บริการอบฆ่าเชื้อโรค ไวรัส
และแบคทีเรีย

คิงส์ เซอร์วิส ขอนําเสนอบริการอบละอองฆ่าเชื้อด้วยผลิตภัณฑ์ไบโอ ออร์แกนิค
ผ่านเครื่อง ULV ที่สามารถฉีดพ่นละอองอนุภาคเล็ก สามารถฆ่าเชื้อโรค ไวรัส
และแบคทีเรียได้ถึง 99.99% (มีผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการ)

บริการอบฆ่าเชื้อโรค ไวรัส และ แบคทีเรีย

คิงส์ เซอร์วิส ขอนําเสนอบริการอบละอองฆ่าเชื้อด้วยผลิตภัณฑ์ไบโอ ออร์แกนิคผ่านเครื่อง ULV ที่สามารถฉีดพ่นละอองอนุภาคเล็ก สามารถฆ่าเชื้อโรค ไวรัส และ แบคทีเรีย ได้ถึง 99.99% (มีผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการ)

Dsc05484 Min 1600x1063

บริการอบละอองฆ่าเชื้อ
วิธีการบริการอบละอองฆ่าเชื้อ

การบริการอบละอองฆ่าเชื้อ แบบรายครั้งให้บริการโดยบริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จา กัด สามารถจัดการเชื้อโรค ไวรัส และแบคทีเรีย ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียนองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข ตามหลักปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับและใช้กันเป็นสากลในต่างประเทศ

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. The Service Procedure – ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1.1 การจัดเก็บพื้นที่บริการก่อนบริการ

1.1.1 เจ้าของพื้นที่บริการต้องทา การจัดเก็บอาหาร เครื่องดื่ม ภายในพื้นที่ให้มิดชิดจากละอองสารเคมีที่อาจปลิวลงในอาหาร

1.1.2 เจ้าของพื้นที่บริการต้องทา การจัดเก็บสิ่งของภายในให้มิดชิดจากละอองสารเคมี ดังนี้ ภาชนะที่ใช้บรรจุอาหาร, เอกสาร

และสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่บนโต๊ะ

1.2 การบริการ (Regular Service)

1.2.1 อบละอองฆ่าเชื้อภายในบริการด้วยเครื่องอบละออง ULV

1.2.2 เช็ดพื้นที่บริการด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในบริเวณที่มีพื้นผิวสัมผัส ดังนี้ โต๊ะ, เก้าอี้, โซฟา, หน้าบานพับประตู, ราวบันได และ

บริเวณที่จับเพื่อเปิ ดประตูทุกประตูในพื้นที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองโดย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) และ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รวมทั้งสถาบันมาตรฐานจากต่างประเทศ ได้แก่ ECOCERT (ยุโรป), NSF (อเมริกา) อีกด้วยผลิตภัณฑ์นี้ สามารถใช้ได้ทั้งในบ้านอยู่อาศัย โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารสํานักงาน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงแรม รถไฟ รถโดยสาร หรือ แม้แต่ในเครื่องบิน เมื่อเสร็จขั้นตอนการอบฆ่าเชื้อ 30นาที สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้ตามปกติ โดยไม่ต้องทําความสะอาดพื้นผิว ผลิตภัณฑ์ไบโอออร์แกนิคจะย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยหรือใช้พื้นที่ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัยใช้สถานที่ รวมถึงคนใกล้ตัว

กลับสู่หน้าหลัก next

แนะนำโปรโมชั่น

Promotionประจำเดือน (1)
โปรฯประจำเดือน กค.-กย.
รายละเอียด
N2
สำรวจบ้านฟรี

สำรวจบ้านฟรี ไม่ต้องทำสัญญา

รายละเอียด

ดูทั้งหมด

ติดต่อเรา