กลุ่มลูกค้าของ คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์

ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจของ คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์


P5 กลุ่มลูกค้าของ คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์

ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจของ คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ที่บริการลูกค้าทั้งแบบรายบุคคลและในรูปแบบบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ทำให้ลูกค้าของเราขยายไปอีกหลากหลายกลุ่มธุรกิจ

มาดูกันว่ามีลูกค้ากลุ่มใดบ้าง ที่ใช้บริการของคิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์

ร้านอาหาร

เพราะธุรกิจร้านอาหาร ต้องใส่ใจในเรื่องความสะอาดของพื้นที่ประกอบอาหาร พื้นที่เก็บวัตถุดิบและโซนบริการอาหารแก่ลูกค้า จึงมีร้านอาหารชั้นนำหลายแบรนด์ใช้บริการกับคิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์

 

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การแสดงสินค้า สวนสนุก สนามบิน

พื้นที่ที่เปิดกว้าง มีผู้คนมาใช้บริการในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก การป้องกันและกำจัดสัตว์รบกวนหรือแมลงเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อป้องกันโรคภัยที่มาจากสัตว์รบกวนเหล่านั้น คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จึงมอบความมั่นใจให้แก่ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นอย่างมาก

 

บ้านส่วนตัว คอนโด อาคารสำนักงาน บริษัทต่างๆ

พื้นที่อยู่อาศัย หรือที่ทำงานเป็นพื้นที่ที่สมาชิกในบ้านหรือพนักงานใช้เวลาเป็นส่วนใหญ่ของแต่ละวัน การดูแลกำจัดปลวก สัตว์รบกวนและแมลงต่างๆ จึงสำคัญเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้อยู่อาศัย และพนักงานที่เป็นเสมือนสมาชิกครอบครัว คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จึงมีโอกาสดูแลลูกค้ากลุ่มนี้หลายรายด้วยกัน

 

กลุ่มธุรกิจโรงแรม และโรงพยาบาล

บริการที่ดีเลิศ และความสะอาดเป็นสิ่งที่ลูกค้าทุกคนคาดหวังเมื่อเข้าพักโรงแรมหรือมาเข้ารับการรักษาต่างๆในโรงพยาบาล กลุ่มธุรกิจโรงแรมและโรงพยาบาลหลายแบรนด์จึงมั่นใจให้บริการกำจัดปลวกและแมลงรบกวนของคิงส์ หลายรายเป็นลูกค้าเหนียวแน่นของเรามาหลายสิบปีแล้ว

 

สถานศึกษาต่างๆ

ความปลอดภัยและความสะอาดเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองเน้นย้ำและให้ความสำคัญแก่บุตรหลานเมื่อเข้ามาศึกษาในสถานศึกษา ทั้งในโรงเรียน มหาวิทยาลัย ลูกค้ากลุ่มนี้มั่นใจใช้บริการคิงส์ด้านการกำจัดปลวก ยุง และสัตว์รบกวนต่างๆเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของครู นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรต่างๆในโรงเรียน / มหาวิทยาลัย

ดูเรื่องน่ารู้ทั้งหมด next