บริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน

การบริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนของ คิงส์ เซอร์วิส ยึดหลักการ IPM (Integrated Pest Management)
อันเป็นที่ยอมรับตามหลักปฏิบัติสากล ว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดแมลงและวัตว์รบกวน

บริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน

คิงส์ เซอร์วิส บริษัทกำจัดตัวเรือด กำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดหนู กำจัดแมลงสาบ ภายในบ้าน และคอนโด
ด้วยหลักการจัดการแมลงแบบบูรณาการ (IPM – Integrated Pest Management) ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ คิงส์ เซอร์วิส

สามารถติดต่อสอบถาม รับคำปรึกษาได้ฟรี ไม่มีเงื่อนไข

Line Fb

รับโปรโมชั่นผ่อน 0% 10 เดือน ถึง ธันวาคม 2566

บริการกำจัดตัวเรือด

วิธีการบริการจัดการตัวเรือด

บริการจัดการเพื่อลดปริมาณตัวเรือด หรือให้จำนวนตัวเรือดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายในระยะเวลารับประกัน 1 เดือน
โดยบริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความเชื่อถือ ด้วยหลักการจัดการแมลงแบบบูรณาการ
(IPM – Integrated Pest Management) มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการจัดการแมลง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริการที่ดี ปลอดภัยต่อมนุษย์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับและใช้กันเป็นสากลในต่างประเทศ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. The Service Procedure – ขั้นตอนการปฏิบัติงานกำจัดตัวเรือด

    1.1 การสารวจตรวจเช็คพื้นที่บริการ (Inspection Service)

        1.1.1 ตรวจเช็คตามจุดเสี่ยงที่อาจพบปัญหาตัวเรือด เช่น แนวขอบของเบาะที่นอน, บริเวณโครงสร้างของเตียง,

แนวขอบบัว, แนวช่วงรอยต่อของผนังอาคาร อาจเป็นแหล่งหลบซ่อนของตัวเรือดได้

         1.1.2 แจ้งทางผู้รับบริการในการทำความสะอาดเครื่องนอน รวมไปถึงผ้าม่านหรือสิ่งของต่างๆ ที่อาจพบคราบของ

ตัวเรือด หรือพบการแพร่ระบาดของตัวเรือดภายในพื้นที่

     1.2 การบริการกำจัดตัวเรือด (Regular Service)

         1.2.1 เมื่อพบปัญหาตัวเรือดบนที่นอน หรือภายในที่พัก แนะนำให้มีการเก็บเครื่องนอน, ผ้าม่าน ออกจากบริเวณที่พบปัญหา

ตัวเรือด และนำไปทำความสะอาดโดยการซักด้วยน้ำร้อนอุณหภูมิประมาณ 50 – 60 องศาเซลเซียส นานเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

         1.2.2 ฉีดเคลือบสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการตัวเรือดด้วยถังฉีดแรงดันต่ำอย่างละเอียด และครอบคลุมพื้นที่ที่พบ

ปัญหาและพื้นที่เสี่ยงที่อาจเป็นแหล่งหลบซ่อนของตัวเรือด

แนะนำโปรโมชั่น

Un1
“โปรโมชั่น ผ่อน 0%, 4-10 เดือน”

เริ่มต้น 2 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2566 (รับบริการได้ถึง 31 มกราคม 2567)

รายละเอียด
เช็คโปรเช็คปลวก
โปรโมชั่นประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2566

เริ่มต้น 2 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2566 (รับบริการได้ถึง 31 มกราคม 2567)

รายละเอียด
ตรวจเช็คฟรีกําจัดปลวก
สำรวจบ้านฟรี

สำรวจบ้านฟรี ไม่ต้องทำสัญญา

รายละเอียด

ดูทั้งหมด

ติดต่อเรา