บริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน

การบริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนของ คิงส์ เซอร์วิส ยึดหลักการ IPM (Integrated Pest Management)
อันเป็นที่ยอมรับตามหลักปฏิบัติสากล ว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดแมลงและวัตว์รบกวน

บริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน

คิงส์ เซอร์วิส บริษัทกำจัดยุง กำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดหนู กำจัดแมลงสาบ ภายในบ้าน และคอนโด
ด้วยหลักการจัดการแมลงแบบบูรณาการ (IPM – Integrated Pest Management) ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ คิงส์ เซอร์วิส

สามารถติดต่อสอบถาม รับคำปรึกษาได้ฟรี ไม่มีเงื่อนไข

Line Fb

รับโปรโมชั่นผ่อน 0% 10 เดือน ถึง มีนาคม 2567

บริการกำจัดยุง

บริการกำจัดยุงเพื่อลดจำนวนยุง หรือทำให้จำนวนยุงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ด้วยหลักการจัดการแมลงแบบบูรณาการ (IPM – Integrated Pest Management) มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการกำจัดการยุง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริการที่ดีที่สุดปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย สัตว์เลี้ยงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการกำจัดยุง

1.1 การตรวจเช็ค

1.1.1 ตรวจเช็คตามจุดต่างๆ เช่น แหล่งน้ำขัง มุมอับ ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หรือแหล่งหลบซ่อนเกาะพักของยุงได้

1.1.2 ใส่ทรายอะเบทสำหรับจัดการลูกน้ำยุงตามแหล่งน้ำขังต่างๆ

1.2 การบริการกำจัดยุง

1.2.1 รอบนอกอาคาร หรือตัวบ้าน –โดยการฉีดเคลือบพื้นผิวเป็นการทาให้เคมีตกค้างในบริเวณที่เป็นที่เกาะพักของยุง (เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานในการฉีดเคลือบพื้นผิวเพื่อจัดการยุง ซึ่งการเลือกใช้ เครื่องมือแต่ละชนิดจะขึ้นอยู่กับลักษณะหน้างานที่พบ) ยกตัวอย่างเช่น ผนังอาคาร, ประตู, หน้าต่าง, แนวต้นไม้ต่างๆ เป็นต้น เมื่อยุงบินมาเกาะพักในบริเวณดังกล่าวจะได้รับพิษของเคมี ส่งผลให้ยุงตายลงเมื่อเวลาผ่านไป

1.2.2 ภายในอาคาร – เลือกใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานในการฉีดพ่นเพื่อจัดการยุง โดยเครื่องมือที่ใช้ขึ้นอยู่กับลักษณะหน้างานที่พบ ไม่ว่าจะเป็นการอบ ULV (Ultra-Lowvalue) ซึ่งเป็นเครื่องมือฉีดพ่นเคมีที่สามารถใช้ได้ทั้งภายนอก และภายในอาคาร ด้วยอนุภาคที่เล็กของสาร ทำให้สารเคมีคงประสิทธิภาพและฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานาน หรือการฉีดเคลือบพื้นผิวเพื่อจัดการยุง เมื่อยุงบินมาเกาะพักบริเวณดังกล่าวจะได้รับพิษของเคมี ส่งผลให้ยุงตายต่อเนื่อง

ประเภทสัญญาบริการกำจัดยุง

1. แบบรายครั้ง
2. แบบรายปี สัญญา 1 ปี
  เข้าบริการ 12 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง) ภายในระยะสัญญา


ราคาบริการกำจัดยุง
รายครั้งเริ่มต้นที่ 1,800 บาท/ครั้ง
สัญญาบริการกำจัดยุง 1 ปี ราคา ราคาเริ่มต้น 7,500 บาท
(ราคายังไม่รวม VAT7%)

หมายเหตุ : การบริการแบบครั้งไม่มีรับประกัน เนื่องจากเป็นการบริการแบบรายครั้ง ประสิทธิภาพในการกำจัดยุงจะไม่มีผลในระยะยาว

แนะนำโปรโมชั่น

ผ่อน
โปรโมชั่น ผ่อน 0% , 4-10 เดือน

เริ่มต้น 2 มกราคม - 31 มีนาคม 2567
(รับบริการได้ถึง 30 เมษายน 2567)

รายละเอียด
ไม่ผ่อน
โปรโมชั่นประจำเดือน

เริ่มต้น 2 มกราคม - 31 มีนาคม 2567
(รับบริการได้ถึง 30 เมษายน 2567)

รายละเอียด
N2
สำรวจบ้านฟรี

สำรวจบ้านฟรี ไม่ต้องทำสัญญา

รายละเอียด

ดูทั้งหมด

ติดต่อเรา