บริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน

การบริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนของ คิงส์ เซอร์วิส ยึดหลักการ IPM (Integrated Pest Management)
อันเป็นที่ยอมรับตามหลักปฏิบัติสากล ว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดแมลงและวัตว์รบกวน

บริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน

คิงส์ เซอร์วิส บริษัทกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน กำจัดหนู กำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดแมลงสาบภายในบ้าน และคอนโด
โดยเทคโนโลยีกำจัดแมลง ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ คิงส์ เซอร์วิส

สามารถติดต่อสอบถาม รับคำปรึกษาได้ฟรี ไม่มีเงื่อนไข

Line Fb

รับโปรโมชั่นผ่อน 0% 10 เดือน ถึง มีนาคม 2567

บริการกำจัดแมลงสาบ

บริการจัดการแมลงสาบแบบบูรณาการ (IPM – Integrated Pest Management) มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการบริการกำจัดแมลงสาบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริการที่ดีที่สุด ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย สัตว์เลี้ยง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการกำจัดแมลงสาบ
1.1 การสำรวจ ตรวจเช็คพื้นที่บริการ (Inspection)
1.1.1 สำรวจในจุดเสี่ยงต่างๆ เช่น ห้องครัว ห้องน้า ห้องเก็บของ ห้องใต้บันได ปล่องหุ้มท่อน้าทิ้ง และรอบนอกพื้นที่
1.1.2 วิเคราะห์ปัญหาที่พบภายในพื้นที่ และวางแผนการบริการกำจัดแมลงสาบ

1.2 การบริการกำจัดแมลงสาบ (Regular Service)
1.2.1 ตรวจเช็คตามจุดเสี่ยงต่างๆ เช่น ห้องครัว ห้องน้า ห้องเก็บของ ห้องใต้บันได ปล่องหุ้มท่อน้าทิ้ง และรอบนอกพื้นที่
1.2.2 วางเหยื่อตามจุดเสี่ยงต่างๆ เมื่อพบปัญหาแมลงภายในอาคาร
1.2.3 ใช้ถังฉีดเคมีแรงดันต่ำ ฉีดพ่นเคมีเคลือบรอยแตกรอบนอกอาคาร

ประเภทสัญญาบริการกำจัดแมลงสาบ

1. แบบรายครั้ง
2. แบบรายปี สัญญา 1 ปี เข้าบริการ 12 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง) ภายในระยะสัญญา

ราคาบริการจัดการแมลงสาบ

แนะนำโปรโมชั่น

ผ่อน
โปรโมชั่น ผ่อน 0% , 4-10 เดือน

เริ่มต้น 2 มกราคม - 31 มีนาคม 2567
(รับบริการได้ถึง 30 เมษายน 2567)

รายละเอียด
ไม่ผ่อน
โปรโมชั่นประจำเดือน

เริ่มต้น 2 มกราคม - 31 มีนาคม 2567
(รับบริการได้ถึง 30 เมษายน 2567)

รายละเอียด
N2
สำรวจบ้านฟรี

สำรวจบ้านฟรี ไม่ต้องทำสัญญา

รายละเอียด

ดูทั้งหมด

ติดต่อเรา