โปรโมชั่นประจำเดือน

เริ่มต้น 2 มกราคม - 31 มีนาคม 2567
(รับบริการได้ถึง 30 เมษายน 2567)

03 ม.ค. 2024


แบบไม่ผ่อน

📌 ต่อที่ 1 รับส่วนลด
8% สำหรับลูกค้าใหม่ ซื้อสัญญาปลวกใช้เคมี Mythic หรือ Altriset
15% สำหรับลูกค้าต่อสัญญา ซื้อสัญญาปลวกใช้เคมี Mythic หรือ Altriset
8% สำหรับลูกค้าใหม่ ซื้อสัญญาปลวกเคมีใช้ Fipforce
8% สำหรับลูกค้าต่อสัญญา ซื้อสัญญาปลวกใช้เคมี Fipforce
8% สำหรับลูกค้า ซื้อสัญญาแมลง
15% สำหรับลูกค้า ซื้อสัญญาแมลง พ่วงสัญญาปลวก
12% สำหรับลูกค้า ซื้อสัญญาระบบเหยื่อ KingBAIT

📌 ต่อที่ 2 แถมฟรี
เมื่อทำสัญญาบริการครบ 25,000 บาท
แถมฟรีบริการกำจัดแมลง 1 ครั้ง ในวันบริการครั้งแรกเท่านั้น

เงื่อนไข
– ชำระเงินเต็มจำนวนเพื่อจองวันบริการ
– ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 31 มีนาคม 2567 เท่านั้น
– ไม่เข้าร่วมรายการผ่อน 0 %
– เลือกรับบริการได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ดูโปรโมชั่นทั้งหมด next