ฤดูฝนไม่ได้มีผลต่อเคมีกำจัดปลวก

พ่นเคมีกำจัดปลวกหน้าฝนได้ผลดีกว่าที่คิด

เคมีกำจัดปลวก


ฤดูฝนไม่ได้มีผลต่อเคมีกำจัดปลวก

พ่นเคมีกำจัดปลวกหน้าฝนได้ผลดีกว่าที่คิด


ปัญหากวนใจสำหรับคนรักบ้านทุก ๆ คน อาจแตกต่างกันออกไป แต่เชื่อว่าปัญหาใหญ่ที่เมื่อเกิดกับบ้านของเราแล้วทุกคนแทบจะต้องนั่งกุมขมับกันเลยทีเดียว คือปัญหาการกำจัดปลวก บ่อยครั้งที่ปลวกสร้างความเสียหายให้เจ้าของบ้านอย่างหนัก เพราะในบางครั้งเราไม่รู้ว่าบ้านของเราถูกทำลายจากผู้บุกรุกตัวเล็กๆ ที่น่ารำคาญตั้งแต่เมื่อไหร่


กว่าที่เราจะรู้ว่าปลวกบุกรุกบ้านของเราก็เมื่อพบว่าปลวกได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเราอย่างหนักแล้ว และสิ่งที่ผุดขึ้นมาในความคิดของเรา เมื่อรู้ว่าปลวกบุกรุกและทำลายบ้านเราคือ จะใช้วิธีไหนกำจัดปลวกให้ได้ผลชะงักที่สุด และไม่ทำให้ปลวกกลับมารบกวนเราได้อีก หลายคนตัดสินใจใช้วิธีพ่นด้วยเคมีกำจัดปลวก หลายคนใช้วิธี เหยื่อล่อปลวก แต่ไม่ว่าจะเลือกใช้วิธีไหน โดยมากแล้วเจ้าของบ้านมักจะเลือกช่วงเวลาในการเรียกใช้บริการบริษัทกำจัดแมลงในช่วงนอกฤดูฝน แม้จะพบว่าเจ้าปลวกตัวร้ายได้บุกรุกและทำลายบ้านของเราในช่วงฤดูผลแล้วก็ตาม


สาเหตุที่ทำให้เจ้าของบ้านไม่ตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทกำจัดปลวกในช่วงฤดูฝน แม้ว่าจะพบการบุกรุกของปลวกแล้วก็ตาม เป็นเพราะความเชื่อและความเข้าใจผิดของเจ้าของบ้านส่วนใหญ่ที่เชื่อและเข้าใจว่าหากเรียกใช้บริการกำจัดปลวกในช่วงฤดูฝนแล้วจะทำให้การกำจัดปลวกไม่ได้ผล หรือไม่ผลดีไม่เท่าที่ควร เพราะในช่วงฤดูฝนนั้น หากมีการใช้เคมีกำจัดปลวก หรือวางเหยื่อกำจัดปลวก เคมีที่ใช้จะถูกน้ำฝนเจือจางไป ทำให้เคมีในเหยื่อล่อปลวก หรือเคมีที่ฉีดพ่นนั้น มีคุณภาพลดลงและไม่สามารถฆ่าหรือกำจัดปลวกได้ หรือหากกำจัดหรือฆ่าปลวกได้ก็ไม่100% ด้วยความเชื่อและความเข้าใจผิดๆ นี้ ทำให้บ้านของเราต้องเสียหายจากการทำลายของปลวกมากกว่าปกติ


ก่อนอื่นหากเราเข้าใจและรู้ว่า การใช้เคมีกำจัดปลวกในประเทศไทยนั้นมีมานานแค่ไหน และตลอดระยะเวลาที่มีการนำเคมีมาใช้กำจัดปลวกนั้น มีการศึกษาผลกระทบ ผลดี ผลเสีย ข้อจำกัดของเคมีและมีการคิดพัฒนาเคมีกำจัดปลวก เพื่อให้มีคุณภาพเหมาะสมและใช้ได้ผลกับปลวกสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึงเคมีแต่ละตัวที่ถูกเลือกมาใช้กำจัดปลวกในประเทศไทยนั้น บริษัทกำจัดปลวกจะเลือกเคมีที่ใช้ได้ผลกับปลวกสายพันธุ์ที่มีอยู่ในประเทศไทย และที่สำคัญคือ เคมีที่ถูกเลือกมาใช้นั้นต้องมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์และสภาพอากาศของประเทศไทยด้วย


นอกจากนี้ เคมีกำจัดปลวกหลายๆชนิดยังถูกพัฒนาให้ไม่ละลายในน้ำ ดังนั้นแม้เราจะมีการฉีดพ่นเคมมีกำจัดปลวกในฤดูฝนก็ เคมีที่ฉีดพ่นไปก็จะไม่ถูกเจือจางด้วยน้ำฝนและยังคงออกฤทธิ์ได้ผลดี แม้ว่าจะถูกน้ำฝนชะล้าง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันและสภาพอากาศแย่ลง การเลื่อนนัดการฉีดพ่นเคมีกำจัดปลวกไปก็เป็นวิธีที่เหมาะสมและดีกว่าการฉีดเคมีในช่วงที่มีฝนตกหนัก เพราะแม้ว่าเคมีจะไม่ถูกเจือจางด้วยน้ำฝนแต่ก็ถูกพัดพาไปได้ นอกจากนี้ การฉีดพ่นเคมีกำจัดปลวกบางชนิดในช่วงที่ฝนตกยังให้คุณภาพดีกว่าการฉีดพ่นในช่วงที่ไม่มีฝนตก เพราะเคมีกำจัดปลวกบางชิดเมื่อมันเปียกน้ำและได้รับความชื้นจะออกฤทธิ์ได้ดี

การละลายน้ำของเคมี
เคมีที่ใช้ในการฉีดพ่นเพื่อจัดการปลวกมีหลายสูตรผลม ที่นิยมจะเป็นสูตรน้ำมัน(EC) และสูตรน้ำ(SC) ซึ่งจำเป็นต้องละลายน้ำได้ง่ายในขั้นตอนการผสมเคมีและน้ำให้เข้ากัน (มี Solvent เป็นตัวกลางช่วยให้ละลายน้ำได้ดี) แต่เมื่อมีการใช้เคมีหลังผสมฉีดไปที่ดินใต้บ้านแล้ว น้ำที่ผสมกับผลึกเคมีจะมีการระเหยไป (Solvent ที่เป็นตัวกลางช่วยให้ละลายน้ำได้ดีก็ระเหยไปด้วย) เหลือเพียงผลึกเคมีที่ยึดเกาะหน้าดินไว้ซึ่งเป็นเคมีที่จะออกฤทธิ์ในการกำจัดหรือป้องกันปลวก โดยจะไม่มีการละลายน้ำซ้ำอีกแล้ว


ตำแหน่งที่มีการใช้เคมีจัดการปลวก

การอัดเคมีลงใต้บ้าน อัดเคมีเข้าท่อ และการฉีดเคลือบผิวหน้าดินก่อนมีการสร้างบ้าน ถือเป็นการนำเคมีไปป้องกันจุดเสี่ยงสำคัญที่ช่วยป้องกันปัญหาปลวกได้ดี โดยบริเวณดังกล่าว (พื้นดินใต้บ้าน) เป็นบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมแบบปิด กล่าวคือไม่ได้รับแสงแดด ไม่โดนน้ำฝนชะล้างโดยตรง ทำให้เคมีที่อยู่บริเวณดินใต้บ้านไม่โดยชะล้างไปง่าย เมื่อฝนตกจึงแทบไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของเคมีกำจัดปลวกที่ยึดกับดินใต้บ้าน


รูปแบบเคมีที่ใช้

เคมีรูปแบบเหยื่อ จะแทบไม่ได้รับกระทบอะไรจากการบริการในวันฝนตก เนื่องจากการติดตั้งกล่องเหยื่อภายในบ้าน ติดตั้งบริเวณที่พบปัญหาปลวกเท่านั้น ไม่ได้รับผลกระทบจากการตกของฝน เว้นแต่ การติดตั้งสถานีเหยื่อปลวกรอบนอก จุดนี้เป็นข้อจำกัดนวันฝนตกหนักเนื่องจากเป็นระบบที่ต้องติดตั้งและติตามภายนอกอาคาร

ขณะที่ความชื้นและน้ำฝนที่ตกลงมาจะทำให้ปลวกต้องเปลี่ยนหรือย้ายทางเดิน ทำให้ปลวกต้องออกมาจากใต้พื้นดิน เพราะต้องการหนีน้ำที่จะมาทำลายทางเดินของปลวก ซึ่งจะส่งผลให้การพ่นเคมีกำจัดปลวกมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากเราสามารถฉีดพ่นเคมีกำจัดปลวกให้สัมผัสกับตัวของปลวกได้โดยตรง และยังทำให้เคมีกำจัดปลวกจะละลายและถูกดูดซึมเข้าสู่พื้นดิน ช่วยให้กำจัดปลวกที่อาศัยอยู่ในชั้นใต้พื้นดินได้มากขึ้น

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Fb


ดังนั้น การที่เจ้าของบ้านพบเจอว่ามีการบุกรุกของปลวกที่เข้ามาทำลายบ้านเราในช่วงฤดูฝน แล้วไม่ยอมเรียกใช้บริการบริษัทกำจัดปลวก แต่ตัดสินใจรอให้ผ่านฤดูฝนไปก่อน จึงเรียกใช้บริการกำจัดปลวกอีกครั้งเพราะกลัวว่าการฉีดพ่นเคมีในช่วงฝนตกเคมีจะถูกเจือจางและออกฤทธิ์ได้ไม่ดี ทำให้ต้องเสียเงินในการใช้บริการกำจัดปลวกใหม่อีกรอบนั้น จึงเป็นความเข้าใจผิดอย่างมาก

 

บ่อยครั้งที่สิ่งที่เราคิด ตรงกันข้ามกับความจริง เพราะภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสมการพ่นเคมีกำจัดปลวกสามารถ ทำงานก่อน หรือระหว่าง และหลังฝนตกได้ และในบ้างครั้งการใช้เคมีกำจัดปลวก ที่ออกฤทธิ์ได้ดีในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดปลวกได้ดียิ่งขึ้นด้วยซ้ำ และต่อไปนี้ คือ เหตุผล 5 ประการที่ควรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเลื่อนการฉีดพ่นเคมีกำจัดปลวกออกไปในช่วงนอกฤดูฝน

 

  • เคมีกำจัดปลวกและแมลงชนิดน้ำใช้เวลาน้อยกว่า20นาทีในการทำให้แห้ง โดยเฉพาะนำไปใช้ฉีดพ่นกับพื้นผิวภายนอกที่แห้ง เคมีกำจัดปลวก กำจัดแมลง ที่เป็นของเหลวจะยึดติดกับพื้นผิวและแห้งเมื่อกระทบกับพื้นผิวภายใน 20 นาที ในบางกรณีเนื่องจากเคมีกำจัดปลวกได้รับการผสมสูตรพิเศษด้วยสารยึดเกาะ จึงสามารถยึดติดกับพื้นผิวใดๆ ที่ฉีดพ่นได้ เป็นผลให้สารเคมีกำจัดปลวกสามารถป้องกันการเจือปนจากน้ำฝนได้
  • บ้านส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบมาให้ป้องกันน้ำฝน หรือละอองฝน สาดเข้ามาถูกผนังบ้าน ด้วยการออกแบบบ้านให้ป้องกันการสาดของน้ำฝนเข้าสู่ตัวบ้าน ทำให้ฝนส่วนใหญ่ที่ตกลงมาบนหลังคาจะไหลลงมาตามชายคาและรางน้ำก่อนที่ฝนจะตกลงสู่พื้น ดังนั้น แม้ว่าฝนจะตกในวันที่มีการฉีดพ่นเคมีกำจัดปลวก แต่ก็ไม่ทำให้น้ำฝนหรือละอองน้ำฝนไหลเข้ามากระทบผนังบ้านได้ ดังนั้นการพ่นเคมีกำจัดปลวก จึงสามารถทำได้แม้ว่าวันที่มีการฉีดพ่นเคมีจะมีฝนตกก็ตาม
  • การชะลอเวลา หรือยืดเวลาในการกำจัดปลวก ไม่ว่าปลวกจะเข้าทำลายพื้นที่ภายใน หรือพื้นที่ภายนอกบางส่วน หาก หากไม่เร่งกำจัดปลวก การขยายพื้นที่การทำลายของปลวกจะยิ่งกว้างและเร็วมากขึ้นด้วยจำนวนประชากรปลวกที่เพิ่มขึ้น เพราะยิ่งนานวันประชากรปลวกยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้น ที่สำคัญการขยายพื้นที่การทำลายของปลวกนั้นรวดเร็วกว่าที่เราคิดและเข้าใจมาก
  • ฝนตกทำให้ฉีดพ่นเคมีกำจัดปลวกบางชนิดออกฤทธิ์ได้ดีและสัมผัสกับตัวปลวกได้ง่ายขึ้น ปลวกและแมลงทุกชนิดอาศัยน้ำ และความชื้นเพื่อความอยู่รอด แต่ปริมาณน้ำที่มากเกินไปอาจทำลายรังและอาณานิคมของพวกมันได้ ด้วยเหตุนี้ เมื่อฝนตก ปลวกและมดจะออกไปหลบความชื้นจากรังของพวกมัน ซึ่งทำให้ผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดปลวกสามารถค้นหาและฉีดพ่นเคมีไปโดยตรงที่ตัวของปลวก ซึ่งจะทำให้เกิดการสัมผัสโดยตรงและส่งตรงต่อไปถึงปลวก และนางพญาปลวกที่อยู่ในรังได้ และทำให้สามารถกำจัดปลวกได้ยกรังในครั้งเดียว นอกจากนี้ เคมีกำจัดปลวกสูตรพิเศษบางชนิดยังต้องการน้ำ และความชื้นเพื่อช่วยในการออกฤทธิ์ ดังนั้นเมื่อฝนตกสัมผัสกับเคมีกำจัดปลวกจึงทำลายปลวกได้ดี


สิ่งสำคัญ อีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนควรรู้ ทำความเข้าใจและเรียนรู้เพื่อป้องกันปัญหาปลวกเข้าทำลายบ้านเราในอนาคตคือ ฝนสามารถกระตุ้นการทำลายของปลวกในบ้านให้เร็วขึ้น ทั้งนี้ แม้ว่าการกำจัดปลวกอาจดูเหมือนเป็นเรื่องยุ่งยากเมื่อมันบุกรุกเข้ามาทำลายบ้านเรา แต่จริง ๆ แล้วปลวกเป็นแมลงที่บอบบาง ซึ่งต้องการความชื้น การป้องกัน และความร้อนในปริมาณที่เจาะจงเพื่อเอาชีวิตรอด และเนื่องจากปริมาณน้ำฝนเป็นหนึ่งในตัวควบคุมหลักของความชื้นในดินและอุณหภูมิในธรรมชาติ จึงไม่น่าแปลกใจที่ฝนจะส่งผลต่อการทำลายบ้านของปลวกด้วย


นอกจากนี้ ฝนยังเป็นตัวเร่งให้ปลวกมีการขยายพันธุ์ เรียกได้ว่าฤดูฝนเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ของปลวก ขณะเดียวกันความชื้นจากฝนยังดึงดูดปลวกเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้าน เพราะในช่วงหลังจากฝนตกเป็นช่วงที่ดินมีความชื้นเหมาะแก่การขยายพันธุ์ของปลวก เพราะเป็นสัญญาณบ่งชี้สิ่งแวดล้อมเหมาะแก่การขยายพันธุ์ ทำให้ในช่วงหลังฝนตกจะมีฝูงแมลงบินออกมาจากรังปลวก และเริ่มกระบวนการผสมพันธุ์ ก่อนจะขุดลงไปอยู่ในใต้ดินเพื่อสร้างรังของตัวเอง


เมื่อรู้แล้วว่าฤดูฝนคือช่วงสำคัญของการขยายพันธุ์ของปลวก วิธีการป้องกันการขยายพันธุ์และเข้าทำลายบ้านเราที่ดีที่สุดคือการรีบฉีดพ่นเคมีกำจัดปลวก เพื่อเป็นการป้องกันไว้ดีกว่าต้องคอยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำลายบ้านของปลวกในอนาคต

สอบถามรายละเอียดบริการกำจัดปลวกพิ่มเติมได้ที่
https://kingservice.co.th
โทร. : 02 320 4444
E-Mail: service@kingservice.co.th
Facebook Page: https://web.facebook.com/kingservicecenter
Line: @kingservicecenter
Youtube Channel: kingservicechannel

ดูเรื่องน่ารู้ทั้งหมด next