โครงการ Easy E-Receipt 2024

รู้ยัง? คิงส์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ สามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้นะ

03 ม.ค. 2024


 • คิงส์เซอร์วิสเซ็นเตอร์
  สามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ กับโครงการ Easy E-Receipt 2024 
  บริการสุดคุ้มกับ King Service Center
  เพียงคุณลูกค้า ขอใบกับกำภาษี (E-Tax Invoice)
  สามารถนำไปใช้ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 50,000 บาท (moon heart eyes)
  ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 67 นี้
 • กำจัดปลวกและแมลงรบกวนแบบสุดคุ้มต้อง คิงส์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ ที่เดียวเท่านั้น
 • เงื่อนไขสำหรับการใช้จ่าย
  1. ต้องเป็นผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  2. ซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียน VAT
  เว้นแต่เป็นหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แบบเล่ม E-book และสินค้า OTOP

  3. ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามจริง จำนวนไม่เกิน 50,000 บาท
  4. ใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)
  หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากรเท่านั้น

ดูโปรโมชั่นทั้งหมด next