กำจัดยุงอย่างไรให้ได้ผล

หากอยากกำจัดยุงให้หมดไปก็ต้องอาศัยสารเคมีกำจัดยุงที่มีคุณภาพในการฉีดพ่น


P1 กำจัดยุง

 

สามารถติดต่อสอบถามบริการ และรับคำปรึกษา กำจัดยุง
แบบมืออาชีพได้ฟรี ไม่มีเงื่อนไข

Line Fb

คลิก! ดูโปรโมชั่นเพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีกำจัดยุง

ยุง สามารถแบ่งออกเป็น 3 วงศ์ย่อยใหญ่ๆ ได้แก่ Toxorhynchitinae หรือยุงยักษ์ ซึ่งยุงชนิดนี้ไม่ดูดเลือดเป็นอาหาร, Anophelinae หรือยุงก้นปล่อง และ Culicinae หรือยุงลาย ยุงรำคาญ สำหรับยุงลายจะออกหากินในเวลากลางวัน แต่ยุงก้นปล่องและยุงรำคาญจะหากินในเวลากลางคืน ทั้งนี้ยุงทุกชนิดสามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ จึงทำให้เราสามารถพบยุงลายได้ในเวลากลางคืน หรือสามารถพบยุงก้นปล่องและยุงรำคาญได้ในเวลากลางวัน ยุงที่ดูดเลือดคือยุงเพศเมียเท่านั้น เพราะต้องนำสารอาหารไปเลี้ยงให้ไข่เจริญเติบโต และตัวเต็มวัยของยุงมีอายุประมาณ 1-5 เดือน

 

ยุง มีวงจรชีวิตทั้งสิ้น 4 ระยะด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ระยะไข่ใช้เวลา 2-3 วัน จึงเข้าสู่ระยะตัวอ่อนหรือลูกน้ำซึ่งใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน ในระยะนี้ยุงจะมีการลอกคราบ 4 ครั้ง หลังการลอกคราบครั้งสุดท้ายยุงจะกลายเป็นตัวโม่งหรือเข้าสู่ระยะดักแด้ ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียง 1-3 วัน และเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยในที่สุด โดยยุงแต่ละชนิดจะมีลักษณะของแต่ละระยะแตกต่างกันไป เช่น ยุงรำคาญจะวางไข่เป็นแพบนผิวน้ำ ซึ่งต่างจากยุงลายและยุงก้นปล่องที่วางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ ตามขอบเหนือระดับน้ำและบนผิวน้ำ ระยะลูกน้ำการลอยตัวขึ้นมาหายใจของยุงแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน โดยยุงที่มีท่อหายใจ (Siphon) อย่างยุงลายและยุงรำคาญจะลอยตัวขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำ ซึ่งต่างจากยุงก้นปล่องที่ไม่มีท่อหายใจทำให้ต้องลอยตัวขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำโดยหายใจผ่านทางรูหายใจ (Spiracle) สำหรับการเกาะพักของยุงเมื่อเป็นตัวเต็มวัยในแต่ละชนิดจะแตกต่างกันออกไป เช่น ลักษณะการเกาะพักของยุงลาย ยุงรำคาญจะขนานกับพื้น แต่ในยุงก้นปล่องจะมีการเกาะพักทำมุม 45 องศากับบริเวณที่เกาะพัก นอกจากนี้ยุงแต่ละชนิดยังมีแหล่งเพาะพันธุ์ที่ต่างกัน โดยถ้าเป็นน้ำขังภายในและบริเวณใกล้บ้านมักจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายบ้าน แต่หากพบน้ำขังในสวนต่างๆ ตามรอยเท้าสัตว์ ก็อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายสวน หรือยุงก้นปล่องได้

 

 

ยุงเป็นพาหะสำคัญในการนำโรคต่างๆ โดยยุงที่มีความสำคัญทางการแพทย์มีทั้งสิ้น 4 สกุล ได้แก่ สกุล Aedes หรือยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก, ชิคุนกุนยา และไข้ซิกา สกุล Culex หรือยุงรำคาญพาหะนำโรคมาลาเรียหรือโรคไข้ป่า ไข้จับสั่น สกุล Anophelus หรือยุงก้นปล่องที่เป็นพาหะนำโรคไข้สมองอักเสบ และโรคฟิลาเรียชนิดที่มีพยาธิ W. bancrofti และสกุล Mansonia หรือยุงเสือที่เป็นพาหะนำโรคฟิลาเรียที่มีพยาธิ Brugla malayi และ พยาธิ W. bancrofti

ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti)

 

ยุงลายสวน (Aedes albopictus)

 

ยุงรำคาญ (Culex quinquefasciatus)

 

ยุงก้นปล่อง (Genus anopheles)

 

ยุงเสือ (Genus mansonia)

 

สามารถติดต่อสอบถาม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการกำจัดยุง

Line Fb

วิธีกำจัดยุง หรือการป้องกันกำจัดยุง

ควรเริ่มที่การตัดวงจรชีวิตของยุงเพื่อลดโอกาสให้ยุงวางไข่ หรือไม่ให้ลูกน้ำยุงมีการเจริญเติบโตเข้าสู่ระยะต่างๆ ต่อไปได้ นั่นก็คือ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการกำจัดแหล่งน้ำขัง การจัดการข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้งานหรือไม่จำเป็นทิ้งไป การจัดการขยะตามแหล่งน้ำอย่างคู คลอง หรือท่อน้ำต่างๆ ที่ใกล้บ้านเพื่อให้น้ำสามารถไหลได้ตามธรรมชาติไม่ให้เป็นแหล่งน้ำนิ่งที่เหมาะสมต่อการวางไข่ของยุงชนิดต่างๆ ซึ่งเมื่อเราตัดวงจรชีวิตหรือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงแล้วจะทำให้ประชากรของยุงลดลง แต่หากอยากกำจัดยุงให้หมดไปก็ต้องอาศัยสารเคมีกำจัดยุงที่มีคุณภาพในการฉีดพ่น หรือฉีดเคลือบผิวผนังเพื่อป้องกันยุงตัวเต็มวัยที่อาจบินเข้ามาทำร้ายคนภายในบ้านของเราได้ นอกจากนี้การใช้ผลิตภัณฑ์ทาผิวที่มีสารป้องกันยุงยังเป็นอีกวิธีการที่สำคัญในการป้องกันตนเองให้พ้นจากการถูกคุกคามโดยยุง

ให้บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ บริษัทกำจัดยุงและเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโฟมกำจัดปลวก โดยเรามีบริการให้คำแนะนำเรื่องกำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดหนู กำจัดแมลงสาบ กำจัดยุง และกำจัดแมลงรบกวนอื่นๆ และที่สำคัญเรายังมีบริการเข้าสำรวจพื้นที่ฟรีทั่วประเทศไทย เพราะเราเชื่อมั่นว่าการเข้าไปสำรวจพื้นที่จริง จะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

สอบถามรายละเอียดบริการ กำจัดยุง เพิ่มเติมได้ที่
https://kingservice.co.th
โทร. : 02 320 4444
E-Mail: service@kingservice.co.th
Facebook Page: https://web.facebook.com/kingservicecenter
Line: @kingservicecenter
Youtube Channel: kingservicechannel

ดูเรื่องน่ารู้ทั้งหมด next