การ กำจัด สัตว์รบกวน ด้วยเคมีเขาทำกันยังไงนะ

การควบคุม กำจัด สัตว์รบกวน (pest) ไม่ให้แพร่พันธุ์เพื่อให้โรงงานผลิตอาหารมีสุขอนามัยสูงสุด


P4 การ กำจัด สัตว์รบกวน ด้วยเคมีเขาทำกันยังไงนะ

การควบคุม กำจัด สัตว์รบกวน (pest) ไม่ให้แพร่พันธุ์เพื่อให้โรงงานผลิตอาหารมีสุขอนามัยสูงสุด นับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดที่โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งกวดขันมาก การใช้สารเคมีเพื่อควบคุมสัตว์รบกวนในโรงงานผลิตอาหาร จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งมีวิธีการอย่างไรกันบ้าง ไปดูกัน 

  1. 1.แมลงวัน

วิธีการที่ใช้ในการจัดการแมลงวัน/แมลงบิน คือการฉีดเคลือบพื้นผิวสัมผัสที่แมลงบินเกาะพักเพื่อทำให้พื้นบริเวณนั้นเป็นพิษต่อแมลงบิน และการแนะนำให้ติดตั้งเครื่องดักแมลงเพื่อดักจับแมลงบินที่อาจบินหลุดเข้าไปในพื้นที่

  1. 2.แมลงสาบ และมด

การจัดการ/ป้องกันแมลงสาบและมด ทำได้โดยฉีดสารเคมีเคลือบป้องกันรอบนอกอาคาร ฉีดเคมีตามจุดเสี่ยงเพื่อลดปัญหา หรือป้องกันปัญหาภายในอาคาร (ทั้งนี้ ภายหลังที่มีการฉีดเคมีภายในอาคาร หรือไลน์ผลิต คิงส์แนะนำให้ทำความสะอาดพื้นที่ก่อนเริ่มเข้าปฏิบัติทุกครั้ง)

หากเป็นในจุดที่ไม่สามารถฉีดเคมีได้จะทำการวางเหยื่อจัดการแมลงสาบ หรือมด เพื่อลดปัญหามดและแมลงสาบที่พบ

  1. 3.หนู

การจัดการหนูในในโรงงานอาหาร ทำได้โดยการวางระบบในการติดตั้งกับดักภายใน และการติดตั้งเหยื่อรอบนอกอาคาร

อย่างไรก็ดี การจัดการสุขอนามัยภายในโรงงานผลิตอาหาร สิ่งสำคัญที่สุดคือการปรับปรุงพื้นที่ให้ถูกสุขลักษณะที่ดี การบริการของคิงส์ เซอร์วิสนั้นลูกค้าสามารถวางใจได้ เพราะเรามีการรายงานผลการเข้าบริการ และลูกค้าสามารถตรวจสอบย้อนกลับเกี่ยวกับรายละเอียดการบริการได้เสมอ

Reference

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1423/pest-control-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99

ดูเรื่องน่ารู้ทั้งหมด next