บริการจัดการปลวก

ระบบการจัดการปลวก

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. บริการจัดการและควบคุมปลวกสำหรับอาคารระหว่างก่อสร้าง

1.1 ศึกษารายละเอียดของแบบแปลนอาคารก่อนเริ่มวางแผนงานบริการ เช่น แปลนคาน กำแพงสองชั้น ท่อชาร์ป เสาโพรง

 

termite-1
 

1.2 ส่วนที่เป็นพื้นอาคารติดดิน (Slab-on-Ground, No Crawl Space Underneath)

  • การฉีดเคมีใต้อาคารก่อนการเทพื้นคอนกรีต (Sub-Slab Soil Treatment)

โดยการขุดเซาะร่องขนาดประมาณ 10 x 10 ซม. ขนานตามแนวคานทั้งหมด ทั้งด้านในและด้านนอก ฉีดอัดเคมีลงในร่องที่ได้ขุดไว้ ตามด้วยการฉีดพ่นเคมีให้ทั่วในขณะที่กลบดินกลับเข้าไปในร่องนั้น แล้วทำการฉีดเคลือบเคมีอีกชั้นให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดแบบปูพรม โดยให้เทพื้นคอนกรีตปิดทับเคมีโดยเร็วที่สุด

 

termite-2
 

1.3 ส่วนพื้นที่ใต้อาคารที่มีช่องว่างมากกว่า 80 ซม. (Building area with over 80 cm. clearance of crawl space)

  • การติดตั้งสายเคมีและหัวฉีด SwingJet (Chemical hose and SwingJet Installation)

โดยการติดตั้งสายเคมีใต้พื้นอาคาร จากบริเวณกลางห้องไปหาจุดติดตั้งกล่องควบคุม (Control Box) ที่อยู่ด้านนอกอาคาร สายเคมีชนิดพิเศษที่มีความยืดหยุ่น ทนทาน ช่วยป้องกันการแตกขาดจากแรงดันที่สูง และการกัดกร่อนจากสารเคมีได้ ชุดหัวฉีดทั้งหมดผลิตจากวัสดุชนิด Duracon ซึ่งมีความทนทานและแข็งแรงสูง หัวฉีด SwingJet แต่ละหัวจะมีสายต่อตรงจากปั๊มเข้าสู่หัวฉีด ในแบบเข้าหนึ่งออกหนึ่ง (One to One Direct Injection) แรงดันที่ได้จึงสม่ำเสมอและสูงพอที่จะกระจายเคมีสู่ทุกด้านของคาน โดยที่ SwingJet หัวฉีดเคมีแบบใบพัดสามารถหมุนได้รอบทิศทาง 360 องศา ที่ถูกคำนวนและออกแบบมาเป็นพิเศษ ลิขสิทธิ์เฉพาะของ คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เพื่อการฉีดกระจายเคมีที่ทั่วถึง ทุกซอกทุกมุม ระบบฉีดเคมีตรงจากจุดศูนย์กลาง ฉีดเข้าหาคานทุกด้าน (Spray-Into-Foundation-Beam) ทำให้แนวคานทุกด้านได้รับเคมีในปริมาณที่เหมาะสมและได้ผลดีในการป้องกันปลวกต่างจากระบบท่อแบบฉีดเคมีออกจากคาน

  • การติดตั้งกล่องควบคุม (Control Box Installation)

โดยติดตั้ง Control Box ไว้ด้านนอกอาคาร ทำหน้าที่เป็นจุดเก็บรักษาสายเคมี SwingJet ที่ถูกติดตั้งไว้ใต้อาคาร เพื่อความสะดวกและแม่นยำสำหรับการอัดเคมีใต้พื้นอาคารในครั้งต่อไปโดยไม่ต้องมีการขุดหรือเจาะใต้พื้นอาคารอีกครั้ง สายเคมีแต่ละสายจะมีฉลากระบุหมายเลข สามารถเจาะจงอัดเคมีในจุดที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ

  • การอัดน้ำเคมีใต้พื้นอาคารผ่านระบบ KiiS และ SwingJet (Sub-Slab Injection via Kiis and SwingJet)

หลังจากติดตั้ง SwingJet และอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้ว ระบบ KiiS จะเริ่มทำการคำนวนและสั่งการ ฉีดเคมีอย่างแม่นยำ ควบคุมการเปิด-ปิด วาล์วจ่ายเคมีอัตโนมัติ สามารถจ่ายเคมีได้อย่างครบถ้วน เต็มเม็ดเต็มหน่วยและได้แรงดันที่สม่ำเสมอ พร้อมทั้งทำการจัดเก็บข้อมูลขณะปฏิบัติงานจริงไว้ใน SmartCard ถูกใช้เพื่อบันทึกผลและรายละเอียดขณะปฏิบัติงาน ทุกขั้นตอน และรายงานเข้าสู่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของบริษัทเพื่อการควบคุมคุณภาพงานบริการ

 

termite-3
การติดตั้งสายเคมีและหัวฉีด SwingJet
termite-4
หัวฉีด SwingJet
termite-5
SmartCard

 

termite-7
ตัวอย่างแผนผังการวางท่อแบบ SwingJet
termite-6
รูปแสดงการกระจายเคมีด้วย SwingJet

 

2. บริการจัดการและควบคุมปลวกสำหรับอาคารหลังการก่อสร้าง

2.1 ศึกษารายละเอียดของอาคารพร้อมระบุส่วนที่เป็นจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและสามารถวางแผนป้องกันได้อย่างทั่วถึง

 

termite-2-1
 

2.2 ส่วนที่เป็นพื้นอาคารติดดิน (Slab-on-Ground, No Crawl Space Underneath)

  • การอัดเสริมเคมีใต้อาคารผ่านระบบ KiiS (Sub-Slab Injection by Drilling and Roding via KiiS)

เจาะพื้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3 ซม.ห่างจากผนังประมาณ 30 ซม. โดยเว้นระยะห่างแต่ละจุดประมาณ 1 เมตร ขนานตามแนวกำแพง (แนวคาน) ของพื้นที่ชั้นล่างทั้งหมด แล้วอัดเคมีลงใต้พื้นอาคารผ่านหัวฉีดที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ลิขสิทธิ์เฉพาะของ คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ควบคุมโดยระบบ KiiS (Keep Tracking Intelligent Injection System) เพื่อให้เคมีสามารถแทรกซอนทั่วพื้นที่ใต้อาคาร สร้างเป็นแนวป้องกันปลวกตลอดใต้บ้านของท่าน เสร็จแล้วจึงใช้ Epoxy Resin ทำการซ่อมแซมและตกแต่งสีให้เรียบร้อยและใกล้เคียงกับสภาพเดิมมากที่สุด

 

แต่งสี1
แต่งสี 2
แต่งสี 3

 

  • การฉีดเคมีเคลือบโพรงต่างๆ (Spraying Void Treatment)

โดยการใช้ LP Sprayer ฉีดเคลือบเคมีตามหลังขอบบัว วงกบไม้ ตู้ฝังเฟอร์นิเจอร์และภายในช่องว่างของฝ้าเพดาน เฉพาะพื้นที่ชั้นล่างภายในอาคาร

  • การอัดเคมีในรูปแบบโฟมเพื่อเคลือบช่องโพรง (KingFoam Cavity Treatment)

เทคโนโลยีใหม่ในการอัดน้ำยารูปแบบโฟมทำให้การอัดเคมีในบริเวณสำคัญมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยอัตราการขยายตัวของโฟมที่มีมากกว่าน้ำถึง 30 เท่า ทำให้การอัดเคมีถมเต็มใต้พื้น เสาโพรง กำแพงสองชั้น และช่องต่างๆภายในบ้าน เป็นไปได้อย่างเต็มพื้นที่และมีประสิทธิภาพ การฉีดพ่นเคมีในรูปของน้ำทั่วไปมักมีจุดอ่อนเพราะระดับความลาดเอียง ความหนาแน่น ร่องแตกหรือรอยทรุดของอาคาร เฉพาะพื้นที่ชั้นล่างภายในอาคาร

ภาพเปรียบเทียบระหว่างน้ำกับคิงส์โฟม

 

termite-2-5
termite-2-6
termite-2-7

 

2.3 ส่วนพื้นที่ใต้อาคารที่มีช่องว่างมากกว่า 80 ซม. (Building area with over 80 cm. clearance of crawl space) ในกรณีที่ใต้อาคารมีพื้นที่ช่องว่างระหว่างพื้นดินและตัวอาคาร มากกว่า 80 ซม. และสามารถเข้าถึงได้ หรือสามารถขุด เข้าไปได้

 

termite-2-8
termite-2-8
termite-2-8

 

  • การติดตั้งสายเคมีและหัวฉีด SwingJet (Chemical hose and SwingJet Installaion)

โดยการติดตั้งสายเคมีใต้พื้นอาคาร จากบริเวณกลางห้องไปหาจุดติดตั้งกล่องควบคุม (Control Box) ที่อยู่ด้านนอกอาคาร สายเคมีชนิดพิเศษที่มีความยืดหยุ่น ทนทาน ช่วยป้องกันการแตกขาดจากแรงดันที่สูง และการกัดกร่อนจากสารเคมีได้ ชุดหัวฉีดทั้งหมดผลิตจากวัสดุชนิด Duracon ซึ่งมีความทนทานและแข็งแรงสูง

หัวฉีด SwingJet แต่ละหัวจะมีสายต่อตรงจากปั๊มเข้าสู่หัวฉีด ในแบบเข้าหนึ่งออกหนึ่ง (One to One Direct Injection) แรงดันที่ได้จึงสม่ำเสมอและสูงพอที่จะกระจายเคมีสู่ทุกด้านของคานทุกครั้ง โดยที่ SwingJet หัวฉีดเคมีแบบใบพัดสามารถหมุนได้รอบทิศทาง 360 องศา ที่ถูกคำนวนและออกแบบมาเป็นพิเศษ ลิขสิทธิ์เฉพาะของ คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เพื่อการฉีดกระจายเคมีที่ทั่วถึง ทุกซอกทุกมุม

ระบบฉีดเคมีตรงจากจุดศูนย์กลาง ฉีดเข้าหาคานทุกด้าน (Spray-Into-Foundation-Beam) ทำให้แนวคานทุกด้านได้รับเคมีในปริมาณที่เหมาะสมและได้ผลดีในการป้องกันปลวกต่างจากระบบท่อแบบฉีดเคมีออกจากคาน

  • การอัดน้ำเคมีใต้พื้นอาคารผ่านระบบ KiiS และ SwingJet (Sub-Slab Injection via Kiis and SwingJet)

หลังจากติดตั้ง SwingJet และอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้ว ระบบ KiiS จะเริ่มทำการคำนวนและสั่งการฉีดเคมีอย่างแม่นยำควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วจ่ายเคมีอัตโนมัติ สามารถจ่ายเคมีได้อย่างครบถ้วนเต็มเม็ดเต็มหน่วยและได้แรงดันที่สม่ำเสมอ พร้อมทั้งทำการจัดเก็บข้อมูลขณะปฏิบัติงานจริงไว้ใน SmartCard ถูกใช้เพื่อบันทึกผลและรายละเอียดขณะปฏิบัติงาน ทุกขั้นตอน และรายงานเข้าสู่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของบริษัทเพื่อการควบคุมคุณภาพงานบริการ

  • การติดตั้งกล่องควบคุม (Control Box Installation)

โดยติดตั้ง Control Box ไว้ด้านนอกอาคาร ทำหน้าที่เป็นจุดเก็บรักษาสายเคมี SwingJet ที่ถูกติดตั้งไว้ใต้อาคาร เพื่อความสะดวกและแม่นยำสำหรับการอัดเคมีใต้พื้นอาคารในครั้งต่อไปโดยไม่ต้องมีการขุดหรือเจาะใต้พื้นอาคารอีกครั้ง สายเคมีแต่ละสายจะมีฉลากระบุหมายเลข สามารถเจาะจงอัดเคมีในจุดที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ

 

termite-2-11
หัวฉีด SwingJet
termite-2-11
ระบบท่อแบบฉีดเคมีออกจากคาน
termite-2-11
การจัดเก็บข้อมูลขณะปฏิบัติงานจริงไว้ใน SmartCard
termite-2-11
กล่องควบคุม Control Box

 

4. บริการรอบนอกอาคาร (Perimeter Treatment)

การฉีดเคลือบเคมีให้ครอบคลุมพื้นที่ตามรอยแตกรอบอาคารด้านนอก โดยการฉีดพ่นเคมีในรัศมีห่างจากขอบอาคาร 1 เมตร ส่วนพื้นที่คอนกรีตจะทำการเจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3 ซม. ห่างจากแนวผนังประมาณ 30 ซม. โดยแต่ละจุดมีระยะห่างโดยประมาณ 1 เมตร รอบอาคาร บริเวณพื้นดินรอบอาคารสามารถฉีดเคลือบตามแนวขอบอาคารได้

5. การติดตั้ง ProBAIT (ProBAIT Installation)

ProBAIT ทำงานโดยตรวจจับการรุกรานของปลวกอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และส่งสัญญาณเตือนด้วยไฟ LED บนแท่นเตือนที่จะดีดตัวขึ้นเมื่อพบปลวกทำให้ท่านทราบได้ทันทีว่ามีปลวกกำลังจะรุกรานบ้านของท่านทั้งนี้การตรวจจับปลวกได้เร็วขึ้นนั้น ทำให้การจัดการปลวกเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และช่วยลดความเสียหายจากปลวกได้เป็นอย่างมาก ProBAIT ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นสารเคมีที่มีพิษ จึงปลอดภัยและสามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อปกป้องบ้านของท่านจากการรุกราน

 

probait-2
probait-3
probait-4

 

เงื่อนไขสัญญาจ้างบริการ

1. สัญญาจ้างบริการจัดการและควบคุมปลวกเป็นเวลา 1 ปี หรือ 3 ปี (ขึ้นอยู่กับสัญญาของท่าน) ที่ท่านทำกับ บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ได้รวม ค่าแรง ค่าอุปกรณ์เครื่องมือ ค่าวัสดุ และค่าเคมี ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว
2. ภายในระยะเวลา 1 ปี หรือ 3 ปี (ขึ้นอยู่กับสัญญาของท่าน) บริษัทฯ ยินดีเข้าบริการตรวจเช็คปลวกทุกๆ 4 เดือน
3. ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต เช่น ปลวก แมลง และสัตว์รบกวนอื่นๆ อาจเกิดขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลา ดังนั้นตลอดระยะสัญญาของท่าน หากพบว่าในบริเวณพื้นที่บริการพบปัญหาปลวกขึ้นใหม่ ทางบริษัทฯ ยินดีให้บริการจัดการและควบคุม ปัญหา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น
4. ทางบริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ได้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 10/2539
5. บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทางบริษัทฯ ไม่รับประกันความเสียหายใดๆที่มีต่อทรัพย์สินและบุคคล อันเกิดมาจากการรุกรานหรือการทำลายของปลวก