การันตีคุณภาพและความปลอดภัย เพราะเราใส่ใจในทุกรายละเอียด

เราให้คำปรึกษาพร้อมบริการป้องกันและกำจัดปลวก รวมถึงแมลงรบกวนต่างๆ


P8 คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ การันตีคุณภาพและความปลอดภัย เพราะเราใส่ใจในทุกรายละเอียด

เราให้คำปรึกษาพร้อมบริการป้องกันและกำจัดปลวก รวมถึงแมลงรบกวนต่างๆ ซึ่งบริการของเราครอบคลุมทั้งไทยและในอาเซียนมาอย่างยาวนาน และตลอด 43 ปีที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับ 3 ส่วนหลัก คือ

 

  1. ทีมงานคุณภาพ : เรามุ่งมั่นพัฒนาอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับบุคลากรอยู่เสมอ ด้วยระบบการเรียนการสอนรวมถึงการวัดระดับโดยแผนกฝึกอบรมของบริษัทด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ในสายงานโดยตรงมากว่า 40 ปี ผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการอบรม ทั้งภาคปฏิบัติและภาคสนาม นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมการอบรมที่ทางบริษัทได้นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อแน่ใจได้ว่าบุคลากรของ คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในระดับมาตรฐานสากล
  2. คุณภาพงานบริการ : เราไม่เคยหยุดคิดค้น ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการกำจัดปลวกและแมลงรบกวน เพื่อให้ได้งานบริการที่มีประสิทธิภาพ เพราะความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นเป้าหมายหลักของเรา

 

  1. ความปลอดภัย : เราตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้ามาเป็นอันดับแรก จึงเจาะจงใช้เคมี วัสดุ และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและให้ความปลอดภัยสูงสุดกับลูกค้า ที่ผ่านการรับรองด้านคุณภาพและความปลอดภัยจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมกำจัดแมลงเป็นใบแรกในประเทศไทยเลขที่ 01/2523 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ผ่านการรับรอง ISO9001 นอกจากนี้ยังได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา “Pennsylvania State University” และ “Purdue University” อีกด้วย

ดูเรื่องน่ารู้ทั้งหมด next