มด … ที่มักพบบ่อย

มด เป็นสัตว์สามัญประจำบ้านที่พบเจอได้ทุกที่ จากการสำรวจพื้นที่ในประเทศไทยซึ่งเป็นภูมิประเทศเขตร้อน


P5 มดที่มักพบบ่อย

 

มด เป็นสัตว์สามัญประจำบ้านที่พบเจอได้ทุกที่ จากการสำรวจพื้นที่ในประเทศไทยซึ่งเป็นภูมิประเทศเขตร้อน เชื่อว่ามีมดกว่า 1,000 ชนิดเลยทีเดียว แต่ในชีวิตประจำวันจะได้เห็นมดอยู่ไม่กี่ชนิดที่เรามักคุ้นมีดังนี้

 

มดละเอียด

ลักษณะ: มดขนาดเล็ก ลำตัวมีสีเหลืองทองถึงเหลืองน้ำตาล ความยาวของลำตัวประมาณ 1.8 – 3.5 มม.

ที่ที่พบบ่อย: พบได้บ่อยตามรอยแตกอาคาร เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ต่างๆ โดยอยู่ใกล้ความชื้น ใกล้แหล่งอบอุ่น อาหาร หรือน้ำ จะย้ายรังอย่างเร็วเมื่อถูกรบกวน ปากทางเข้ารังจะมีเศษอาหาร หรือเม็ดดินเล็กๆ

 

มดดำ

ลักษณะ: มีสีออกนํ้าตาลดำ หากมองด้วยตาเปล่าจะเห็นเป็นสีดำ ลำตัวยาวประมาณ 2.5 – 3.0 มมตื่นตัวเมื่อถูกรบกวน

ที่ที่พบบ่อย: พบบริเวณพื้นดินรอบนอกบ้าน

 

มดคันไฟ

ลักษณะ: มีสีออกนํ้าตาลแดง ลำตัวยาวประมาณ 2.5 – 5.0 มม. มักหากินอยู่ตาม พื้นดิน กินซากสัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหาร เวลากัดจะทำให้ผู้ถูกกัดรู้สึกแสบและคันมากเนื่องจากมดคันไฟมีนํ้าพิษปล่อยออกมาจากส่วนปลายท้อง เวลาต่อย จะต่อยแบบรุม ในเด็กอาจทำให้เกิดไข้ได้ หลังจากการต่อยอาจเกิดตุ่มขึ้นทันที หากเกาจะให้เกิดการติดเชื้อ

ที่ที่พบบ่อย: มดคันไฟชอบทำรังเป็นโพรงดิน โดยสร้างทางเดินต่อจากรูทางเข้าและออกจากรัง ถ้ามีศัตรูเข้าไปในอาณาเขตเส้นทางหรือเข้ามาใกล้ทางเข้าและออกรัง มดคันไฟจะกรูกันออกมาป้องกันรังอย่างเข้มแข็ง

 

มดตะลีตะลาน

ลักษณะ: สีส่วนหัวและท้องออกเป็นสีนํ้าตาลเข้มเกือบดำ แต่ส่วนอกเป็นสีนํ้าตาลแดง ความยาวของลำตัวประมาณ 12 มม. มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 10 ตัว

ที่ที่พบบ่อย:ซ่อนตัวอยู่ตามใต้ภาชนะหรือเศษไม้ที่วางติดพื้นดินชื้น ๆ ชอบกินเศษอาหารและนํ้าหวาน

 

มดตะนอยสวน

ลักษณะ: มดขนาดใหญ่ หัวและท้องมีสำดำ อกและเอวมีสีแดง ลำตัวยาว ประมาณ 9 – 10 มม. มักอยู่รวมเป็นกลุ่ม

ที่ที่พบบ่อย: มักหากินตามพื้นดินที่ปกคลุมด้วยต้นหญ้า หรือใบไม้แห้ง มักอยู่ตามเปลือกไม้ที่มีขุยไม้ชื้นแฉะบริเวณต้นไม้ หรือพื้นดิน

 

 

เมื่อบ้านหรืออาคารมีมดมาก่อกวนให้รำคาญหรือไม่ปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัย ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการกำจัดมดอย่างถูกวิธี ซึ่งคิงส์ เซอร์วิส พร้อมให้คำปรึกษาและให้บริการเสมอ

ดูเรื่องน่ารู้ทั้งหมด next