บริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน

การบริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนของ คิงส์ เซอร์วิส ยึดหลักการ IPM (Integrated Pest Management)
อันเป็นที่ยอมรับตามหลักปฏิบัติสากล ว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดแมลงและวัตว์รบกวน

บริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน สำหรับธุรกิจ

คิงส์ เซอร์วิส บริษัทกำจัดแมลง  กำจัดยุง กำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดหนู กำจัดแมลงสาบ ในโรงงาน โรงแรม ร้านอาหาร
และสถานประกอบการธุกิจ องค์กร ด้วยหลักการจัดการแมลงแบบบูรณาการ (IPM – Integrated Pest Management)
เฉพาะของ คิงส์ เซอร์วิส

สามารถติดต่อสอบถาม รับคำปรึกษาได้ฟรี ไม่มีเงื่อนไข

Line Fb

 

บริการจัดการแมลงบิน

บริการจัดการแมลงในโรงงาน

บริการจัดการแมลงวัน แมลงหวี่ แบบรายปี เพื่อลดจำนวน หรือทำให้จำนวนแมลงวัน แมลงหวี่ ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ด้วยหลักการจัดการแมลงแบบบูรณาการ (IPM – Integrated Pest Management) มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการจัดการแมลง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริการที่ดี ปลอดภัยต่อมนุษย์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับและใช้กันเป็นสากลในต่างประเทศ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1 The Service Procedure – ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการกำจัดแมลงในโรงงาน

1.1 การตรวจเช็ค Inspection Service

1.1.1 สำรวจตามจุดต่างๆ เช่น แหล่งทิ้งขยะ บริเวณท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำ ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันได้

1.1.2 สำรวจตามจุดที่เป็นแหล่งเกาะพัก แหล่งหลบซ่อนของแมลงบิน เช่น บริเวณพุ่มไม้ ผนังอาคาร

1.2 การบริการกำจัดแมลงในโรงงาน (Regular Service)

1.2.1 รอบนอกอาคาร หรือตัวบ้าน – การใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานในการฉีดเคลือบพื้นผิวเพื่อจัดการแมลงวัน, แมลงหวี่ ซึ่งการเลือกใช้ เครื่องมือแต่ละชนิดจะขึ้นอยู่กับลักษณะหน้างานที่พบ โดยการฉีดเคลือบพื้นผิวเป็นการทำให้เคมีตกค้างบนใบบริเวณที่เป็นที่เกาะพักของแมลงบิน ยกตัวอย่างเช่น ผนังอาคาร, บริเวณพุ่มไม้ เป็นต้น เมื่อแมลงบิน บินมาเกาะพักในบริเวณดังกล่าวจะได้รับเคมี ส่งผลให้แมลงตายลงเมื่อเวลาผ่านไป

1.2.2 รอบนอกอาคาร บริเวณแหล่งเพาะพันธุ์ที่สามารถเข้าถึงได้ – โดยใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานในการฉีดบริเวณแหล่ง
เพาะพันธุ์แมลงวัน, แมลงหวี่ เช่น แหล่งทิ้งขยะ, พื้นที่ชื้นแฉะรอบนอก เป็นต้น เมื่อหนอนแมลงวันที่อยู่บริเวณแหล่งเพาะพันธุ์ได้รับสารเคมีดังกล่าว จะส่งผลให้หนอนแมลงวัน, แมลงหวี่ ตายเมื่อเวลาผ่านไป

1.2.3 ภายในอาคาร กรณีระบาดหนัก – การใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานในการฉีดพ่นเพื่อจัดการแมลงบิน โดยเครื่องมือที่ใช้ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่หน้างานที่พบ ไม่ว่าจะเป็นการอบละอองเคมี ULV (Ultra-Low value) ซึ่งเป็นเครื่องมือฉีดสารเคมีที่สามารถใช้ได้ทั้งภายนอก และภายในอาคาร ด้วยอนุภาคที่เล็กของสาร ทำให้สารเคมีคงประสิทธิภาพและฟุ้งอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานาน หรือการฉีดเคลือบพื้นผิวเพื่อจัดการแมลงบิน เมื่อแมลงบิน บินมาเกาะพักบริเวณดังกล่าวจะได้รับพิษของเคมีส่งผลให้แมลงตายอย่างต่อเนื่อง

แนะนำโปรโมชั่น

Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => promotion
    )

  [post_status] => Array
    (
      [0] => publish
    )

  [orderby] => post__in
  [post__in] => Array
    (
      [0] => 152
      [1] => 652
      [2] => 150
    )

)
ตรวจเช็คฟรีกําจัดปลวก
สำรวจบ้านฟรี

สำรวจบ้านฟรี ไม่ต้องทำสัญญา

รายละเอียด
บริษัทกําจัดปลวก
ผ่อน 0% 4 เดือน

ผ่อน0% 4 เดือน

รายละเอียด
ฟรีอบละอองฆ่าเชื้อ
รับฟรีทันทีบริการอบละอองฆ่าเชื้อ

เมื่อใช้บริการกำจัดปลวกมูลค่าสัญญา 15,000 บาท ขึ้นไป

รายละเอียด

ดูทั้งหมด

ติดต่อเรา