Bayer Protection Program (BPP)

Bayer Protection Program (BPP) คือ โปรแกรมการควบคุมแมลงและสัตว์รบกวนแบบบูรณาการ


P1 Bpp Buyer Protection Program

Bayer Protection Program (BPP) คือ โปรแกรมการควบคุมแมลงและสัตว์รบกวนแบบบูรณาการ ซึ่งเสนอการแก้ปัญหาอย่างมั่นใจด้วยบริษัทกำจัดแมลงที่ผ่านการรับรองโดยไบเออร์

ไบเออร์ – ด้วยประวัติความเป็นมาที่ยาวนานกว่า 134 ปี ใน 83 ประเทศ มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่าวยในการพัฒนาคุณภาพชีวติความเป็นอยู่ของผู้คนและการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ ซึ่งท้าทายและมีความสำคัญมากขึ้นทุกวัน

ท่านสามารถเชื่อถือและมอบความไว้วางใจให้กับบริษัทกำจัดแมลงที่รับรองโดยไบเออร์

บริษัทกำจัดแมลงที่ได้รับการรับรองโดยไบเออร์ จะยึดหลักคัดเลือกจาก:

  1. มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใช้ในการควบคุมกำจัดแมลงอย่างเคร่งครัด
  2. ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง มีประสิทธิภาพและนวัตกรรมในการควบคุมกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนได้เป็นอย่างดี
  3. ใช้พนักงานปฏิบัติการที่มีทักษะในการทำงานสูง
  4. ผ่านกระบวนการประเมินประจำปีเพื่อให้ได้รับการรับรองจากไบเออร์

บริษัทกำจัดแมลงซึ่งรับรองโดยไบเออร์สามารถปกป้องครอบครัวและบ้านของท่านได้

ให้ความมั่นใจได้ว่าการปกป้องบ้านของท่านที่ดีที่สุด จากแมลงและสัตว์รบกวน คือการเลือกใช้บริษัทกำจัดแมลงที่รับรองโดยไบเออร์ ซึ่งท่านจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและการให้บริการที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถบรรลุการแก้ไขปัญหาได้ตามที่ท่านต้องการ

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการควบคุมกำจัดแมลง

ดูเรื่องน่ารู้ทั้งหมด next