6 ความเสียหายจากการไม่กำจัดหนูในโรงงานอุตสาหกรรม

การกำจัดหนูเป็นเรื่องสำคัญที่โรงงาน5อุตสาหกรรมต้องรีบดำเนินการเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

กำจัดหนูในโรงงาน


6 ความเสียหายจากการไม่กำจัดหนูในโรงงานอุตสาหกรรม

การกำจัดหนูเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

โรงงานอุตสาหกรรมเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเครื่องจักร, วัตถุดิบในการผลิต, เอกสาร และอุปกรณ์มากมายที่ใช้ในการผลิต จึงมักมีสัตว์ที่แอบซุกซ้อนตัวอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมหากไม่มีการทำความสะอาดหรือจัดระเบียบสิ่งของอย่างสม่ำเสมอ หนูเป็นอีกหนึ่งชนิดของสัตว์ที่มักพบในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเพราะมีขยะที่เหลือจากการผลิตจำนวนมากที่สามารถเป็นอาหารของหนูได้ ซึ่งหากพบว่ามีหนูอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมต้องรีบกำจัดหนูทันที ซึ่งวิธีกำจัดหนูมีตั้งแต่วิธีพื้นฐานที่เริ่มจากการจัดสิ่งของให้เป็นระเบียบจนถึงการใช้สารเคมีในการกำจัดหนู ซึ่งการกำจัดหนูในโรงงานอุตสาหกรรมต้องกำจัดหนูทันที ถึงจะแค่เพียงพบร่องรอยก็ตาม เนื่องจากหนูเป็นสัตว์ฟันแทะที่สามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วโดยหนู 1 คู่ สามารถขยายพันธุ์ได้ 470 ตัว/ปี หากไม่กำจัดหนูในทันทีจะสร้างความเสียหายได้เป็นจำนวนมากทั้งทางตรงและทางอ้อม บทความนี้จะมาสรุปความเสียหายของธุรกิจที่เกิดจากการไม่กำจัดหนูเป็นความเสียหายที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม

 

6 ความเสียหายของโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดจากการไม่กำจัดหนู

 1. สร้างความเสียหายให้กับสิ่งของต่าง ๆ
  หนูขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ฟันแทะที่สามารถทำลายสิ่งของได้ หากมีหนูในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วไม่กำจัดหนูในทันที อาจส่งผลให้สิ่งของต่าง ๆ ที่สามารถแทะได้ถูกหนูทำลายทั้งหมด ตั้งแต่โครงสร้างอาคารหากทำจากไม้, สายไฟ, เอกสารต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งสินค้าที่จะส่งออกเพื่อจำหน่าย ซึ่งจากความเสียหายที่เกิดขึ้นสามารถต่อยอดไปสู่ความเสี่ยงที่ไม่อาจคาดคิดได้ เช่น โครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายมากจนไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้ทำให้จนทำให้อาคารเกิดการพังทลายลงมาได้ สายไฟหากโดนกัดขาดอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือมีผู้ถูกไฟฟ้าช็อตจากสายไฟชำรุดได้ และเอกสารต่าง ๆ พร้อมสินค้าหากได้รับความเสียหายจะทำเกิดการสูญเปล่าที่ไม่จำเป็นทั้งด้านเวลาและการเงิน ดังนั้นการกำจัดหนูตั้งแต่เนิ่น ๆ จึงเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเพื่อป้องกันความเสียหายที่ไม่อาจประเมินค่าความเสียหายได้
 2. เป็นพาหะนำโรคต่าง ๆ
  หนูเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเนื่องจากชอบอาศัยอยู่ในพื้นที่สกปรกทำให้หนูได้สัมผัสกับเชื้อโรคและเป็นพาหะของโรคต่าง ๆ ซึ่งสามารถติดต่อมาถึงคนได้ โรคที่เกิดจากหนูเป็นพาหะมีดังนี้ โรคฉี่หนู , กาฬโรค , เยื่อหุ้มสมองอักเสบ, สครับไทฟัส และ มิวรีนไทฟัส โดยในบางโรคสามารถทำให้เสียชีวิตได้ การติดต่อของโรคที่เกิดจากมีหนูเป็นพาหะเกิดจากการสัมผัสโดยตรง เช่น การกัด , การรับประทานอาหาร หรือ น้ำที่มีตัวอ่อนระยะติดต่อของโรค ซึ่งหากในโรงงานอุตสาหกรรมมีหนูถือได้ว่าเป็นภัยต่อพนักงานและผู้บริโภคเป็นอย่างมากหากไม่กำจัดหนูออกไป อาจมีความเสี่ยงที่จะติดโรคดังกล่าวรวมไปถึงเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และสินค้า ที่อาจเกิดการปนเปื้อนของอุจจาระหรือปัสสาวะของหนู หากไปสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจและไปหยิบกินอาหารทำให้ได้รับเชื้อโรคโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและยาที่ต้องให้ความสำคัญในเรื่องสุขอนามัย ดังนั้นการกำจัดหนูต้องทำทันทีที่พบร่องรอยของหนู เพื่อป้องกันอุปกรณ์ เครื่องมือ วัตถุดิบ หรือสินค้าสัมผัสกับเชื้อโรคและอาจเป็นพาหนะของโรคที่เกี่ยวกับหนูได้
 3. สร้างความสกปรกให้กับพื้นที่
  หากโรงงานอุตสาหกรรมไม่รีบหาวิธีกำจัดหนูพื้นที่ในส่วนต่าง ๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะเต็มไปด้วยอุจจาระและปัสสาวะของหนูได้ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นโพรงหรือเป็นรูที่เปียกและชื้นเนื่องจากเป็นลักษณะพื้นที่ที่หนูชอบอยู่อาศัย ซึ่งนอกจากพื้นที่แล้วยังรวมไปถึงอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสินค้า ที่หนูได้อุจจาระหรือปัสสาวะทิ้งไว้ทำให้เกิดความสกปรกและเป็นแหล่งเชื้อโรคจากมูลของหนู ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของพนักงานและอาจจะทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มมากขึ้นจากการเจ็บป่วยของพนักงานซึ่งมีผลทำให้สร้างกำไรต่อธุรกิจได้น้อยลง
 4. สร้างความรำคาญ
  เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถทำให้ประสิทธิภาพของพนักงานลดลงหากพบหนูวิ่งอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะสามารถสร้างความรำคาญจากเสียงวิ่งหรือจากการได้กลิ่นเหม็นปัสสาวะของหนู ซึ่งถือได้ว่าเป็นมลพิษทางจิตใจและมลพิษทางกลิ่นที่ทำให้พนักงานไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การกำจัดหนูจึงเป็นวิธีที่ช่วยทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานกลับมาเหมือนเดิมได้
 5. ทำให้กระบวนการทำงานล่าช้า
  อย่างที่กล่าวมาแล้วหนูเป็นสัตว์ฟันแทะและเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคซึ่งสามารถทำให้ธุรกิจเกิดการชะงักหรือมีการกระบวนการทำงานที่ล่าช้าได้ หากหนูไปกัดแทะส่วนที่สำคัญ เช่น สายไฟฟ้าในกระบวนการผลิต , สายไฟฟ้าในห้องเก็บวัตถุดิบ , ห้องสินค้า หรือเอกสารสำคัญ จะส่งผลทำให้กระบวนการทำงานล่าช้าเพราะต้องมีการซ่อมแซมหรือเสียเวลาในการทำเอกสารใหม่หรือต้องแก้ไขเอกสาร อีกทั้งหากพนักงานป่วยจากการติดโรคจากหนูทำให้ต้องหาพนักงานมาทำหน้าที่แทน ยิ่งทำให้กระบวนการเกิดความล่าช้ามากยิ่งขึ้นส่งผลถึงประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจ การกำจัดหนูที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมจึงต้องกำจัดทันทีเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดได้
 6. ทำลายภาพลักษณ์ของโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ๆ
  ภาพลักษณ์ของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งรวมไปถึงภาพลักษณ์ในภาคธุรกิจอาจเสียหายได้ หากไม่กำจัดหนูถึงแม้จะมีจำนวนน้อยอาจจะส่งผลเสียในระยะยาวต่อภาพลักษณ์ได้ ทั้งภาพลักษณ์ในด้านความสะอาดและสุขอนามัยที่เสี่ยงจะขัดต่อกฎหมายที่มีการควบคุมเรื่องสุขอนามัยของโรงงานอุตสาหกรรม การกำจัดหนูเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ถูกระบุไว้ให้มีการกำจัดหากพบเพียงแค่เห็นร่องรอยในการอยู่อาศัย และภาพลักษณ์ของธุรกิจในเรื่องของความน่าเชื่อถือทั้งองค์กรและสินค้าที่ลูกค้าอาจกังวลได้ว่าสินค้าดีมีคุณภาพตามมาตรฐานจริงหรือไม่ ? โดยความเสียหายของภาพลักษณ์ต้องใช้เวลาในการแก้ไขในระยะยาวกว่าจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กลับมาอีกครั้งซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก

 

จากความเสียหายที่เกิดจากการไม่กำจัดหนูทั้ง 6 ข้อทำให้โรงงานอุตสาหกรรมนั้น ๆ ได้รับผลกระกระทบเป็นวงกว้างอย่างมาก เพราะไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องความสะอาดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผลต่อผลประกอบการของธุรกิจ ดังนั้นเรื่องกำจัดหนูไม่ใช่เรื่องที่จะมองข้ามหรือละเลยได้ หากเห็นเพียงร่องรอยการอยู่อาศัย เช่น รอยกัดแทะ, รอยเท้า และกลิ่นหรือซากของปัสสาวะและอุจารระ ต้องรีบหาวิธีกำจัดหนูทันที โดยสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญ เช่น บริษัทกำจัดหนู ที่จะมาช่วยกำจัดหนูอย่างถูกต้องโดยเลือกวิธีการกำจัดให้เหมาะสมและปลอดภัยมากที่สุดที่จะทำให้หนูถูกกำจัดแบบทั้งรัง

 

KING SERVICE บริการกำจัดหนูแบบมืออาชีพ บริษัท KING SERVICE เป็นบริษัทที่ให้บริการในการกำจัดหนู กำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดแมลง และกำจัดยุง ที่มีประสบการณ์มากกว่า 46 ปี จึงมีความเชี่ยวชาญในการกำจัดหนูโดยเฉพาะ ที่มีทั้งคุณภาพและมาตรฐานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISO9001:2015 การันตีถึงคุณภาพที่จะได้รับ และยังมีบริการสำรวจพื้นที่ฟรี นอกจากนั้นบริการกำจัดปลวกยังมีวิธีการใช้โฟมกำจัดปลวกซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ KING SERVICE อีกทั้งยังมีเทคโนโลยี KiiS สามารถควบคุมการจ่ายเคมีได้อย่างแม่นยำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ และยังสามารถบันทึกผลการกำจัดปลวกได้แบบ Real-Time เพื่อตอบโจทย์ชีวิตที่เร่งรีบ ผู้รับบริการจะได้รับ SMS และสามารถติดตามผลการทำงานผ่าน Application ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส เป็นระบบอัจฉริยะ ที่ช่วยให้การกำจัดปลวกมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

สนใจบริการกำจัดหนู กำจัดปลวก สัตว์และแมลงต่าง ๆ 
โทร. : 02 320 4444
E-Mail: service@kingservice.co.th
Facebook Page: https://web.facebook.com/kingservicecenter
Line: @kingservicecenter
Youtube Channel: kingservicechannel

ดูเรื่องน่ารู้ทั้งหมด next