วิธีป้องกันและกำจัดหนู มด และแมลงสาบ ภายในโรงงาน

ปัญหาสัตว์รบกวนภายในโรงงานป้องกันและแก้ไขอย่างไรดี

ธีป้องกันและกำจัดหนู


วิธีป้องกันและกำจัดหนู มด และแมลงสาบ ภายในโรงงาน

ปัญหาสัตว์รบกวนภายในโรงงานป้องกันและแก้ไขอย่างไรดี

      ปัญหาสัตว์รบกวน อย่างเช่น หนู มด ปลวก แมลงวัน หรือแมลงสาบ ภายในโรงงาน เปรียบเสมือนกับฝันร้ายของเจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการโรงงานทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและยา และเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการควบคุมและกำจัดโดยเร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการกำจัดหนู กำจัดมด กำจัดแมลงสาบ หรือกำจัดปลวก เพราะสัตว์รบกวนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นปัญหาใหญ่ที่คอยสร้างความรำคาญใจ และสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในโรงงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ทั้งหนู และแมลงสาบ ยังเป็นสัตว์พาหะที่สามารถนำเชื้อโรคต่าง ๆ มาปนเปื้อนในวัตถุดิบ อาหาร หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จนก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยมาสู่คนได้อย่างรวดเร็ว

      เพราะฉะนั้นแล้ว เพื่อเป็นการช่วยป้องกันปัญหาจากสัตว์รบกวนที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อทั้งชื่อเสียงและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของโรงงาน เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบโรงงานทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อการช่วยหาวิธีป้องกันหนู พร้อมทั้งวิธีการกำจัดหนู กำจัดมด กำจัดแมลงสาบ และกำจัดปลวกที่ได้ประสิทธิภาพ ซึ่งในวันนี้เราก็มีวิธีการดี ๆ ในการช่วยป้องกันและกำจัดหนู มด และแมลงสาบ ภายในโรงงานมาฝากทุกคนกัน โดยจะมีวิธีอะไรบ้างนั้นลองมาดูไปพร้อม ๆ กันได้เลย

ปัญหาสัตว์รบกวนภายในโรงงานป้องกันและแก้ไขอย่างไรดี ?

ปัญหาหนูรบกวนภายในโรงงาน

      หนูเป็นหนึ่งในสัตว์รบกวนที่สามารถพบเจอได้บ่อยตามอาคาร บ้านเรือน และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานผลิตอาหารที่มักมีเศษอาหารหรือวัตถุดิบซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของหนูตกหล่นอยู่ตามพื้นหรือตามซอกหลืบต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยหนูถือเป็นสัตว์ที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ในวงกว้าง เพราะการมีอยู่ของหนูไม่เพียงแต่จะทำให้โครงสร้างของอาคาร ผนัง ประตู หน้าต่าง สายไฟ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้และเครื่องจักรต่าง ๆ เกิดความเสียหายจากการถูกกัดแทะแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่หนูยังเป็นสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อมากกว่า 20 ชนิดมาสู่คน ไม่ว่าจะเป็น โรคฉี่หนู (Leptospirosis) กาฬโรค (plague) โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies, Hydrophobia) โรคไข้หนูกัด (Rat Bite Fever) โรคพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchiasis) รวมถึงโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Angiostrongyliasis) เป็นต้น

 

วิธีป้องกันหนู และกำจัดหนูภายในโรงงาน

  • กำจัดหนูโดยการกำจัดแหล่งอาหารของหนูภายในโรงงาน โดยควรหมั่นตรวจสอบและทำความสะอาดทั้งบริเวณภายนอกโรงงาน และตามบริเวณพื้นหรือซอกหลืบต่าง ๆ ภายในโรงงานให้มีความสะอาดและปราศจากเศษอาหาร เศษวัตถุดิบ หรือเศษขยะมูลฝอยต่าง ๆ อยู่เสมอ
  • เก็บรักษาอาหารและวัตถุดิบต่าง ๆ เอาไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด และควรเก็บไว้ในบริเวณที่อยู่สูงกว่าพื้นดิน และเก็บให้ห่างจากผนังหรือเพดาน เพื่อเป็นการกำจัดหนูและช่วยป้องกันไม่ให้หนูสามารถปีนขึ้นไปกัดแทะภาชนะบรรจุอาหารและวัตถุดิบต่าง ๆ จนก่อให้เกิดความเสียหายได้
  • หากพบช่องทางเข้า-ออกของหนู ควรรีบหาวัสดุมาปิดในทันที โดยวัสดุที่เลือกนำมาใช้ปิดช่องทางเข้า-ออกเพื่อกำจัดหนูควรเป็นวัสดุที่สามารถทนทานต่อแรงกัดแทะของหนูได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น แผ่นสแตนเลส, ตะแกรงเหล็ก เป็นต้น

วางกับดักเพื่อกำจัดหนู โดยสามารถเลือกวางเป็นกับดักในเชิงกลได้ทั้งแบบกาวดักหนู กับดักหนูแบบดีด และกรงดักหนู รวมถึงการวางกับดักแบบเหยื่อพิษ ตามบริเวณที่พบร่องรอยของหนูหรือบริเวณที่ถือเป็นจุดเสี่ยงที่จะมีโอกาสพบหนู

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Fb

ปัญหามดรบกวนภายในโรงงาน

      แม้ว่ามดจะเป็นสัตว์รบกวนขนาดเล็กที่อาจดูไม่มีพิษมีภัยและไม่สร้างปัญหาในสายตาใคร แต่ในความเป็นจริงแล้วมดถือเป็นหนึ่งในสัตว์รบกวนตัวร้ายที่ไม่เพียงแต่จะคอยสร้างความรำคาญใจให้กับผู้ที่ได้พบเห็นเท่านั้น แต่มดยังสามารถทำอันตรายมนุษย์ได้ด้วยการกัดหรือต่อยเข้าที่บริเวณผิวหนังของเรา โดยที่มดบางชนิดอาจมีการปล่อยสารพิษในขณะที่กัดจนทำให้เรารู้สึกเจ็บ ปวดแสบปวดร้อน หรืออาจก่อให้เกิดอาการแพ้ที่รุนแรงจนถึงขั้นถึงแก่ชีวิตได้ และนอกจากนี้ รวมถึงมดยังเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้เกิดอาการหอบหืดได้อีกด้วย

 

วิธีป้องกันมด และกำจัดมดภายในโรงงาน

  1. กำจัดมดโดยการกำจัดเศษอาหารภายในโรงงาน โดยเฉพาะเศษอาหารประเภทน้ำตาล น้ำหวาน และแป้ง เพราะเศษอาหารเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของมด โดยทุกครั้งที่ต้องมีการทิ้งเศษอาหารควรทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิดสนิทมิดชิด และควรรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบบริเวณที่ทิ้งขยะและพื้นที่อื่น ๆ ภายในโรงงานอยู่เสมอ
  2. กำจัดรังมดที่บริเวณโดยรอบโรงงาน โดยทั่วไปแล้วมดมักจะทำรังและอาศัยอยู่ที่บริเวณใต้พื้นดินหรือใต้อาคารโรงงานเสียเป็นส่วนใหญ่ หากต้องการกำจัดมดไม่ให้เข้าไปในโรงงานจึงควรเริ่มต้นกำจัดตั้งแต่บริเวณต้นตอของมดด้วยการฉีดเคมีลงบนพื้นผิวต่าง ๆ ทั้งบริเวณภายในและภายนอกโรงงานเพื่อเป็นการช่วยป้องกันและกำจัดมดไม่ให้สามารถเข้าสู่ตัวโรงงานได้
  3. ปิดรอยแยกหรือรอยแตกร้าวตามจุดต่าง ๆ ของโรงงาน ด้วยการใช้กาวซิลิโคนยาแนว ปูนปลาสเตอร์ หรือดินน้ำมัน เพื่อเป็นการช่วยกำจัดมดและช่วยป้องกันไม่ให้มดสามารถใช้รอยแยก รอยแตก หรือรอยร้าว บริเวณผนัง กำแพง หรือโครงสร้างอื่น ๆ เป็นเส้นทางในการเข้า-ออกจากโรงงานได้

 

ปัญหาแมลงสาบรบกวนภายในโรงงาน

      แมลงสาบเป็นสัตว์รบกวนที่อยู่คู่บ้าน คู่อาคาร และคู่โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มาทุกยุคทุกสมัย และยังเป็นสัตว์ที่นำพาปัญหาต่าง ๆ มาให้กับเราอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการส่งกลิ่นเหม็นที่ไม่พึงประสงค์ออกมารบกวนจนใคร ๆ ก็พากันเบือนหน้าหนี การก่อให้เกิดอาการแพ้ที่ส่งผลต่อทั้งระบบผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ รวมถึงการเป็นสัตว์พาหะที่เป็นตัวการสำคัญในการก่อให้เกิดโรคภัยต่าง ๆ ในมนุษย์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น กาฬโรค อหิวาตกโรค วัณโรค โรคบิด โรคฝีผิวหนังพุพอง โรคอาหารเป็นพิษ และโรคไทฟอยด์ เป็นต้น และนอกจากนี้แมลงสาบยังมีเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคตับอักเสบ รวมถึงเชื้อโปรโตซัวที่ส่งผลให้ทารกในครรภ์เกิดความพิการได้อีกด้วย

 

วิธีป้องกันแมลงสาบ และกำจัดแมลงสาบภายในโรงงาน

  • หมั่นรักษาความสะอาดทั้งบริเวณภายในและภายนอกโรงงาน เนื่องจากแมลงสาบเป็นสัตว์ที่ การหมั่นดูแลและรักษาความสะอาดทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารโรงงานไม่ให้มีเศษขยะหรือเศษอาหารตกค้าง ร่วมกับการกำจัดกลิ่นรบกวนต่าง ๆ ภายในโรงงานอยู่อย่างสม่ำเสมอจึงเป็นหนึ่งในวิธีการที่ดีที่สุดที่สามารถช่วยกำจัดแมลงสาบ
  • ปิดฝาท่อระบายน้ำให้สนิท และเพิ่มตะแกรงกั้นท่อระบายน้ำ เพื่อเป็นการช่วยกำจัดแมลงสาบ และช่วยป้องกันไม่ให้แมลงสาบที่ส่วนใหญ่มักจะอาศัยอยู่ตามท่อระบายน้ำเนื่องจากมีความมืดและอับชื้นเดินย้อนท่อเข้ามาภายในบริเวณโรงงานได้
  • วางเหยื่อล่อแมลงสาบเพื่อกำจัดแมลงสาบ ยกตัวอย่างเช่น เบกกิ้งโซดา กรดบอริก และกากกาแฟ เป็นต้น เป็นหนึ่งในวิธีที่สามารถกำจัดแมลงสาบได้แบบยกรังภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์ เนื่องจากการวางเหยื่อล่อแมลงสาบจะทำให้แมลงสาบที่กินเหยื่อล่อเข้าไปได้รับสารพิษและนำสารพิษนี้ไปกระจายสู่แมลงสาบตัวอื่นภายในรังเป็นทอด ๆ และทำให้แมลงสาบทั้งรังตายลงในที่สุด

 

      อย่างไรก็ตามวิธีการที่ดีที่สุดที่สามารถช่วยป้องกันหนู กำจัดหนู กำจัดมด กำจัดแมลงสาบ และกำจัดปลวกรบกวนภายในโรงงาน คือการหมั่นดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของโรงงานควบคู่ไปกับการใช้บริการบริษัทกำจัดหนู มด และแมลงสาบ ที่มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่มากที่สุดต่อผู้ปฏิบัติงานภายในโรงงานทุกคน

      สำหรับเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจใช้บริการบริษัทกำจัดหนู เพื่อการกำจัดหนู กำจัดมด กำจัดแมลงสาบ กำจัดปลวก สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ โดยเรามีบริการให้คำแนะนำเรื่องการกำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดหนู กำจัดแมลงสาบ และกำจัดแมลงรบกวนอื่น ๆ ในรูปแบบโฟมกำจัดปลวก เหยื่อกำจัดปลวก exterra และ ระบบเหยื่อคิงส์เบท KingBAIT ลิขสิทธิฉเพาะจาก kingservice center ที่สำคัญเรายังมีบริการเข้าสำรวจพื้นที่ฟรีทั่วประเทศไทย เพราะเราเชื่อมั่นว่าการเข้าไปสำรวจพื้นที่จริง จะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

สอบถามรายละเอียดบริการกำจัดหนู กำจัดมด กำจัดแมลงสาบ กำจัดปลวก เพิ่มเติมได้ที่
https://kingservice.co.th
โทร. : 02 320 4444
E-Mail: service@kingservice.co.th
Facebook Page: https://web.facebook.com/kingservicecenter
Line: @kingservicecenter
Youtube Channel: kingservicechannel

ดูเรื่องน่ารู้ทั้งหมด next