บริการอบฆ่าเชื้อโรค ไวรัส และ แบคทีเรีย

บริการอบฆ่าเชื้อโรค ไวรัส และ แบคทีเรีย

ด้วยผลิตภัณฑ์ไบโอ ออร์แกนิคผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียนโดย อย.
บริการใหม่ล่าสุด จาก คิงส์ เซอร์วิส

 

 

คิงส์ เซอร์วิส ขอนําเสนอบริการอบละอองฆ่าเชื้อด้วยผลิตภัณฑ์ไบโอ ออร์แกนิคผ่านเครื่อง ULV ที่สามารถฉีดพ่นละอองอนุภาคเล็ก สามารถฆ่าเชื้อโรค ไวรัส และ แบคทีเรีย ได้ถึง 99.99% (มีผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการ) ผ่านการทดสอบการฆ่าเชื้อทั้ง ไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1, H5N1) เชื้อไวรัสในกลุ่มโคโรน่าไวรัส และเชื้อไวรัสในโรคมือ เท้า ปาก เป็นต้น

 

 

ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองโดย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) และ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รวมทั้งสถาบันมาตรฐานจากต่างประเทศ ได้แก่ ECOCERT (ยุโรป), NSF (อเมริกา) อีกด้วย

 

 

ผลิตภัณฑ์นี้ สามารถใช้ได้ทั้งในบ้านอยู่อาศัย โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารสํานักงาน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงแรม รถไฟ รถโดยสาร หรือ แม้แต่ในเครื่องบิน เมื่อเสร็จขั้นตอนการอบฆ่าเชื้อ 30นาที สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้ตามปกติ โดยไม่ต้องทําความสะอาดพื้นผิว ผลิตภัณฑ์ไบโอออร์แกนิคจะย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยหรือใช้พื้นที่ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัยใช้สถานที่ รวมถึงคนใกล้ตัว