ใช้เคมีในแบบ คิงส์ ที่ใส่ใจคุณและสิ่งแวดล้อม

เพราะคุณภาพ ความปลอดภัยของลูกค้าและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจหลักในการทำงานของคิงส์


P3 ใช้เคมีในแบบ คิงส์ ที่ใส่ใจคุณและสิ่งแวดล้อม

เพราะคุณภาพ ความปลอดภัยของลูกค้าและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจหลักในการทำงานของคิงส์ เราจึงเน้นย้ำทีมงานทุกคนเกี่ยวกับปรัชญาการใช้เคมีที่ถูกต้องเหมาะสม โดยคิงส์ เซอร์วิสมีหลักในการใช้สารเคมีดังนี้

  • ใช้เคมีป้องกันและกำจัดปลวกหรือแมลงรบกวนตามปริมาณที่ถูกระบุไว้บนฉลากเท่านั้น เพราะเป็นปริมาณที่ถูกต้องตามมาตรฐานและได้รับการทดสอบแล้วว่าเห็นผล และปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย
  • ใช้เคมีโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเสมอ
  • ยึดเทคนิคการใช้งานอุปกรณ์และเคมีที่แม่นยำ
  • พิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์ที่ไม่ใช่เป้าหมาย และสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่รับบริการ (เช่น น้ำใต้ดินต้นไม้สัตว์เลี้ยงฯลฯ ) เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ สัตว์อื่นๆ หรือพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้เคียงได้
  • การใช้เคมีจะต้องยึดตามหลักกฎหมายและข้อกำหนดเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัยของลูกค้า เช่น การวางเหยื่อพิษกำจัดหนู จะต้องใส่เหยื่อพิษไว้ในกล่องที่ถูกทำขึ้นโดยเฉพาะ ไม่โรยบนพื้นผิวของพื้นที่บริการ

ดังนั้นการใช้บริการกับคิงส์ เซอร์วิสทำให้คุณมั่นใจได้ว่าทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อมจะปลอดภัย

ดูเรื่องน่ารู้ทั้งหมด next