ทำอย่างไรดีเมื่อต้องกำจัดปลวกในบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง

ทำอย่างไรดีเมื่อต้องกำจัดปลวกในบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง

 

ทำอย่างไรดีเมื่อต้องกำจัดปลวกในบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง

ข้อแนะในการกำจัดปลวกสำหรับที่พักอาศัยที่มีสัตว์เลี้ยง

ปัญหาปลวกขึ้นบ้าน เป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่กวนใจที่ไม่เพียงแต่จะคอยสร้างความหงุดหงิดและความวิตกกังวลให้กับเจ้าของบ้านพักอาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่หรือบ้านปูน รวมถึงห้องพักคอนโดมิเนียมที่มีโครงสร้างของส่วนประกอบที่ทำมาจากกรวด ทราย ปูน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ล้วนแล้วแต่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับไม้เลยแม้แต่น้อย เนื่องจากปลวกเหล่านี้สามารถชอนไชขึ้นมาตามรอยแตกหรือรอยร้าวตามบริเวณช่องรอยต่อของอาคาร รอยแตกของผนัง เสา ฝ้าเพดาน ไม่เว้นแม้แต่ช่องท่อระบายน้ำ เพื่อมากัดกินและทำลายโครงสร้างและเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆในบ้านของเราได้

การหมั่นตรวจหาเส้นทางเดินของปลวกทั้งภายนอกและภายในบริเวณบ้าน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อการกำจัดปลวกเป็นประจำ จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เจ้าของบ้านพักอาศัยรู้สึกปลอดภัยและสามารถวางใจจากปัญหาการบุกทำลายของปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการกำจัดปลวกในรูปแบบต่าง ๆ ไม่เพียงแต่จะต้องสามารถกำจัดปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพและถาวรเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเทคโนโลยีดังกล่าวจะต้องมีความปลอดภัยทั้งต่อผู้พักอาศัยภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ รวมถึงสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ที่ในบางครั้งอาจจะถูกละเลยไป วันนี้เราจึงมีข้อแนะนำดี ๆ ในการเลือกกำจัดปลวกอย่างไรให้ปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงมาฝากทุกคนกัน

 

1.แจ้งบริษัทกำจัดปลวกเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง และเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ที่จะทำการกำจัดปลวก

สิ่งสำคัญที่เจ้าของบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงควรทำเป็นอย่างแรกเมื่อต้องการที่จะใช้บริการบริษัทกำจัดปลวก คือการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน ว่าบ้านพักอาศัยหรือคอนโดมิเนียมที่ต้องการจะกำจัดปลวกนั้นมีสัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่ ซึ่งเจ้าของบ้านควรบอกถึงประเภทและจำนวนของเลี้ยงให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อการวางแผนการทำงาน รวมถึงการเลือกวิธีการกำจัดปลวกและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับกำจัดปลวกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงมากที่สุด ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะมีสารออกฤทธิ์สำหรับกำจัดปลวกแบบที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง รวมถึงยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมากมาย แต่สารเคมีเหล่านี้ต้องถูกใช้อย่างถูกวิธี โดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ทางออกที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถทำได้ง่ายและดีที่สุดสำหรับปัญหาเหล่านี้เมื่อต้องการกำจัดปลวกภายในบริเวณบ้านพักอาศัยและคอนโดมิเนียม จึงเป็นการเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยง รวมถึงที่นอน ของเล่น ภาชนะสำหรับใส่น้ำและอาหาร รวมถึงอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ออกห่างจากบริเวณที่ต้องการจะกำจัดปลวกทั้งหมด

2.เลือกใช้วิธีกำจัดปลวกด้วยการวางระบบเหยื่อ

ในปัจจุบันนี้มีทางเลือกในการกำจัดปลวกมากมายหลากหลายวิธีสำหรับเจ้าของที่พักอาศัย ซึ่งหนึ่งในวิธีการที่ได้รับความนิยม คือการกำจัดปลวกด้วยวิธีการใช้สารเคมี ซึ่งเป็นการใช้สารออกฤทธิ์ประสิทธิภาพสูงที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยง อัดลงใต้พื้นเพื่อป้องกันและกำจัดปลวกในระยะยาว แต่วิธีการดังกล่าวก็ยังคงมีข้อจำกัดในเรื่องของสารเคมีที่อาจจะตกค้างในดินในระยะเวลาราว ๆ 1-3 ปี จากความไม่เป็นมืออาชีพของบริษัทกำจัดปลวก หรือบริษัทกำจัดปลวกเลือกใช้เคมีที่เป็นอันตรายไม่ได้ผ่านการรับรองจากอย. ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยง ซึ่งในปัจจุบันได้มีการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมากมายเพื่อให้เจ้าของบ้านพักอาศัยสามารถเลือกใช้วิธีในการกำจัดปลวกได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสมกับข้อจำกัดของตัวเองมากที่สุด โดยหนึ่งในนวัตกรรมในการกำจัดปลวกรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมสำหรับการจำกัดปลวกในบ้านพักอาศัยหรือคอนโดมิเนียม คือการกำจัดปลวกด้วยวิธีการวางสถานีเหยื่อซึ่งเป็นวิธีการกำจัดปลวกที่มีความปลอดภัยสูงอีกทั้งยังสามารถกำจัดปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงและเด็กเล็กภายในบ้าน

 


สอบถามข้อมูล

 

3.หลังกำจัดปลวกควรเปิดประตูและหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท

การเปิดประตูและหน้าต่างโดยรอบบ้านหลังจากที่มีการกำจัดปลวกเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยในการระบายสารพิษหรือสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดปลวกที่อาจจะตกค้างอยู่ ออกจากตัวบ้านเพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการปฏิบัติงานกำจัดปลวกเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าของบ้านพักอาศัยหรือคอนโดมิเนียมควรเปิดประตูและหน้าต่างทิ้งไว้เพื่อระบายอากาศให้ได้อย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงก่อนจะกลับเข้าไปในบริเวณตัวบ้าน แต่ถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปใช้งานในสถานที่นั้น ๆ ก่อนครบเวลาที่กำหนดก็ควรเข้าไปหลังจากที่มีการกำจัดปลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยไม่ควรปิดประตูหรือหน้าต่างทั้งหมด อีกทั้งเจ้าของบ้านพักอาศัยและคอนโดมิเนียมยังควรเช็ดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่บ้านก่อนการย้ายสัตว์เลี้ยงกลับเข้ามา เพื่อป้องกันละอองสารเคมีที่อาจติดค้างอยู่บนพื้นห้องหรือตามพื้นผิวของสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายหากสัตว์เลี้ยงของเรากินหรือเลียเข้าไปได้

4.เลือกใช้บริษัทกำจัดปลวกที่มีประสบการณ์ที่น่าเชื่อถือ

ปัญหาปลวกขึ้นบ้านเป็นปัญหากวนใจที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านาน เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยนั้นค่อนข้างเอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของปลวก ส่งผลให้ในปัจจุบันนี้มีบริษัทรับจ้างกำจัดปลวกเกิดขึ้นมามากมายเพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกของปลวกเหล่านี้ เจ้าของบ้านที่ต้องการเลือกใช้งานบริษัทกำจัดปลวกจึงควรเลือกพิจารณาถึงประสบการณ์ทำงานและความน่าเชื่อถือของบริษัทกำจัดปลวกนั้น ๆ อย่างถี่ถ้วนเพื่อให้ได้รับการบริการและคำแนะนำในการกำจัดปลวกจากทีมงานมืออาชีพที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อตัวเราเองและสัตว์เลี้ยงที่เรารัก

 

หากใครที่สนใจบริการกำจัดปลวกแต่ยังไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนเพื่อการแก้ปัญหากวนใจจากปลวกเหล่านี้ให้หมดไปอย่างถาวร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ โดยเรามีบริการให้คำแนะนำเรื่องกำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดหนู กำจัดแมลงสาบ และกำจัดแมลงรบกวนอื่นๆ และที่สำคัญเรายังมีบริการเข้าสำรวจพื้นที่ฟรีทั่วประเทศไทย เพราะเราเชื่อมั่นว่าการเข้าไปสำรวจพื้นที่จริง จะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

สอบถามรายละเอียดบริการกำจัดปลวกเพิมเติมได้ที่
https://kingservice.co.th/
โทร. : 02 320 4444
E-Mail: service@kingservice.co.th
Facebook Page: https://web.facebook.com/kingservicecenter
Line: @kingservicecenter
Youtube Channel: kingservicechannel