เพราะทุกที่คือรันเวย์ รู้ไหมว่า ปลวก มีทั้งแบบบนดิน และใต้ดินนะ …

ปลวก เป็นสัตว์รบกวนตัวร้ายที่สร้างความรำคาญใจและกลุ้มใจให้คุณๆเสมอมา โดยมากแล้วพวกเรามักคุ้นเคยกับปลวกที่อยู่บนดิน


P3 เพราะทุกที่คือรันเวย์ รู้ไหมว่า ปลวก มีทั้งแบบบนดิน และใต้ดินนะ

ปลวก เป็นสัตว์รบกวนตัวร้ายที่สร้างความรำคาญใจและกลุ้มใจให้คุณๆเสมอมา โดยมากแล้วพวกเรามักคุ้นเคยกับปลวกที่อยู่บนดิน เช่น ปลวกแถวจอมปลวก ปลวกที่เดินตามบ้าน เกาะกินไม้ในบ้าน แต่ความจริงแล้วปลวกมีทั้งชนิดที่อาศัยอยู่ทั้งใต้ดินและบนดิน

เราสามารถปลวกตามที่อยู่อาศัยได้ 3 ชนิดคือ

  1. ปลวกไม้ชื้น: ได้แก่ KalotermesNeotermes และ Glyptotermes เป็นต้น ปลวกไม้ชื้นเหล่านี้ต้องการความชื้นสูงในการดำรงชีวิต จึงมักพบมันอาศัยในเนื้อไม้ของต้นไม้หรืออยู่อาศัยในไม้สดที่มีความชื้น หรือตามไม้ผุพัง
  1. ปลวกไม้แห้ง: ได้แก่ Cryptotermes thailandis และ Cryptotermes domesticus ปลวกไม้แห้งมักพบตามแถบภาคตะวันออกของไทย  จะพบพวกมันอาศัยอยู่ในเนื้อไม้แห้ง โดยสังเกตจากเมื่อกัดกินเนื้อไม้แล้ว มันจะทิ้งมูลเป็นเม็ดเล็กๆออกมาตามรูไม้ 
  1. ปลวกใต้ดิน: ปลวกใต้ดินนี้เป็นภัยร้ายแรงต่อสิ่งก่อสร้างต่างๆ โดยมันจะทำอุโมงค์ทางเดินด้วยดิน ไปสู่แหล่งอาหารต่างๆที่อยู่เหนือดิน ที่อยู่อาศัยของมันมักอาศัยในดินเป็นหลัก มีการสร้างอุโมงค์ขึ้นจากดินเข้ากัดกินไม้ หรือเซลลูโลสภายในบ้าน และอาจสร้างรังย่อยเหนือดิน แต่ยังต้องกลับลงดินเสมอ

หากพบปัญหาปลวกกวนใจ อย่าลืมว่าคิงส์ เซอร์วิส พร้อมนำทีมมืออาชีพช่วยดูแลคุณ

Reference:

http://www.kksci.com/UserFiles/File/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%81.pdf

ดูเรื่องน่ารู้ทั้งหมด next