KiiS แตกต่างกับการกำจัดปลวกปกติอย่างไร?

สุดยอดเทคโนโลยี KiiS = Keep –tracking Intelligent Injection System


P7 Kiis แตกต่างกับการกำจัดปลวกปกติอย่างไร

สุดยอดเทคโนโลยี KiiS = Keep –tracking Intelligent Injection System นั้นมีความแตกต่างกับการกำจัดปลวกโดยปกติอย่างมาก จึงทำให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการคิงส์ อย่างมั่นใจเพราะเรามีเทคโนโลยี และบริการที่แตกต่าง

เหตุผลดีๆของ  KiiS ที่ทำให้ลูกค้าเลือก King

  1. คำนวณเคมีและอัดสารเคมีอย่างถูกต้องแม่นยำ:

โดยทั่วไปการอัดเคมีและปริมาณสารเคมีที่ใช้จะประมาณการโดยพนักงานบริการ ซึ่งคำนวณจากขนาดของพื้นที่ทั้งหมด ทำให้การกระจายของสารเคมีมีโอกาสที่จะเข้าไปไม่ทั่วถึง จุดอ่อนนี้อาจทำให้ปลวกสามารถเข้ามาในจุดที่เคมีเข้าไปไม่ถึงได้

แต่ สำหรับ KiiS นั้นเป็นระบบอัดเคมีอัจฉริยะ สามารถควบคุมการจ่ายเคมีได้อย่างแม่นยำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ online ผ่าน cloud server เพื่อให้คุณลูกค้ามั่นใจว่าได้รับเคมีครบถ้วนเต็มจำนวนทุกบริเวณ

  1. มีเซ็นเซอร์วัดปริมาณเคมีที่มีประสิทธิภาพ:

ปริมาณเคมีที่อัดโดยทั่วไปจะวัดปริมาณจากสเกลที่ถังเคมีซึ่งคำนวณและควบคุมได้ยากมีโอกาสผิดพลาดสูง แต่สำหรับ KiiS จะใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการไหลของเคมี ทำให้มั่นใจได้ว่าบ้านคุณจะได้รับเคมีอย่างครบถ้วนในปริมาณที่สามารถป้องกันและกำจัดปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. มีการรายงานผลปฎิบัติการผ่าน application แบบ Real Time :

เมื่องานบริการจบลง บริษัทกำจัดแมลงโดยทั่วไปจะไม่มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานปริมาณเคมีที่อัดลงพื้นที่ หรือหากมีก็จะเป็นเพียงเอกสารที่เขียนโดยพนักงานซึ่งลูกค้าอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนหรือข้อมูลอาจผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง

แต่ระบบ KiiS มีการรายงานผลการปฎิบัติงานผ่าน application แบบ Real Time ทำให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างได้สะดวกสบาย เพียงปลายนิ้วสัมผัสบนหน้าจอได้ทันที

ดูเรื่องน่ารู้ทั้งหมด next