สถานีกำจัดปลวกของระบบเหยื่อกำจัดปลวก Exterra มีกี่ประเภท

การกำจัดปลวกด้วยวิธีการใช้เหยื่อกำจัดปลวก Exterra จะทำให้ปลวกตายยกรัง และยังเป็นวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์อย่างเรา ๆ ด้วย

ระบบเหยื่อกำจัดปลวก Exterra


สถานีกำจัดปลวกของระบบเหยื่อกำจัดปลวก Exterra มีกี่ประเภท

กำจัดปลวกแบบใช้เหยื่อกำจัดปลวก Exterra ด้วยบริษัทกำจัดปลวกที่มีคุณภาพจะทำให้ปลวกตายยกรัง

ปลวก แมลงตัวเล็กแต่มีฤทธิ์ทำลายล้างได้อย่างน่ากลัว สัตว์ร้ายตัวฉกาจสำหรับคนรักบ้านอย่างเรา ๆ น้อยคนที่จะรู้ตัวว่าปลวกมันกัดกินของสำคัญของเราไป เช่น ตู้เสื้อผ้า หนังสือ โต๊ะไม้ ชั้นวางของที่ทำจากไม้ หลายคนกว่าจะรู้ตัวอีกที ก็เห็นของสำคัญของเราพังทลายลงเพราะปลวกรับประทานไปหมดแล้ว ฉะนั้น อย่ามองข้ามเรื่องปลวก อย่าคิดว่าเรื่องปลวก จะเป็นแค่เรื่องปลวกๆ เท่านั้น
มีนวัตกรรมการป้องกันภัยจากปลวกมากมายส่วนใหญ่เป็นการใช้สารเคมีหรือยากำจัดปลวกฉีดอัดลงดิน ทำให้ปลวกตาย แต่เราไม่อาจรู้ได้เลยว่าปลวกจะตายยกรังได้หรือไม่ มิหนำซ้ำการฉีดอัดสารเคมีบางตัวลงดินไป ก็อาจจะส่งผลอันตรายกับมนุษย์ด้วย

ปัจจุบัน มีวิธีการกำจัดปลวกรูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะไม่ใช้สารเคมี และปลอดภัยกับมนุษย์อย่างเรา ๆ ด้วย เราเรียกว่า วิธีกำจัดปลวกด้วยระบบ Exterra โดยการวางเหยื่อกำจัดปลวก Exterra จะมีการติดตั้งสถานีแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ที่ปลวกขึ้น

แต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับวิธีกำจัดปลวกกับระบบ Exterra เราขอให้ความรู้เกี่ยวกับปลวกสักเล็กน้อย เพื่อที่จะได้เข้าใจหลักการทำงานของการกำจัดปลวกด้วยระบบ Exterra ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลวก

ปลวกเป็นแมลงขนาดเล็กที่มีการดำรงชีวิตเยี่ยงสัตว์สังคม เพราะมีการแบ่งชนชั้น แบ่งงานกันทำและมีหน้าที่รับผิดชอบกันอย่างชัดเจน โดยสังคมของปลวกมี 3 วรรณะ ได้แก่ วรรณะสืบพันธุ์ (reproductive) วรรณะทหาร (soldier) และวรรณะกรรมกรหรือวรรณะงาน (worker) ซึ่งการอาศัยอยู่ในรังจะมีการแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบแตกต่างกันไปตามแต่ละวรรณะ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Fb

วรรณะสืบพันธุ์ (reproductive) แบ่งตามลักษณะได้อีก 2 รูปแบบ ได้แก่
แมลงเม่า เป็นปลวกวรรณะสืบพันธุ์ที่มีปีก เรามักจะเห็นมันเมื่อดินฟ้าอากาศที่เหมาะสม แมลงเม่าจะบินออกมาจากรังเพื่อไปผสมพันธุ์กันและสร้างรังใหม่ ลักษณะโดยทั่วไปของปลวกแบบแมลงเม่านี้คือ สำของลำตัวจะเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองหรือเข้มมากไปถึงสีดำ มีปีกที่ใหญ่ ซึ่งปีกจะมีขนาดยาวเป็นสองเท่าของลำตัว

นางพญาและราชา เป็นวรรณะของปลวกที่พัฒนาจากแมลงเม่าที่สลัดปีกแล้ว จะฝังตัวในดินหรือในไม้แห้ง ปลวกราชาเมื่อผสมพันธุ์เสร็จก็จะตายไป ส่วนปลวกนางพญาหรือราชินีปลวกเมื่อผสมพันธุ์แล้ว ก็จะผลิตไข่ซึ่งต่อมาจะเป็นลูกๆ นับล้านฟองเก็บไว้ที่บริเวณส่วนท้อง เมื่อถึงเวลาก็จะทำการวางไข่ และออกลูกตามมา นอกจากนี้ยังมีปลวกวรรณะสืบพันธุ์รอง เป็นปลวกที่สามารถสืบพันธุ์และวางไข่ได้เช่นเดียวกับนางพญาและราชา แต่มีอายุขัยน้อยกว่า แข็งแรงน้อยกว่า และผลิตไข่ได้น้อยกว่า

วรรณะทหาร (soldier) เรามักจะเห็นปลวกพวกนี้ที่มีขนาดใหญ่กว่าปลวกชนิดอื่น มีหัวโตสีน้ำตาล กรามใหญ่ ยาวและแข็งแรงซึ่งจะใช้ในการต่อสู้กับศัตรู ปลวกวรรณะทหารมีหน้าที่ในการปกป้องประชากรปลวกทั้งหมด ทุกวรรณะ ตั้งแต่นางพญา ราชาจนถึงเหล่าปลวกกรรมกร

วรรณะกรรมกร (worker) หรือปลวกงาน เป็นประชากรปลวกที่พบมากที่สุดในรังปลวก ลักษณะโดยทั่วไปจะเป็นปลวกที่ไม่มีปีก มีผนังลำตัวบางสีอ่อน ปลวกงานมีหน้าที่ในการหาอาหารเลี้ยงประชากรปลวกในรังปลวก ซึ่งวรรณะกรรมกรหรือพวกปลวกงานนี่แหละที่ถือว่าเป็นวรรณะที่สำคัญและเป็นวรรณะที่มีหัวใจหลักสำคัญที่ทำให้การกำจัดปลวกด้วย Exterra มีประสิทธิภาพทำให้ปลวกตายยกรังได้

หลักการทำงานของเหยื่อกำจัดปลวก Exterra

จุดอ่อนของการอยู่เป็นสังคมแบบปลวกนี้คือ การที่ให้ปลวกงานออกไปหาอาหารแล้วมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องประชากรในรังปลวกทุกชนชั้น โดยไม่มีวรรณะใดที่ทำหน้าที่ตรวจสอบอาหารที่ปลวกงานนำเอามาให้รับประทาน ส่วนตัวปลวกงานเองก็ไม่มีความสามารถในการไตร่ตรองได้ว่าอาหารที่นำไปให้ประชากรปลวกทานนั้น ปลอดภัยหรือไม่ประการใด ด้วยความฉลาดของมนุษย์จึงอาศัยจุดอ่อนตรงนี้โดยการนำยาพิษสำหรับปลวกที่เรียกว่า “requiem” ซึ่งคล้ายเป็นอาหารเอามาให้ปลวกงานนำไปให้ประชากรปลวกของตนต่อไป อาจจะเรียกได้ว่า requiem ทำหน้าที่เป็นเหยื่อกำจัดปลวก Exterra ตัวจัดการปลวกแบบต่อเนื่องทำให้ปลวกตายยกรังได้
แต่ในวิธีการกำจัดปลวกแบบการใช้เหยื่อกำจัดปลวก Exterra นี้ จะมีการจัดวางสถานีที่ใช้เป็นการล่อเหยื่อหรือล่อให้ปลวกเข้ามานำอาหารไปแจกจ่าย โดยที่สถานีกำจัดปลวกของระบบเหยื่อกำจัดปลวก Exterra จะมี 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

  • สถานีในดิน (In-Ground Station) เป็นสถานีล่อเหยื่อที่ฝังลงในดินรอบ ๆ ตัวอาคารหรือตัวบ้าน โดยจะเว้นระยะห่างกันประมาณ 3-4 เมตร แต่ก่อนจะวางสถานี exterra ลงหลุมที่เราขุดไว้ เราจะโรยตัวดึงดูดปลวก Focus ลงบริเวณก้นหลุม เพื่อเป็นการล่อให้ปลวกเข้ามา จากนั้นก็จะวางสถานี exterra ภายในสถานี exterra จะมีเหยื่อ Interceptor เพื่อล่อปลวกเข้ามาสถานีนี้และจะมี requiem ในสถานีเป็นอาหารที่ปลวกจะนำเอากลับไปให้ประชากรเหยื่อกินอีกที
  • สถานีในคอนกรีต (In-Concrete Station) เป็นสถานีที่คล้ายกับสถานีในดิน แต่เป็นการติดตั้งบนพื้นคอนกรีตรอบ ๆ ตัวบ้าน โดยต้องใช้สว่านเจาะผ่านคอนกรีตให้เป็นหลุมจากนั้นจะโรยตัวดึงดูดปลวก Focus ลงบริเวณก้นหลุม เพื่อเป็นการล่อให้ปลวกเข้ามา และจะมีกระบวนการเช่นเดียวกับการติดตั้งสถานีในดิน
  • สถานีบนอาคาร (Above-Ground Station) เป็นสถานีล่อเหยื่อที่จะทำการติดตั้งเฉพาะบริเวณที่พบปลวกเท่านั้น สถานีนี้จะติดตั้งลอย ๆ กับตัวอาคาร ภายในสถานี exterra สามารถใส่ requiem ในสถานีเป็นอาหารที่ปลวกจะนำเอากลับไปให้ประชากรเหยื่อกินอีกทีได้เลย

การกำจัดปลวกด้วยวิธีการใช้เหยื่อกำจัดปลวก Exterra นั้นเป็นการกำจัดปลวกที่เกิดจากการเรียนรู้พฤติกรรมของปลวกแล้วนำมาหาวิธีกำจัดปลวกแบบตายยกรัง ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ต้องอาศัยสารเคมีมากนัก อาหารที่ปลวกนำเอาไปแจกจ่ายประชากรปลวกด้วยกัน จะทำทำลายระบบลอกคราบของปลวก การติดตั้งสถานีกำจัดปลวกจึงจำเป็นต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญ อย่างเรา Kingservice เราเป็นบริษัทกำจัดปลวกที่ดำเนินการมาแล้วกว่า 46 ปี เราได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน และเรียนรู้กลวิธีการในกำจัดปลวกและแมลงต่าง ๆ มามากมาย เราพร้อมเสนอนวัตกรรมการกำจัดปลวกที่ทันสมัยและเหมาะสม ตามความต้องการของลูกค้าเราอยู่เสมอ หากท่านกำลังมีปัญหากำลังต่อสู้กับปลวกหรือแมลงต่าง ๆ ที่เข้ามาเป็นเรื่องกวนใจท่านอยู่ตอนนี้ เชิญเข้ามาหาเราได้เสมอเรายินดีให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาและดำเนินการกำจัดเหล่าแมลงตัวร้ายเพื่อมาช่วยทำให้ความรำคาญใจของท่านหายไปในที่สุด

สอบถามรายละเอียดบริการกำจัดปลวกพิ่มเติมได้ที่
https://kingservice.co.th
โทร. : 02 320 4444
E-Mail: service@kingservice.co.th
Facebook Page: https://web.facebook.com/kingservicecenter
Line: @kingservicecenter
Youtube Channel: kingservicechannel

ดูเรื่องน่ารู้ทั้งหมด next