เทคนิคการกำจัดมดและป้องกันมด

ทำความรู้จักมด และวิธีกำจัดมด


ทำความรู้จักมด และวิธีกำจัดมดที่ควรรู้

Line Fb

คลิก! ดูโปรโมชั่นเพิ่มเติม

กำจัดมด

มด เป็นแมลงสังคมที่จัดอยู่ในอันดับ Hymenoptera วงศ์ Formicidae สามารถพบได้ทั่วไปตั้งแต่เขตร้อนจนถึงบริเวณเขตขั้วโลก สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ทุกสภาพพื้นที่ จนมีคำกล่าวว่า มดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นดิน โดยพบมดทั่วโลกทั้งสิ้น 300 สกุล 15,000 ชนิด ในประเทศไทยพบมดทั้งสิ้น 9 วงศ์ย่อย 86 สกุล 512 ชนิด และชนิดของมดที่ควรรู้จักซึ่งเกี่ยวข้องกันมนุษย์ ได้แก่ มดคันไฟ (Solenopsis geminata), มดละเอียดหรือมดเหม็น (Tapinoma melanocephalum), มดละเอียด (Monomorium pharaonis และ M.indicum), มดง่าม (Pheidologeton diersus), มดแดง (Oecophylla smaragdina) และมดตะนอย (Sima rufonigra)

มดคันไฟ

มดละเอียด

มดเหม็น

มดดำ

 

มดง่าม

มดแดง

 

มด มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างสมบูรณ์ (Complete metamorphosis) ซึ่งในวงจรชีวิตประกอบไปด้วย ไข่ ตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย ภายในรังสามารถแบ่งมดออกเป็นวรรณะต่างๆ ได้คือ มดแม่รัง หรือ ราชินี มีขนาดใหญ่กว่ามดทุกตัว ภายในรัง มีหน้าที่ในการผสมพันธุ์และวางไข่ ทั้งยังคอยกำกับดูแลมดภายในรังด้วยการปล่อยฟีโรโมนควบคุมพฤติกรรม มดเพศผู้ คือมดที่พบในจำนวนน้อยที่สุดในรัง


มดงาน คือมดเพศเมียที่เป็นหมัน ไม่มีปีก ไม่มีตาเดี่ยว มีหน้าที่คอยหาอาหาร ดูแลตัวอ่อน ดูแลราชินี สร้างรัง และรักษารัง โดยมดทุกวรรณะในแต่ละชนิดจะมีพฤติกรรมต่างๆ ร่วมกัน โดยพฤติกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมีดังนี้ พฤติกรรมการผสมพันธุ์และการสร้างรัง คือ เมื่อภายในรังมีประชากรมดหนาแน่นมากจะมีการขยายรังโดยมดเพศผู้และเพศเมียที่ทำหน้าที่ผสมพันธุ์จะบินออกจากรังเดิม และราชินีมดจะทำการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างรัง มดที่มีวิวัฒนาการสูงจะผสมพันธุ์และสร้างรังตามที่สูง เช่น บนต้นไม้ แต่มดที่มีวิวัฒนาการต่ำจะผสมพันธุ์รังและสร้างบนพื้นดิน ซึ่งเมื่อได้พื้นที่ที่เหมาะสมแล้วราชินีจะสลัดปีกออกแล้วทำการวางไข่ มดงานรุ่นแรกที่ออกมาราชินีเลี้ยงเองด้วยไข่ที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์ แต่หากมดงานเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะเริ่มขยายรังและหาอาหารเอง เมื่อภายในรังมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นราชินีจะผลิตราชินีและมดเพศผู้รุ่นใหม่เพื่อขยายรังต่อไป พฤติกรรมการหาอาหาร มดเป็นแมลงที่หากินทั้งเวลากลางวันและกลางคืน เมื่อมดในรังมีจำนวนมากจะแจกจ่ายอาหารให้แก่มดตัวอื่นๆ โดยวิธีการสำรอก พฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร ต้องอาศัยการปล่อยฟีโรโมนทั้งฟีโรโมนนำทาง ฟีรีโมนเตือนภัย และฟีโรโมนที่ช่วยในการคุมประชากรมดภายในรัง เป็นต้น สุดท้ายคือ พฤติกรรมการใช้เสียง เพื่อเป็นการเตือนภัยเรียกรวมประชากรมดต่างๆ

 

ความสำคัญทางการแพทย์ของมดไม่น่ากลัวเหมือนถูกแมลงชนิดอื่นๆ กัดหรือต่อย แต่ก็ขึ้นอยู่กับความรุงแรงของอาการแพ้ในแต่ละคน ตำแหน่งที่ถูกกัด และอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำอาจทำให้เป็นโรคผิวหนังเรื้อรังได้


การป้องกัน และวิธีกำจัดมดสามารถใช้ได้ทั้งสารเคมี และการจัดการสภาพแวดล้อมอย่างการเก็บอาหารในภาชนะที่มิดชิด การจัดเก็บสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ให้เป็นระเบียบ การใช้สารเคมีประกอบด้วยหลายวิธีทั้งการวางเหยื่อเพื่อให้มดกินและนำกลับไปที่รัง การโรยสารเคมีชนิดผงเพื่อขวางทางเดินของมด รวมถึงการใช้สารเคมีฉีดพ่นเพื่อกำจัดมดในบริเวณที่พักให้หมดสิ้นไป ทั้งนี้การใช้สารเคมีในการจัดการมดจะได้ผลสูงสุดก็ต่อเมื่อเลือกใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ให้บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ บริษัทกำจัดมด และเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกำจัดปลวก โดยเรามีบริการให้คำแนะนำเรื่องกำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดหนู กำจัดแมลงสาบ และกำจัดแมลงรบกวนอื่นๆ และที่สำคัญเรายังมีบริการเข้าสำรวจพื้นที่ฟรีทั่วประเทศไทย เพราะเราเชื่อมั่นว่าการเข้าไปสำรวจพื้นที่จริง จะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด


การป้องกัน และวิธีกำจัดมด

สามารถใช้ได้ทั้งสารเคมี และการจัดการสภาพแวดล้อมอย่างการเก็บอาหารในภาชนะที่มิดชิด การจัดเก็บสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ให้เป็นระเบียบ การใช้สารเคมีประกอบด้วยหลายวิธีทั้งการวางเหยื่อเพื่อให้มดกินและนำกลับไปที่รัง การโรยสารเคมีชนิดผงเพื่อขวางทางเดินของมด รวมถึงการใช้สารเคมีฉีดพ่นเพื่อกำจัดมดในบริเวณที่พักให้หมดสิ้นไป ทั้งนี้การใช้สารเคมีในการจัดการมดจะได้ผลสูงสุดก็ต่อเมื่อเลือกใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ให้บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ บริษัทกำจัดมด และเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกำจัดปลวก โดยเรามีบริการให้คำแนะนำเรื่องกำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดหนู กำจัดแมลงสาบ และกำจัดแมลงรบกวนอื่นๆ และที่สำคัญเรายังมีบริการเข้าสำรวจพื้นที่ฟรีทั่วประเทศไทย เพราะเราเชื่อมั่นว่าการเข้าไปสำรวจพื้นที่จริง จะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สอบถามรายละเอียดบริการกำจัดปลวก กำจัดมด เพิ่มเติมได้ที่
https://kingservice.co.th
โทร. : 02 320 4444
E-Mail: service@kingservice.co.th
Facebook Page: https://web.facebook.com/kingservicecenter
Line: @kingservicecenter
Youtube Channel: kingservicechannel

ดูเรื่องน่ารู้ทั้งหมด next