ทำความรู้จักการวางท่อกำจัดปลวก

จุดเด่นของระบบการวางท่อกำจัดปลวก

วางท่อกำจัดปลวก


ทำความรู้จักการวางท่อกำจัดปลวก

จุดเด่นของระบบการวางท่อกำจัดปลวก

         บ้านคือสถานที่ที่เราปลอดภัย และอบอุ่นใจที่สุดจากการทำงานมาอย่างหนัก รวมถึงบ้านของเราต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตของเรา ซึ่งบ้านของแต่ละคนก็ย่อมใช้วัสดุในการสร้างที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะบ้านไม้ที่ย่อมมีโอกาสมีปลวกและบ้านที่มีปลวกขึ้นแล้ว จะมีโอกาสปลวกขึ้นไปตลอดชีวิตของบ้านซึ่งคือเรื่องจริง เราไม่สามารถป้องกันปลวกได้ 100% แต่เราสามารถกำจัดได้ 100% ดังนั้นเมื่อกำจัดปลวกรังนี้ให้ตายหมดแล้ว ปลวกรังใหม่ก็มีโอกาสสร้างรังใหม่แล้ว เข้ามาบ้านเราตามรอยแตกหรือรูเดิมที่ปลวกรังเก่าเคยเข้ามา ปลวกที่มาใหม่จึงมักขึ้นที่เดิมแต่เมื่อเราเจอปลวกขึ้นที่จุดเดิมผู้ที่ไม่มีข้อมูลตรงนี้ ก็จะคิดว่าปลวกรังเก่ายังไม่ตายทำไมมันไม่หายไปตลอดเลย ข้อเท็จจริงคือปลวกไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้

         ดังนั้นบ้านของเราจึงมีโอกาสพบเจอปลวกอยู่ตลอดแม้หลังจากกำจัดด้วยเหยื่อล่อให้ตายหมดไปแล้วก็ตาม และอีกสาเหตุหลักคือปลวกเป็นแมลงเม่าที่สามารถบินไปสร้างอาณาจักรใหม่ได้ตลอด ดังนั้นบ้านของเราจึงต้องการการป้องกันหรือการกำจัดปลวกอยู่เสมอเมื่อพบปัญหา แต่จะดีกว่าไหมถ้าการป้องกันปลวกขึ้นบ้านช่วงที่ดีที่สุด คือการป้องกันตั้งแต่เริ่มสร้างบ้าน

เราขอแนะนำ 3 วิธีกำจัดปลวกตั้งแต่เริ่มสร้างบ้าน

 1. ฉีดน้ำยาป้องกันเคลือบหน้าดิน ฉีดพ่นเคมีบริเวณทั่วพื้นดินที่ก่อสร้างบ้าน ทำให้ดินบริเวณนั้นเป็นพิษต่อปลวก ป้องกันไม่ให้สามารถผ่านบริเวณนั้นได้ โดยวิธีนี้จะสามารถป้องกันได้เป็นระยะเวลา 3 – 5 ปี ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของสารเคมี และสภาพแวดล้อม
 2. วางระบบท่อน้ำยาป้องกันปลวก วิธีนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันปลวกได้ดีในระยะยาว และนิยมมากในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าโครงการบ้านจัดสรรใหม่ๆ จะมีท่อสำหรับอัดน้ำยาป้องกันไว้ให้แล้ว ซึ่งทำให้เราสามารถอัดน้ำยาป้องกันลงบริเวณพื้นดินใต้อาคารได้ตลอดทุกปี ไม่ต้องมาเจาะพื้นเพื่ออัดฉีดน้ำยาป้องกันภายหลัง
 3.  เคลือบสารป้องกันปลวกกับไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างและเลือกใช้วัสดุที่ไม่ใช่อาหารปลวก
 4. การเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างบ้านที่ไม่ใช่อาหารของปลวก เช่น ปูน อิฐ เหล็ก ก็จะสามารถป้องกันปลวกได้ระดับนึง แต่หากบ้านที่ออกแบบไว้มีไม้เป็นส่วนประกอบ ไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดควรเคลือบ
 5. สารเคมีเพื่อป้องกัน หรือใช้ไม้ที่ผ่านการอบน้ำยาป้องกันปลวกด้วยแรงดันสูงแล้ว

         จากการป้องกันปลวกทั้ง 3 วิธีข้างต้น เราจะมาขอลงลึกวิธีที่ 2 คือ วางระบบท่อน้ำยาป้องกันปลวก หรือ กำจัดปลวกโดยการวางท่อจะติดตั้งอยู่ข้างใต้ และรอบฐานคอนกรีตของสิ่งปลูกสร้าง (บ้านหรืออาคารพาณิชย์) การวางระบบป้องกันปลวกก่อนสร้างบ้าน สามารถป้องกันการรุกรานของปลวกได้อย่างดีเยี่ยม หากมีการอัดน้ำยาอย่างสม่ำเสมอ การวางท่ออัดน้ำยาป้องกัน-กำจัดปลวก จะช่วยรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างอาคารได้อย่างยาวนาน นอกจากจะป้องกันปลวกขึ้นบ้านหรืออาคารแล้ว ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและความเสียหายต่อโครงสร้างอาคาร ในการเจาะรูเพื่ออัดน้ำยากำจัดปลวกเพิ่มในอนาคตด้วย สารเคมีที่ใช้ในการกำจัดปลวกจะมีระยะเวลาการออกฤทธิ์ หากสิ้นสุดช่วงเวลาดังกล่าว จำเป็นต้องอัดน้ำยาเพิ่ม เพื่อป้องกันปัญหาปลวกต่อไป หากบ้านหรืออาคารไม่มีการวางท่อกำจัดปลวกก่อนปลูกสร้าง จะต้องมีการเจาะรูตามจุดต่างๆ ของอาคารตามความเหมาะสมเพื่ออัดน้ำยา ดังนั้นการวางท่อกำจัดปลวกก่อนปลูกสร้าง จึงเป็นทางออกที่ดีสำหรับลูกค้าที่ต้องการรักษาโครงสร้างความสวยงามของอาคาร และปราศจากปัญหาปลวกอย่างยาวนานนับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่วางท่อกำจัดปลวก เพื่อจัดการบ้านของท่านจากปลวกใต้ดินโดย บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ด้วยหลักการจัดการปลวกแบบบูรณาการ (IPM – Integrated Pest Management) มุ่งเน้น และให้ความสำคัญกับการจัดการปลวกผู้รุกราน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยตามหลักปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับ และใช้กันเป็นสากลในต่างประเทศ

         ระบบป้องกัน-กำจัดปลวกโดยการวางท่อ คืออะไร ? การวางท่อกำจัดปลวกก่อนสร้างบ้านหรืออาคาร เป็นระบบการวางท่อเพื่ออัดสารเคมีผ่านแนวคานคอ ช่วยป้องกันการคุกคามของปลวกทั้งจากภายในและภายนอกสถานที่ได้อย่างทั่วถึง การอัดน้ำยายังสามารถทำผ่านหัวจ่ายที่อยู่นอกตัวอาคาร ทำให้รักษาความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย และไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง ขั้นตอนการปฏิบัติงานวางท่อกำจัดปลวกมีรายละเอียด ดังต่อไปนี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Fb


The Service Procedure – ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 1. ส่วนที่เป็นพื้นอาคารติดดิน (Slab-on-Ground/Slab-on-Beam, No Crawl-Space Underneath)
  1.1 ฉีดพ่นเคมีใต้อาคารก่อนการเทพื้นคอนกรีต (Sub-Slab Soil Treatment) – โดยการฉีดเคมีเคลือบหน้าดินให้ทั่วเต็มพื้นที่ โดยหลังจากการฉีดเคมีควรนำ พลาสติกมาปิดคลุมหน้าดินไว้ทันที แล้วทำการเทพื้นคอนกรีตปิดทับโดยเร็วที่สุด
 2. ส่วนใต้พื้นอาคารที่มีช่องว่างมากกว่า 80 ซม. (Building Area with Over 80 cm. Clearance of Crawl-Space)
  1.2 การติดตั้งสายฉีดเคมี (Chemical Hose Installation) – ทำการวางท่อกำจัดปลวก โดยใช้ท่อชนิด HDPE (ท่อ HDPE มีความยืดหยุ่นสูง ไม่แต่กหักง่ายและทนทานต่อสารเคมี) ลงใต้พื้นอาคาร และติดตั้งหัวฉีดเคมีตามระยะที่กำหนด รวมถึงดำเนินการติดตั้งกล่องควบคุม (Control Box) ไว้ด้านนอกอาคาร โดยเคมีจะออกจากหัวฉีดที่ถูกติดไว้ตามระยะของท่อ ส่งผลให้เคมีส่วนมากจะเคลือบอยู่ที่ผิวดิน ช่วยในเรื่องการป้องกันปลวก
  1.3 การติดตั้งกล่องเก็บอุปกรณ์ (Control Box Installation) – ทำการติดตั้ง Control Box ไว้ด้านนอกอาคาร เพื่อทำหน้าที่เป็นจุดรวบรวม และเก็บรักษาสายเคมี (Chemical Hose Hub) เพื่อความสะดวก สำหรับการอัดเคมีใต้พื้นอาคารในภายหน้า

  1.4 การอัดเคมีใต้พื้นอาคารผ่านระบบ KiiS (Sub-Slab Injection via KiiS) – หลังจากที่ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มทำการอัดเคมีโดยผ่านระบบ KiiS ซึ่งเป็นการคำนวณปริมาณเคมีโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้สารเคมีที่ใช้มีปริมาณที่เท่ากันในแต่ละจุดที่ทำการอัดเคมี โดยจะมีการจัดเก็บข้อมูลขณะปฏิบัติงานจริงไว้ใน Server
 3. บริการรอบนอกอาคาร (Perimeter Treatment) – ทำการฉีดเคลือบเคมี ให้ครอบคลุมพื้นที่ตามรอยแตกรอบอาคารด้านนอก
  เมื่อติดตั้งแล้วจะรักษาประสิทธิภาพของระบบท่อป้องกัน-กำจัดปลวก ได้อย่างไร ? หลังจากวางท่อกำจัดปลวกแล้ว ควรอัดสารเคมีลงท่อทุกๆ 1 ปี เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของสารเคมีกำจัดปลวกใต้ดินไว้

 

จุดเด่นของระบบการวางท่อกำจัดปลวก

 1. ปลอดภัยต่อเด็ก และสัตว์เลี้ยง จุดฉีดอัดสารเคมี ถูกติดตั้งไว้ภายนอก มีระบบล็อคเพื่อป้องกันเด็กและสัตว์เลี้ยงมาสัมผัส
 2. ไม่มีการขุดเจาะ หรือทำลายพื้นผิวภายในบ้านและอาคาร ในการอัดสารเคมีในอนาคต หากมีการวางระบบท่อกำจัดปลวกก่อนสร้างบ้านที่ครอบคลุม
 3. สารเคมีที่ใช้ในการอัดลงท่อกำจัดปลวก ยึดเกาะเม็ดดินได้ดี ไม่ละลายน้ำ จึงไม่ถูกชะล้างโดยฝนหรือการรดน้ำต้นไม้ ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันปลวกอย่างสูงสุด
 4. รับประกันคุณภาพงานบริการ หากลูกค้าพบการระบาดของปลวกปลวกใหม่ขณะอยู่ในสัญญาบริการยินดีให้บริการซ้ำ

 

         บริการของ คิงส์ เซอร์วิส บริการ คือ บริษัทกำจัดปลวก มด แมลง และสัตว์รบกวน พร้อมด้วยบริการอบฆ่าเชื้อ ไวรัส และแบคทีเรีย ด้วยมาตรฐานสากลโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปี พร้อมบริการตรวจสอบหน้างานในการประเมิน ทั้งแบบโฟมกำจัดปลวก ฉีดปลวก เหยื่ออกำจัดปลวก หรือ วางท่อกำจัดปลวก ฟรี รวมถึงสำรวจบ้านฟรีตรวจเช็คปลวกฟรี ไม่มีข้อแม้ เพียงติดต่อมาแจ้งปัญหากับเรา ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร สามารถชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต รับฟรีบริการอบละอองฆ่าเชื้อ เมื่อทำสัญญาบริการกำจัดปลวกมูลค่า 15,000 บาท ขึ้นไป รับฟรีบริการอบละอองฆ่าเชื้อ (ในวันบริการปลวกเท่านั้น)

 

สอบถามรายละเอียดบริการกำจัดปลวก เพิ่มเติมได้ที่ 
https://kingservice.co.th
โทร. : 02 320 4444
E-Mail: service@kingservice.co.th
Facebook Page: https://web.facebook.com/kingservicecenter
Line: @kingservicecenter
Youtube Channel: kingservicechannel

ดูเรื่องน่ารู้ทั้งหมด next