บริการทั่วไทย เพื่อปกป้องอาคารทุกรูปแบบให้คุณ

เพราะเราเชื่อว่าการป้องกัน ดีกว่าแก้ไขเมื่อสาย คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์


P8 บริการ ทั่วไทย เพื่อปกป้องอาคารทุกรูปแบบให้คุณ

เพราะเราเชื่อว่าการป้องกัน ดีกว่าแก้ไขเมื่อสาย คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์จึงมีบริการให้คำปรึกษาด้านการกำจัดปลวก อย่างครบวงจรให้กับลูกค้าทั่วประเทศ ตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง เพราะเราเชื่อว่าการวางแผนที่ดีและติดตั้งระบบป้องกันปลวกที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจะช่วยให้ ทีพักอาศัยของคุณปลอดภัย ห่างไกลจากปลวกอย่างแท้จริง และยังเป็นการยืดอายุตัวอาคารให้แข็งแรงไปอีกนาน ย่อมดีกว่าการแก้ไขเมื่อถูกปลวกทำลายไปแล้ว

 

การปฏิบัติงานแบบมืออาชีพของคิงส์ เซอรวิส เซ็นเตอร์ มี 2 ประเภท คือ

 1. งานป้องกัน : บริการ จัดการและควบคุม ปลวก สำหรับอาคารระหว่างก่อสร้าง
  – ศึกษารายละเอียดของแบบแปลนอาคารก่อนเริ่มวางแผนงานบริการ เช่น แปลนคาน กำแพงสองชั้น ท่อชาร์ป เสาโพรง

  – จัดการส่วนที่เป็นพื้นอาคารติดดินด้วยการฉีดเคมีใต้อาคารก่อนการเทพื้นคอนกรีต
  – สำหรับส่วนพื้นที่ใต้อาคารที่มีช่องว่างมากกว่า 80 ซม.ใช้วิธีติดตั้งสายเคมีและหัวฉีด SwingJet
 2. งานแก้ไข   : ศึกษารายละเอียดของอาคารพร้อมระบุส่วนที่เป็นจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและสามารถวางแผนป้องกันได้อย่างทั่วถึง
  – จัดการส่วนที่เป็นพื้นอาคารติดดิน ด้วยการจ่ายเคมีใต้อาคารผ่านระบบ KiiS /การจ่ายเคมีเคลือบโพรงต่างๆ / และการอัดเคมีในรูปแบบโฟมเพื่อเคลือบช่องโพรงภายในอาคาร

  – สำหรับส่วนพื้นที่ใต้อาคารที่มีช่องว่างมากกว่า 80 ซม.ใช้วิธีการติดตั้งสายเคมีและหัวฉีด SwingJet
  – บริการรอบนอกอาคารด้วยการฉีดเคลือบเคมี
  – บริการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับการรุกรานของปลวกอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงด้วยProBAIT ที่สามารถส่งสัญญาณเตือนเมื่อพบปลวกด้วยไฟ LEDเพราะการให้คำปรึกษาและการส่งมอบงานบริการครบวงจรอย่างมีคุณภาพ เป็นความมุ่งมั่นของคิงส์ เซอรวิส เซ็นเตอร์ เราจึงพร้อมบริการลูกค้าทุกท่านทั่วไทยเพื่อปกป้องอาคารทุกรูปแบบให้คุณ

ดูเรื่องน่ารู้ทั้งหมด next