ติดต่อเรา

บริษัทกําจัดปลวก

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่สำนักงานใหญ่

ที่อยู่สำนักงานใหญ่

9 ซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 10 แขวงทับ
ช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์

โทรศัพท์

02 320 4444

โทรสาร

โทรสาร

02 322 6530

สาขาเชียงใหม่

ที่อยู่สำนักงานใหญ่

ที่อยู่สาขาเชียงใหม่

107/279 หมู่ที่5 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์

โทรศัพท์

053 325 711

โทรสาร

โทรสาร

053 325 712