3 ปฏิบัติการ กำจัดปลวก สัตว์รบกวนในบ้าน

การจัดการแมลงและสัตว์รบกวนมีหลายวิธี บริษัท กำจัดปลวก แมลงและสัตว์รบกวนมืออาชีพ


P5 3 ปฏิบัติการ กำจัดปลวก สัตว์รบกวนในบ้าน

การจัดการแมลงและสัตว์รบกวนมีหลายวิธี บริษัท กำจัดปลวก แมลงและสัตว์รบกวนมืออาชีพจะมีทีมงานเข้าไปสำรวจหน้างานและแนะนำวิธีที่เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ซึ่งการจัดการแมลงที่ได้ประสิทธิภาพมี 3 ประเภทดังนี้

การแนะนำการปรับสภาพแวดล้อมและสุขาภิบาล

คือการปรับปรุงพื้นที่เพื่อควบคุมแมลงและสัตว์รบกวนอย่างยั่งยืน  เช่น การอุดรอยน้ำรั่วตามหลังคาป้องกันความชื้นเพื่อลดเส้นทางปลวก

การอุดรอยร้าวตามพื้นหรือกำแพงเพื่อปิดทางเข้าของ มด แมลงสาบ

การปิดท่อน้ำทิ้งด้วยตะแกรงหรือตาข่ายเหล็กเพื่อปิดทางเดินของหนู หรือ การติดม่านลมบริเวณประตูเข้าออกอาคารเพื่อลดจำนวนยุงที่จะบินเข้าสู่อาคาร เป็นต้น

วิธีกล

คือการวางกับดักล่อแมลงและสัตว์รบกวนเพื่อลดปริมาณ เช่น เช่น การวางกับดักหนู การวางกับดักกาว

วิธีทางเคมี

คือการใช้เคมีในการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน เช่น การฉีดพ่นเคมีกำจัดปลวก ทั้งนี้การปฏิบัติต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฎิบัติงานจะต้องมีความรู้ ผ่านการอบรม และ ทำงานด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อนความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและได้ผลลัพธ์ที่ดี

 

วิธีเหล่านี้เป็นวิธีการหลักที่ผู้เชี่ยวชาญใช้ในการแนะนำการดูแลและป้องกันสัตว์รบกวน เพื่อให้บ้าน อาคาร และสถานที่นั้นๆปลอดภัยหมดกังวลจากแมลงและสัตว์กวนใจต่างๆ

ดูเรื่องน่ารู้ทั้งหมด next