นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด เคารพและให้คำมั่นสัญญาในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน เราสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายนี้ก่อนใช้งานเว็บไซต์ เนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ หมายถึงท่านตกลงและยอมรับตามเงื่อนไขทั้งหมดของนโยบายนี้

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีไว้ในครอบครองเกี่ยวกับตัวบุคคล กิจการเจ้าของคนเดียว และห้างหุ้นส่วน โดยไม่มีผลบังคับใช้กับข้อมูลที่เรามีไว้ในครอบครองเกี่ยวกับบริษัทหรือองค์กรอื่น

การเปิดใช้เว็บไซต์ บริการอื่นภายในเว็บไซต์ของเรา จะไม่มีการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเองอย่างเต็มใจ หมายถึงท่านยินยอมให้เราจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน เพื่อให้เราสามารถตอบสนองหรือให้บริการตามที่ได้รับการร้องขอเท่านั้น

เราอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประเภทของอินเทอร์เน็ตบราวเซอร์ที่ท่านใช้ หรือเว็บไซต์ที่ท่านเข้าและมีการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา ท่านจะไม่ถูกระบุตัวตนจากข้อมูลนี้ และข้อมูลดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อช่วยเราในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพบนเว็บไซต์นี้เท่านั้น

เราจะไม่ขาย จำหน่าย หรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากท่านหรือมีการร้องขอตามกฎหมาย เราจะดำเนินการลบข้อมูลสมาชิก (และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง) ออกจากฐานข้อมูลเมื่อได้รับการร้องขอ

ยกเว้นในกรณีที่ระบุข้างต้น เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลของท่านให้แก่ผู้ใดก็ตามภายนอก บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์  โดยไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน ข้อมูลที่ท่านส่งจะไม่ถูกถ่ายโอนไปที่ใดๆ เมื่อท่านมอบข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงท่านยินยอมต่อการส่งข้อมูลดังกล่าว เว็บไซต์นี้ใช้คุณลักษณะของบราวเซอร์ที่เรียกว่า “คุกกี้” คุกกี้ คือ ไฟล์ที่เว็บบราวเซอร์เก็บไว้ในฮาร์ดไดร์ฟของคอมพิวเตอร์ท่าน เพื่อระบุตัวท่านทุกครั้งที่ท่านกลับมายังเว็บไซต์ และไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวซ้ำอีก ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของคุกกี้ได้ที่ wikipedia.org บราวเซอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านปิดการใช้งานคุกกี้ได้ เพื่อปิดการใช้งาน ท่านต้องไปที่เมนูช่วยเหลือบนเว็บบราวเซอร์ อย่างไรก็ตามการกระทำดังกล่าวอาจจำกัดการเข้าถึงบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ที่ท่านสามารถใช้ได้ เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น โปรดรับทราบว่า บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์   จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าว และจะไม่ขอรับผิดชอบต่อสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เหล่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อ service@kingservice.co.th