บริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน

การบริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนของ คิงส์ เซอร์วิส ยึดหลักการ IPM (Integrated Pest Management)
อันเป็นที่ยอมรับตามหลักปฏิบัติสากล ว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดแมลงและวัตว์รบกวน

บริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน สำหรับธุรกิจ

คิงส์ เซอร์วิส บริษัทกำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดหนู กำจัดแมลงสาบ กำจัดยุง สำหรับสถานประกอบการธุกิจ ลูกค้าองค์กร โรงงาน โรงแรม รีสอร์ต โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้า สถานที่สำคัญต่างๆ โดยเทคโนโลยีกำจัดปลวก และ กำจัดแมลง รูปแบบใหม่ เฉพาะของ คิงส์ เซอร์วิส

สามารถติดต่อสอบถาม รับคำปรึกษาได้ฟรี ไม่มีเงื่อนไข

Line Fb

รับโปรโมชั่นผ่อน 0% 10 เดือน ถึง มิถุนายน 2567

บริการจัดการแมลงบิน

บริการจัดการแมลงในโรงงาน

บริการจัดการแมลงวัน แมลงหวี่ แบบรายปี เพื่อลดจำนวน หรือทำให้จำนวนแมลงวัน แมลงหวี่ ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ด้วยหลักการจัดการแมลงแบบบูรณาการ (IPM – Integrated Pest Management) มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการจัดการแมลง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริการที่ดี ปลอดภัยต่อมนุษย์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับและใช้กันเป็นสากลในต่างประเทศ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1 The Service Procedure – ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการกำจัดแมลงในโรงงาน

1.1 การตรวจเช็ค Inspection Service

1.1.1 สำรวจตามจุดต่างๆ เช่น แหล่งทิ้งขยะ บริเวณท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำ ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันได้

1.1.2 สำรวจตามจุดที่เป็นแหล่งเกาะพัก แหล่งหลบซ่อนของแมลงบิน เช่น บริเวณพุ่มไม้ ผนังอาคาร

1.2 การบริการกำจัดแมลงในโรงงาน (Regular Service)

1.2.1 รอบนอกอาคาร หรือตัวบ้าน – การใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานในการฉีดเคลือบพื้นผิวเพื่อจัดการแมลงวัน, แมลงหวี่ ซึ่งการเลือกใช้ เครื่องมือแต่ละชนิดจะขึ้นอยู่กับลักษณะหน้างานที่พบ โดยการฉีดเคลือบพื้นผิวเป็นการทำให้เคมีตกค้างบนใบบริเวณที่เป็นที่เกาะพักของแมลงบิน ยกตัวอย่างเช่น ผนังอาคาร, บริเวณพุ่มไม้ เป็นต้น เมื่อแมลงบิน บินมาเกาะพักในบริเวณดังกล่าวจะได้รับเคมี ส่งผลให้แมลงตายลงเมื่อเวลาผ่านไป

1.2.2 รอบนอกอาคาร บริเวณแหล่งเพาะพันธุ์ที่สามารถเข้าถึงได้ – โดยใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานในการฉีดบริเวณแหล่ง
เพาะพันธุ์แมลงวัน, แมลงหวี่ เช่น แหล่งทิ้งขยะ, พื้นที่ชื้นแฉะรอบนอก เป็นต้น เมื่อหนอนแมลงวันที่อยู่บริเวณแหล่งเพาะพันธุ์ได้รับสารเคมีดังกล่าว จะส่งผลให้หนอนแมลงวัน, แมลงหวี่ ตายเมื่อเวลาผ่านไป

1.2.3 ภายในอาคาร กรณีระบาดหนัก – การใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานในการฉีดพ่นเพื่อจัดการแมลงบิน โดยเครื่องมือที่ใช้ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่หน้างานที่พบ ไม่ว่าจะเป็นการอบละอองเคมี ULV (Ultra-Low value) ซึ่งเป็นเครื่องมือฉีดสารเคมีที่สามารถใช้ได้ทั้งภายนอก และภายในอาคาร ด้วยอนุภาคที่เล็กของสาร ทำให้สารเคมีคงประสิทธิภาพและฟุ้งอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานาน หรือการฉีดเคลือบพื้นผิวเพื่อจัดการแมลงบิน เมื่อแมลงบิน บินมาเกาะพักบริเวณดังกล่าวจะได้รับพิษของเคมีส่งผลให้แมลงตายอย่างต่อเนื่อง

แนะนำโปรโมชั่น

Flash Sale เดือนเมษายน
โปรโมชั่น ผ่อน 0% , 4-10 เดือน

เริ่มต้น 26 เมษายน ถึง 7 พฤษภาคม 2567
(รับบริการได้ถึง 15 มิถุนายน 2567)

รายละเอียด
ไม่ผ่อน
โปรโมชั่นประจำเดือน

เริ่มต้น 2 มกราคม - 31 มีนาคม 2567
(รับบริการได้ถึง 30 เมษายน 2567)

รายละเอียด
N2
สำรวจบ้านฟรี

สำรวจบ้านฟรี ไม่ต้องทำสัญญา

รายละเอียด

ดูทั้งหมด

ติดต่อเรา