คิงส์ เซอร์วิส กับ 5 ปฏิบัติการพิชิตปลวกและแมลงรบกวน

กว่า 43 ปีที่ คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ยืนหยัดให้บริการแก่ลูกค้า


P8 5ปฏิบัติการพิชิตปลวกและแมลงรบกวน

กว่า 43 ปีที่ คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ยืนหยัดให้บริการแก่ลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นและใส่ใจในทุกรายละเอียด เราไม่เคยหยุดพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมกำจัดปลวกและแมลงรบกวน ให้ดีกว่าที่เคยมีมา เพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขทุกปัญหาเรื่องปลวกและแมลงรบกวนให้ลูกค้าของเรา

หลักการทำงานของเรามี 5 ขั้นตอน ดังนี้

  1. ลงพื้นสำรวจหน้างานจริง

ทีมงานคุณภาพของคิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จะเข้าสํารวจพื้นที่บริการตามวันและเวลาที่นัดหมาย ทีมงานของเราจะเข้าสำรวจพื้นที่โดยละเอียด พร้อมระบุปัญหาแมลงรบกวน และปัจจัยเสี่ยงต่างๆของพื้นที่โดยรอบ เพื่อวิเคราะห์ และแนะนำวิธีการจัดการแก้ปัญหาแก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม

 

  1. ตอบชัด จัดเต็ม

ทีมงานคิงส์ฯ จะให้คําปรึกษาและแนะนําลูกค้าหลังจากสำรวจพื้นที่ พร้อมบอกวิธีการป้องกันและจัดการที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการปลวกและแมลงรบกวนที่ดีที่สุด

 

  1. วางแผนจัดการ

ทีมบริการและทีมวิชาการของเราจะนัดประชุมวางแผนการจัดการร่วมกัน เพื่อให้ได้งานบริการเป็นไปตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

  1. ลุยจัดการหน้างานจริง

ทีมบริการ จะลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่ได้วางไว้ โดยมีการควบคุมขั้นตอนและผลการทำงานอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น

 

  1. รายงานผล

หลังเสร็จภารกิจหน้างาน คิงส์ฯจะรายงานผลการปฏิบัติงาน และรายละเอียดการบริการแก่ลูกค้า

สําหรับพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่หรือพบการรุกรานของแมลงรบกวนที่รุนแรง ทีมนักวิชาการจะจัดทํารายงานรวมทั้งข้อเสนอแนะเบื้องต้นเพื่อการจัดการที่เหมาะสมแก่ลูกค้าอีกด้วย

เรื่องปลวกและแมลงรบกวน จัดการไม่ง่าย แต่สามารถป้องกันและจัดการได้ ด้วยทีมงานคิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์

ดูเรื่องน่ารู้ทั้งหมด next