บริษัท กำจัดแมลง แต่..เคมีอาจไม่ทั่วถึง?!

จากประสบการณ์ยาวนานกว่า 43 ปี ของคิงส์ เซอร์วิส เราพบว่าหนึ่งในความกังวลลำดับต้นๆของลูกค้า


P6 บริษัท กำจัดแมลง แต่เคมีอาจไม่ทั่วถึง

 

Line Fb

คลิก! ดูโปรโมชั่นเพิ่มเติม

จากประสบการณ์ยาวนานกว่า 43 ปี ของคิงส์ เซอร์วิส เราพบว่าหนึ่งในความกังวลลำดับต้นๆของลูกค้า คือ กังวลว่าบริษัทกำจัดแมลงที่เรียกใช้บริการอาจฉีดเคมีป้องกันกำจัดปลวกให้ไม่ทั่วถึง

แต่หลังจากลูกค้าใช้บริการกับคิงส์ เซอร์วิส ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าความกังวลเหล่านี้หมดไป เมื่อได้เห็นศักยภาพของนวัตกรรม KingFoam  ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของคิงส์ เซอร์วิส

เพื่อไขข้อข้องใจ คิงส์ เซอร์วิสมีตารางเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจน

การฉีดเคมีป้องกันกำจัดปลวกแบบทั่วไป

การฉีดเคมีป้องกันกำจัดปลวกด้วยนวัตกรรม KingFoam

การอัดเคมีไม่ทั่วถึง:

การอัดเคมีในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง เช่น หลังกำแพงสองชั้น ท่อชาร์ป หากใช้อุปกรณ์ทั่วไป ไม่มีเทคโนโลยีการขยายตัวของโฟม อาจทำให้ไม่สามารถอัดเคมีได้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง เนื่องจากเคมีนั้นเป็นของเหลว

การอัดเคมีทั่วถึงทุกจุด:

King Foam เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการอัดเคมีรูปแบบโฟมทำให้สามารถอัดเคมีในบริเวณจุดเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นวัตกรรมนี้ทำให้โฟมสามารถขยายตัวได้มากกว่าน้ำถึง 30 เท่า ทำให้การอัดเคมีถมเต็มใต้พื้น เสาโพรง กำแพงสองชั้น และช่องต่างๆภายในบ้าน เป็นไปได้อย่างเต็มพื้นที่และมีประสิทธิภาพ

การสะสมของเคมีในพื้นที่ลาดเอียง:

การฉีดพ่นเคมีในรูปแบบน้ำทั่วไป มักเกิดปัญหาเคมีสะสม หรือขังนองตามจุดต่างๆ เช่น พื้นที่ลาดเอียง ร่องแตกหรือรอยทรุดของอาคาร ทำให้เคมีไม่สามารถกระจายทั่วถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่บริเวณที่ดอน เคมีมักกระจายไปไม่ถึง

การกระจายของเคมีในทุกสภาพพื้นที่:

เทคโนโลยี KingFoam สามารถขยายตัวซอกซอนได้ทั่วถึงทุกที่ และทุกสภาวะของสภาพพื้นที่ ไม่ว่าจะที่ลุ่ม ที่ลาดเอียง ที่ดอน หรือ ตามมุมอับต่างๆ เช่น บริเวณปล่องท่อน้ำทิ้ง (ท่อชาร์ป) ทำให้สามารถจัดการปลวกภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หากต้องการปรึกษาเรื่องการกำจัดปลวกจากผู้เชี่ยวชาญ ติดต่อ คิงส์ เซอร์วิส แล้วจะรู้ว่า KingFoam ของเรานั้นแตกต่าง

 

สอบถามรายละเอียดบริการ กำจัดแมลง เพิ่มเติมได้ที่ 
https://kingservice.co.th
โทร. : 02 320 4444
E-Mail: service@kingservice.co.th
Facebook Page: https://web.facebook.com/kingservicecenter
Line: @kingservicecenter
Youtube Channel: kingservicechannel

ดูเรื่องน่ารู้ทั้งหมด next