานอยู่ ควรขอคำปรึกษาหรือคำแนะนำกับทางบริษัทกำจัดปลวก โดยเฉพาะ จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดคุณที่สุด

ขั้นตอนการบริการของบริษัทกำจัดปลวก

บริษัทกำจัดปลวก ที่ได้รับมาตรฐาน ส่วนใหญ่จะแบ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็น 2 ประเภทด้วยกัน ประกอบด้วยดังนี้

1. การบริการที่เน้นกำจัดปลวกในระหว่างที่ทำการก่อสร้าง

 • ขั้นตอนที่ 1 : จะเริ่มตั้งแต่ศึกษารายละเอียดแปลนของอาคาร เจาะลึกถึงโครงสร้างของอาคาร และทราบถึงการวางท่อทุกจุด เพื่อที่ทางบริษัทกำจัดปลวกจะเริ่มทำการวางแผนเบื้องต้น
 • ขั้นตอนที่ 2 : หากเป็นพื้นอาคารที่ติดดินอาจเลือกใช้วิธีการฉีดเคมีใต้อาคารก่อนการเทพื้นคอนกรีต จุดประสงค์ที่ทำเช่นนี้เพื่อป้องกันและกำจัดปลวกที่กำลังมีอยู่ตอนนี้หรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
 • ขั้นตอนที่ 3 : หากเป็นพื้นที่ใต้อาคารที่มีช่องว่างมากกว่า 80 เซนติเมตรขึ้นไปอาจเลือกใช้วิธีการติดตั้งสายเคมีและหัวฉีด, การติดตั้งกล่องควบคุม หรือการอัดน้ำเคมีใต้พื้นอาคารผ่านระบบ KiiS และ SwingJet (Sub-Slab Injection via Kiis and SwingJet) เป็นต้น สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ที่นี่

2. การบริการที่เน้นกำจัดปลวกหลังจากสร้างอาคาร/บ้านเรือนเสร็จแล้ว

 • ขั้นตอนที่ 1 : จะเริ่มตั้งแต่ศึกษารายละเอียดแปลนของอาคาร เจาะลึกถึงโครงสร้างของอาคาร และทราบถึงการวางท่อทุกจุด เพื่อที่ทางบริษัทกำจัดปลวกจะเริ่มทำการวางแผนเบื้องต้น
 • ขั้นตอนที่ 2 : หากเป็นพื้นอาคารที่ติดดินอาจเลือกใช้วิธีการอัดเสริมเคมีใต้อาคารผ่านระบบ KiiS (Sub-Slab Injection by Drilling and Roding via KiiS) ซึ่งระบบนี้จะคำนวณการฉีดเคมีได้อย่างตรงจุดและแม่นยำที่สุด, การฉีดเคมีเคลือบโพรงต่างๆ หรือการอัดเคมีในรูปแบบโฟมเพื่อเคลือบช่องโพรง (KingFoam Cavity Treatment) เป็นต้น
 • ขั้นตอนที่ 3 : หากเป็นพื้นที่ใต้อาคารที่มีช่องว่างมากกว่า 80 เซนติเมตรขึ้นไปอาจเลือกใช้วิธีการการติดตั้งสายเคมีและหัวฉีด SwingJet (Chemical hose and SwingJet Installation), การอัดน้ำเคมีใต้พื้นอาคารผ่านระบบ KiiS และ SwingJet (Sub-Slab Injection via Kiis and SwingJet) หรือการติดตั้งกล่องควบคุม (Control Box Installation) เป็นต้น สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ที่นี่

ขั้นตอนการบริการของบริษัทกำจัดปลวก

สำหรับขั้นตอนการกำจัดปลวกโดยบริษัทกำจัดปลวก มืออาชีพมักมีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

 • ขั้นตอนที่ 1 : โทรแจ้งปัญหาที่พบกับเจ้าหน้าที่
 • ขั้นตอนที่ 2 : ส่งผู้เชียวชาญเข้าประเมินและวัดพื้นที่ฟรี
 • ขั้นตอนที่ 3 : เลือกวิธีการกำจัดปลวกที่ถูกวิธี
 • ขั้นตอนที่ 4 : ตรวจเช็คงานหลังจากกำจัดปลวกเรียบร้อยแล้ว
 • ขั้นตอนที่ 5 : ทำการประเมินผลและรายงานผลต่อลูกค้า

ความแตกต่างระหว่างเคมีแบบน้ำกับเคมีแบบโฟม

การกำจัดปลวกโดยใช้วิธีเคมีแบบน้ำ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

 1. สารกลุ่มไพรีทรอยด์ : คุณสมบัติของสารเคมีชนิดนี้จะมีพิษที่น้อยแต่สามารถกำจัดปลวก ให้ตายได้ทันที หลายคนจะเรียกกันว่าเป็นเคมีที่มีฤทธิ์กำจัดและขับไล่ หรือแบบไม่แพร่เชื้อ
 2. สารกลุ่มออร์กาโนคลอรีน : คุณสมบัติของสารเคมีชนิดนี้จะมีพิษที่มาก ไม่สามารถกำจัดปลวก ให้ตายทันที แต่ปลวก แมลง หรือมดนั้นจะกลับไปตายที่รัง และถ้าหากปลวก แมลง หรือมดตัวอื่นๆ มากินซากก็จะตายตามกันไปเป็นลูกโซ่ หลายคนจะเรียกกันว่าเป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์กำจัดแต่ไม่ขับไล่ หรือแบบแพร่เชื้อ

 


สอบถามข้อมูล

 

ข้อดีของการกำจัดปลวก ด้วยเคมีแบบน้ำ

 • หากเป็นสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีน ปลวก แมลง และมดจะไม่ตายในทันที เป็นการรับเชื้อเคมีและนำไปแพร่ที่รังส่งผลให้เป็นการกำจัดปลวก แบบตายยกรัง
 • สามารถเลือกใช้วิธีนี้ในด้านของการกำจัดปลวก หรือด้านการป้องกันการเกิดของปลวก แมลง มด โดยการอัดน้ำยาลงพื้นดินบริเวณอาคารที่ทำงานหรือบ้านเรือนที่พักอาศัย
 • ออกฤทธิ์ทั้งการกินและการสัมผัส หมายความว่าหากปลวก แมลง หรือมดตัวใดได้รับเคมีแบบน้ำ แค่ไปสัมผัสปลวก แมลง มดตัวอื่นๆ ก็ถือว่าได้รับเคมีทันที
 • มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง เพราะมีพิษน้อยและได้รับการรับรองจาก อย.

ข้อเสียของการกำจัดปลวก ด้วยเคมีแบบน้ำ

 • ต้องอาศัยทักษะและความรู้ในการใช้งาน เพราะต้องมีการผสมเคมีก่อนการใช้
 • ราคาค่อนข้างสูง
 • ต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับเซฟตี้ในขณะใช้งาน

ข้อดีของการกำจัดปลวก ด้วยเคมีแบบโฟม

 • เคมีแบบโฟมจะติดทนทาน ส่งผลให้มีระยะเวลาในการกำจัดปลวก จะนานขึ้นตาม
 • นอกจากกำจัดปลวกได้ดีแล้ว ยังป้องกันปลวก แมลง มดระยะยาวได้อีกด้วย
 • เนื้อโฟมอัดแน่นกระจายทั่วทุกพื้นผิว
 • เนื้อโฟมสามารถแทรกซึมซอกมุมพื้นผิวได้ดีกว่าเคมีแบบน้ำ
 • เนื้อโฟมไม่ฟุ้งกระจาย
 • ทำให้ปลวกตายยกรังได้
 • ปลอดภัยทั้งกับคนและสัตว์เลี้ยง

ข้อเสียของการกำจัดปลวก ด้วยเคมีแบบโฟม

 • หากต้องการกำจัดปลวก ในปริมาณที่มากการเลือกใช้วิธีนี้อาจทำให้ค่าใช้จ่ายในการกำจัดปลวก ค่อนข้างสูง

 

สำหรับใครที่อ่านบทความนี้แล้วสนใจที่อยากจะนำวิธีการใช้เคมีในรูปแบบโฟมไปใช้ที่บ้านหรือที่ทำงานด้วยตนเองสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ เพราะเคมีในรูปแบบโฟมจะใช้งานง่ายและสะดวกกว่าเคมีในรูปแบบน้ำที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและต้องสวมอุปกรณ์เซฟตี้อย่างรัดกุมขณะใช้งาน แต่จุดสำคัญของการกำจัดปลวก ด้วยเคมีรูปแบบโฟมนั่นก็คือ ‘การเลือกยี่ห้อเคมีรูปแบบโฟม’ ที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับว่าสามารถกำจัดปลวก ให้สิ้นซากได้จริงๆ อีกทั้งควรมีการทำงานร่วมกับระบบที่สามารถตรวจสอบการทำงานและตรวจสอบการอัดเคมีรูปแบบโฟมแบบเรียลไทม์เพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่าเม็ดเงินที่เราทุ่มเทไปจะได้รับผลตอบรับที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ถ้าหากยังไม่รู้จะเริ่มกำจัดปลวก อย่างไร เคมีรูปแบบโฟมถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีและมาพร้อมความปลอดภัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ โดยเรามีบริการให้คำแนะนำเรื่องกำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดหนู กำจัดแมลงสาบ และกำจัดแมลงรบกวนอื่นๆ และที่สำคัญเรายังมีบริการเข้าสำรวจพื้นที่ฟรีทั่วประเทศไทย เพราะเราเชื่อมั่นว่าการเข้าไปสำรวจพื้นที่จริง จะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

สอบถามรายละเอียดบริการกำจัดปลวกเพิมเติมได้ที่
https://kingservice.co.th/
โทร. : 02 320 4444
E-Mail: service@kingservice.co.th
Facebook Page: https://web.facebook.com/kingservicecenter
Line: @kingservicecenter
Youtube Channel: kingservicechannel