เทคนิคการกำจัดปลวกของ Kingservice มีอะไรบ้างและมีข้อดีอย่างไร

Kingservice บริษัทกำจัดปลวกด้วยโฟมกำจัดปลวกและเหยื่อกำจัดปลวกที่มีนวัตกรรมเป็นของตัวเองโดยผ่านการศึกษาวิจัยเพื่อการกำจัดปลวกอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการกำจัดปลวก


เทคนิคการกำจัดปลวกของ Kingservice มีอะไรบ้างและมีข้อดีอย่างไร

Kingservice บริษัทกำจัดปลวกด้วยโฟมกำจัดปลวกและเหยื่อกำจัดปลวกที่มีนวัตกรรมที่ทันสมัยโดยเฉพาะของตัวเอง

ปัญหาเรื่องปลวกเป็นปัญหาใหญ่ของคนรักบ้านและกำลังจะมีบ้าน การเลือกใช้บริการบริษัทกำจัดปลวกจึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้รอบด้าน ทั้งเรื่องวิธีการการกำจัดปลวก ความเชี่ยวชาญในการดำเนินการ การให้บริการกับลูกค้า และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพิจารณาเลือกใช้บริการบริษัทกำจัดปลวกในปัจจุบัน

Kingservice เป็นอีกหนึ่งบริษัทกำจัดปลวกที่มีความพร้อมในทุกปัจจัยข้างต้นที่กล่าวมา เรามีการกำจัดปลวกด้วยโฟมกำจัดปลวก KingFoam และเหยื่อกำจัดปลวก KingBAIT เรามีความเชี่ยวชาญเพราะดำเนินการมานานกว่า 46 ปี เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยผ่านการศึกษาวิจัยและคิดค้น พัฒนาจนเป็นนวัตกรรมในแบบฉบับของเราเอง รวมถึงการพัฒนาระบบการบริการให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
วันนี้ Kingservice จึงขออยากจะนำเสนอเทคนิคการกำจัดปลวกของ Kingservice ว่ามีอะไรบ้างและมีข้อดีอย่างไร

 

การกำจัดปลวกด้วย KingFoam

เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งของ Kingservice ของเราและเป็นเทคโนโลยีที่มีเฉพาะที่ Kingservice ของเราเท่านั้น นั่นคือ การกำจัดปลวกด้วยโฟมกำจัดปลวก KingFoam โดยมีข้อดี ดังนี้

 1. การกำจัดด้วยโฟมกำจัดปลวก KingFoam ทำงานร่วมกับแอพพลิเคชั่น KiiS
  อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าการกำจัดปลวกด้วยโฟมกำจัดปลวก KingFoam เป็นนวัตกรรมเฉพาะของทาง Kingservice ของเรา โดยเฉพาะ โดยผ่านการศึกษา คิดค้น และวิจัยผ่านการพัฒนาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้ จึงได้พัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่น KiiS ขึ้นมา

  KiiS (Keep Tracking Intelligent Injection System) เป็นแอพพลิเคชั่นที่สนับสนุนการกำจัดปลวกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย KiiS นี้จะเป็นการทำงานร่วมกัน 2 ระบบ นั่นคือระบบการสั่งการอัดเคมีโดยผ่านการคำนวณอย่างแม่นยำ โดยตัวแอพพลิเคชั่นนี้จะสามารถทำการ Rebotic-Injection ควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วจ่ายเคมีอัตโนมัติได้ กับ ระบบติดตาม (Keep Tracking) ประเมินและบันทึกผลการปฏิบัติทั้งระบบ ระบบจะมีการบันทึกข้อมูลตั้งแต่การติดตั้ง การสั่งการทำงานทุกขั้นตอนและเก็บรวบรวมผ่าน Cloud Server ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมีการรายงานผ่าน SMS ของแอพพลิเคชั่นให้กับลูกค้าแบบ Real-time นอกจากนี้ข้อมูลเหล่านี้ยังสามารถนำมาใช้ในการประเมินในการหาปริมาณและระยะเวลาในการกำจัดครั้งต่อไปได้อีกด้วย
 2. โฟมกำจัดปลวก KingFoam เป็นการกำจัดปลวกด้วยสารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
  การกำจัดปลวกด้วยโฟมกำจัดปลวก KingFoam เป็นการอัดสารเคมีกำจัดปลวกที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา เป็นสารเคมีสังเคราะห์สูตรน้ำมีอนุภาคเล็กเป็นพิเศษ สามารถยึดจับกับดินได้ดี สารเคมีตัวนี้จะผ่านไม่มีสี กลิ่นอ่อน จาง ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง และได้รับใบอนุญาตจาก อย. และใบรับรองการใช้เคมีแล้ว

  ด้วยคุณสมบัติของสารเคมีที่มีอนุภาคเล็กเป็นพิเศษนั้นซึ่งเมื่อทำการฉีดลงบนพื้นที่ต้องการแล้ว สารเคมีตัวนี้จะมีลักษณะเป็นเนื้อโฟม ซึ่งข้อดีของการเป็นเนื้อโฟมนั้นเมื่อเราฉีดเข้าไปในพื้นดินแล้วเนื้อโฟมตัวนี้จะสามารถขายตัวแทรกซอนกระจายไปทั่ว 360 องศาทั่วทุกพื้นที่และครอบคลุมทุกพื้นผิว ไม่ว่าเจ้าปลวกตัวร้ายจะหลบซ่อนอยู่ที่ใดในพื้นดินหรือบนดิน ก็มิอาจจะรอดพ้นโฟมกำจัดปลวก KingFoam ของเราไปได้อย่างแน่นอน
 3. KingFoam นวัตกรรมกำจัดปลวกที่ไม่ทำลายหน้าพื้นบ้าน
  นวัตกรรมกำจัดปลวกด้วยโฟมกำจัดปลวก KingFoam เป็นนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการวิจัย โดยได้ทำการศึกษาปัญหา แล้วนำมาวิเคราะห์ คิดค้น พัฒนาเพื่อแก้ปัญหาในการดำเนินการให้ได้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับลูกค้ามากที่สุด

  ปัญหาหนึ่งที่เราพบคือการกำจัดปลวกด้วยสารเคมีแบบเดิมที่เป็นสูตรน้ำต้องมีการเจาะพื้นมากถึง 15-17 รูต่อ 1 บล็อกคาน เพื่อให้สารเคมีกระจายไปได้ทั่วทุกพื้นที่ แต่ด้วยนวัตกรรมที่เราคิดค้นขึ้นมานี้ KingFoam จะมีการเจาะพื้นเพียงรูเดียวเท่านั้น ด้วยประสิทธิภาพของสารเคมีเนื้อโฟมที่กล่าวไปข้างต้นก็จะสามารถกระจายไปทั่วยังพื้นที่ที่เราต้องการกำจัดปลวกได้อย่างแน่นอน

 

การกำจัดปลวกด้วยเหยื่อกำจัดปลวก KingBAIT

การกำจัดปลวกอีกหนึ่งวิธีการของ Kingservice ของเราคือระบบเหยื่อกำจัดปลวก KingBAIT ซึ่งระบบการใช้เหยื่อของเราจะมีข้อดี ได้แก่

 1. ระบบเหยื่อกำจัดปลวก KingBAIT จะทำงานกับ ProBAIT
  ProBAIT เป็นอุปกรณ์ชุดตรวจจับการรุกรานของปลวก ซึ่งเป็นนวัตกรรมลิขสิทธิ์ของ Kingservice เท่านั้น ProBAIT จะทำงานโดยการตรวจจับการรุกรานของปลวกอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงและเมื่อพบปลวกจะมีการส่งสัญญาณเตือนด้วยระบบไฟ LED บนแท่นเตือนซึ่งจะทำให้ลูกค้าทราบได้ทันที

 2. ระบบเหยื่อกำจัดปลวก KingBAIT ไม่มีสารเคมีที่เป็นพิษ
  เหยื่อกำจัดปลวก KingBAIT เป็นผลิตภัณฑ์จาก SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN.BHD., MALAYSIA ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นสารเคมีที่มีพิษ จึงปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงของลูกค้า

 3. ระบบเหยื่อกำจัดปลวก KingBAIT มีขั้นตอนการปฏิบัติงานชัดเจน
  เมื่อลูกค้าเลือกใช้การกำจัดปลวกด้วยระบบ KingBAIT ของเรานั้น เราจะเข้าไปทำการสำรวจพื้นที่ 2 ขั้น (Duo Process) คือการสำรวจปลวกด้วยกล้องและเครื่องยืนยันตามจุด จากนั้นจะคำนวณเพื่อติดตั้งสถานีกำจัดเหยื่อ และจะมีการเข้าบริการตรวจเช็คทุก ๆ 2 เดือน


และนี่คือเทคนิคและข้อดีของการกำจัดปลวกของ Kingservice ที่เรากล้าการันตีในประสิทธิภาพผ่านผลงานที่เราเคยได้ทำมาในสถานที่สำคัญต่าง ๆ และบริษัทชั้นนำหลายแห่งทั่วประเทศ หากท่านเลือกใช้บริการกับเรา ท่านจะได้พบข้อดี ดังนี้

 • ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ: Kingservice เป็นบริษัทกำจัดปลวกที่ดำเนินการมานานมากกว่า 46 ปี ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการปัญหาปลวก มีทีมงานที่ฝีมือและมีประสบการณ์ในการกำจัดปลวกอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • เทคโนโลยีทันสมัย: Kingservice เป็นบริษัทกำจัดปลวกที่ทำงานด้วยการมีปณิธานที่มุ่งมั่นจะเป็นเรื่องของการกำจัดปลวกเบอร์หนึ่งของประเทศไทย ทำให้เราได้มีการศึกษา คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีในการกำจัดปลวกให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
 • การให้คำแนะนำและบริการหลังการกำจัด: Kingservice เป็นบริษัทกำจัดปลวกที่ สามารถให้คำแนะนำในการป้องกันปลวกเพื่อลดโอกาสให้ปลวกกลับมาอีกครั้ง และมีบริการหลังการขายให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
 • การใช้สารเคมีที่ปลอดภัย: Kingservice เป็นบริษัทกำจัดปลวกที่คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ จึงเลือกใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยสูง มีคุณภาพ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกและความปลอดภัยสำหรับสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้บริกา 
 • บริการมืออาชีพ: การให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพจะช่วยให้ผู้ใช้บริการมั่นใจในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการกำจัดปลวกในบ้านหรือสถานที่อื่น ๆ

Kingservice เป็นบริษัทกำจัดปลวกที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการบริการด้านการกำจัดปลวกซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญของคนรักบ้าน เราพยายามคิดค้น พัฒนาเทคโนโลยีในการกำจัดปลวกและการบริการของเราเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพื่อทำให้ลูกค้าของเราเกิดความพึงพอใจสูงสุด

 

King Service
สอบถามรายละเอียดบริการกำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดหนู เพิ่มเติมได้ที่

โทร. : 02 320 4444
E-Mail: service@kingservice.co.th
Facebook Page: https://web.facebook.com/kingservicecenter
Line: @kingservicecenter
Youtube Channel: kingservicechannel

ดูเรื่องน่ารู้ทั้งหมด next