หลักการใช้ เคมีภัณฑ์ ของ คิงส์ เซอร์วิส

หลายคนเข้าใจผิดว่าการป้องกันหรือกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนนั้น


010 01 1600x800

หลายคนเข้าใจผิดว่าการป้องกันหรือกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนนั้น ควรใช้สารเคมีให้เข้มข้นเพื่อการกำจัดที่ได้ผลชะงัด และไม่ต้องทำซ้ำ แต่ในความเป็นจริงแล้ว การใช้สารเคมีเพื่อป้องกันหรือกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนมีข้อกำหนดการใช้สารเคมีที่ชัดเจน และต้องใช้ตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

เช่นเดียวกับมาตรฐานการให้บริการของ คิงส์ เซอร์วิส ที่มีการปฏิบัติงานดังนี้

  • ใช้พอเหมาะ : ทุกขั้นตอนการใช้สารเคมี คิงส์จะใช้ในปริมาณที่เหมาะสมตามกำหนดของข้อบังคับการใช้สารเคมี ไม่เจือจางเกินไป และไม่มากเกินไปเพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดต่อลูกค้า และสิ่งแวดล้อม
  • ขนส่งพอเหมาะ : ในการดำเนินงานฉีดพ่นสารเคมีของหน่วยปฏิบัติงานคิงส์ จะขนสารเคมีเพื่อใช้ในปริมาณที่ต้องใช้ต่อครั้ง เพื่อความปลอดภัยในกรณีอาจเกิดอุบัติภัยระหว่างการเดินทาง และยังช่วยลดทรัพยากรสิ้นเปลืองในการขนส่งสารเคมีเพื่อบริการลูกค้าอีกด้วย
  • จัดเก็บพอเหมาะ: คิงส์ มีการควบคุมสินค้าเคมีภัณฑ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพราะการเก็บสารเคมีจำนวนมากๆ อาจเกิดอันตรายได้ในกรณีเกิดอัคคีภัยที่ไม่คาดคิด เราจึงมีระบบการจัดเก็บและดูแลสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและทุกคนที่เกี่ยวข้องจะได้รับความปลอดภัย

ดูเรื่องน่ารู้ทั้งหมด next