เรื่องน่ารู้

คิงส์ เซอร์วิส ได้รวบรวมจัดทำเรื่องน่ารู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำจัดปลวก แมลง และสัตว์รบกวนเพื่อเป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วไป ในการป้องกัน กำจัด รวมไปถึงการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างของท่านให้ปลอดภัยจากปลวก แมลงและสัตว์รบกวน