KiiS (Keep Tracking Intelligent Injection System)

สามารถควบคุมการจ่ายเคมีได้อย่างแม่นยำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Online และยังสามารถบันทึกผลการกำจัดปลวกได้แบบ Real-Time เพื่อตอบโจทย์ชีวิตที่เร่งรีบ ผู้รับบริการจะได้รับ SMS และสามารถติดตามผลการทำงานผ่าน Application ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส


3v0a1256

คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ มุ่งมั่นศึกษาและพัฒนาระบบกำจัดปลวกให้ดียิ่งขึ้น จนสำเร็จเป็นระบบกำจัดปลวกที่สามารถทำงาน ติดตาม และประเมินผลแบบครบวงจร นั่นคือระบบกำจัดปลวกอัจฉริยะ KiiS ที่สามารถเก็บข้อมูลขณะปฏิบัติงานจริงทุกขั้นตอน KiiS เป็นคำที่ย่อมาจากคำศัพท์ที่ใช้อธิบายคุณสมบัติของระบบจัดการปลวกอัจฉริยะนี้ Keep Tracking คือความสามารถในการติดตาม ประเมินและบันทึกผลการปฏิบัติการ ทั้งระบบครบวงจร ในเวลาจริงขณะปฏิบัติงาน ส่วน Real -Time Intelligent Injection System คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้คำนวณและสั่งการอัดเคมีได้อย่างแม่นยำ ทำการ Robotic-Injection ควบคุมการเปิด-ปิด วาล์วจ่ายเคมีอัตโนมัติ สามารถจ่ายเคมีได้อย่างครบถ้วนเต็มเม็ด เต็มหน่วย นอกจากนี้ KiiS ยังสามารถบันทึกผลและรายละเอียดขณะปฏิบัติงานทุกขั้นตอนทำการส่งข้อมูลเข้า Server ของบริษัททันที เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพงานบริการ

ระบบอัดเคมีอัจริยะ สามารถควบคุมการจ่ายเคมีได้อย่างแม่นยำด้วยนะบบคอมพิวเตอร์ Online ผ่าน Cloud Server และยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินและบันทึกผลได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส เมื่อการบริการเริ่มต้นวาล์วจ่ายเคมีจะเริ่มทำงานด้วยความแม่นยำของเซ็นเซอร์ตรวจจับการไหลของเคมีทำให้มั่นใจได้ว่าบ้านของคุณจะได้รับเคมีอย่างครบถ้วนในปริมาณที่สามารถป้องกันและกำจัดปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เพื่อตอบโจทย์ชีวิตที่เร่งรีบ ผู้รับบริการจะได้รับ SMS  ซึ่งสามารถติดตามผลการทำงานของพนักงานผ่าน Application แบบ Real-Time ได้ทันที

 

ดูเทคโนโลยีทั้งหมด next