How to เลือกบริษัทกำจัดปลวก


เมื่อต้องตัดสินใจเลือกบริษัทกำจัดปลวก รวมไปถึงวิธีการเลือกบริษัทกำจัดปลวก
ที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหากวนใจเหล่านี้ให้ตรงจุดและหมดไปในที่สุด

P1 How To เลือกบริษัทกำจัดปลวก

 

เมื่อต้องตัดสินใจเลือกบริษัทกำจัดปลวก

เคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหม? บ้านที่เรารักที่คอยเฝ้าทะนุถนอม หรืออาคารทำงานที่เราทำอยู่ มักมีสิ่งมีชีวิตจำพวกหนึ่งที่คอยกวนใจเราเป็นประจำ ให้เราได้นั่งกุมขมับเมื่อพบเจอเพียงแค่ตัวเดียวอย่าง ปลวก แมลง และมด ถึงแม้จะเป็นแมลงที่มีขนาดเล็กมากๆ แต่พอรู้ตัวอีกทีเตียงไม้, ตู้ไม้ หรือเฟอร์นิเจอร์ในบ้านหรือที่ทำงานก็ถูกแทะกินเป็นอาหารของปลวกไปหมดแล้ว หรือจะเป็นเรื่องของแมลงและมดที่เคยก่อกวนเราอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะในบ้าน, ในห้องน้ำ หรือห้องครัว ถึงแม้ว่าเราจะพยายามทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ตาม แต่ปัญหาปลวก แมลง และมดก็ไม่เคยเบาบางหรือหมดไปเสียที

หากคุณกำลังเจอปัญหาเหล่านี้และกำลังอ่านบทความนี้อยู่ คุณมาถูกแล้ว เพราะบทความนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักประเภทของแมลงพวกนี้, วิธีการกำจัดปลวก รวมไปถึงวิธีการเลือกบริษัทกำจัดปลวก ที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหากวนใจเหล่านี้ให้ตรงจุดและหมดไปในที่สุด


มาทำความรู้จักประเภทของปลวก
เรื่องปลวกๆ ถ้าไม่รู้จะปรึกษาใครให้นึกถึง คิงส์ เซอร์วิส เพราะเราเชี่ยวชาญเรื่องการกำจัดปลวก ทั่วทั้งประเทศไทยมีสายพันธุ์ของสัตว์จำพวกนี้กว่า 200 สายพันธุ์ ซึ่งเราจะขอแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ อันได้แก่

  1. ปลวกที่ไม่อาศัยอยู่ในดิน จะเป็นปลวกที่อาศัยอยู่ในเนื้อไม้แห้ง ซึ่งปลวกประเภทนี้ยังสามารถแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน ประกอบไปด้วย ปลวกไม้แห้ง (Dry-Wood Termites) และปลวกไม้ชื้น (Damp-Wood Termites) ซึ่งปลวกประเภทไม้แห้งนี้เอง (Dry-Wood Termites) ที่เป็นปลวกวายร้ายสร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ นั่นเอง
  2. ปลวกที่อาศัยอยู่ในดิน ปลวกประเภทนี้สามารถแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม ด้วยกัน ประกอบไปด้วย ปลวกใต้ดิน (Subterranean Termites), ปลวกที่อาศัยอยู่ในจอมปลวก (Mound-Building Termites) และปลวกที่อาศัยอยู่ในรังขนาดเล็ก (Carton-Nest Building Termites) ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วความเสียหายที่ค้นพบกว่า 90% ในประเทศไทยล้วนมาจากปลวกประเภทใต้ดิน (Subterranean Termites) มากที่สุด โดยเป็นปลวกที่เกิดจากสายพันธุ์ Coptotermes ซึ่งเป็นวายร้ายที่ต้องกำจัดโดยด่วนที่สุด

แต่แน่นอนว่า ไม่ว่าจะเป็นปลวกประเภทไหนก็ตามlส่วนใหญ่ต่างก็กินเซลลูโลสที่เป็นส่วนประกอบของไม้เป็นอาหารทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเจอปลวกประเภทไหนในบ้านก็ตาม ควรรีบหาวิธีกำจัดปลวกเหล่านั้นให้สิ้นซาก

วิธีการกำจัดปลวก

  1. การกำจัดปลวกโดยวิธีระบบวางท่อ (Pipe System)
  2. การกำจัดปลวกโดยวิธีเจาะพื้นเพื่ออัดเคมี (Soil System)
  3. การกำจัดปลวกโดยวิธีวางเหยื่อ (Termite Bait)


ซึ่งทั้งสามวิธีก็เป็นวิธีการกำจัดปลวกที่กำลังเป็นที่นิยม โดยทั้งสามวิธีนี้ก็มีข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของสิ่งปลูกสร้างและสภาพแวดล้อม รวมทั้งควรเลือกวิธีการกำจัดที่ตอบโจทย์ต่อการใช้งานมากที่สุด เพื่อที่จะได้กำจัดปลวกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถอ่านวิธีการกำจัดปลวกเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

Line

 

วิธีการเลือกบริษัทกำจัดปลวก

พอเรารู้จักประเภทของปลวกเบื้องต้น รวมทั้งรู้จักวิธีการกำจัดปลวกพอสังเขปแล้ว อันดับต่อไปนี้ก็คือการเลือกบริษัทกำจัดปลวก แต่ที่ทราบกันดีว่าในประเทศไทยมีบริษัทกำจัดปลวกอยู่เป็นจำนวนมาก อาจเป็นเพราะสาเหตุที่ว่าปัญหาเรื่องปลวก แมลง และมดเป็นปัญหาเรื้อรังที่อยู่คู่ประเทศไทยมาช้านาน เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเอื้ออำนวยต่อการเป็นอยู่ และเกื้อหนุนต่อการเพิ่มประชาการของแมลงจำพวกนี้เป็นอย่างมาก และด้วยตัวเลือกของบริษัทที่มากมายนี้เราจะมีวิธีการเลือกบริษัทกำจัดปลวก อย่างไรให้ได้มาตรฐาน? แต่คุณไม่ต้องกังวลไป เพราะวันนี้เรามีวิธีการเลือกบริษัทกำจัดปลวก ที่มีคุณภาพมาเล่าสู่กันฟัง ถือเป็นเรื่องพื้นฐานและเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะเลือกบริษัทสักแห่งมาดูแลบ้านที่เรารัก หรือสถานที่ทำงานที่เราทำอยู่ จะมีวิธีการเลือกอย่างไรบ้าง ไปดูพร้อมๆ กันเลย

 

ตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตการประกอบกิจการ
อันได้แก่ ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท, หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20), ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (กรม) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ของการครอบครอง เพื่อป้องกันกำจัดปลวกและแมลง, ใบผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย เพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลง และสัตว์ฟันแทะในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข, ใบรับรองการเป็นสมาชิกชมรมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงลานนา หรือสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย, ใบประกาศนียบัตร การได้ผ่านการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานการใช้สารเคมี ในการควบคุมแมลง และสัตว์พาหะนำโรค และสารเคมีที่นำมาใช้ในการป้องกันกำจัดปลวก และแมลง ควรเป็นสารเคมีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และควรเป็นสารเคมีที่อยู่ในกลุ่มที่มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น หากมีเอกสารครบทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องดี แต่ถ้าหากมีไม่ครบก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาส่วนบุคคล

 

ตรวจสอบเรื่องความปลอดภัย
อย่าลืมว่าวิธีการกำจัดปลวก เป็นงานที่ต้องใช้สารเคมี ซึ่งอาจส่งผลอันตรายต่อผู้คนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ ดังนั้นบริษัทควรจะมีนโยบายส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาทิเช่น การเลือกใช้สารเคมีจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นต้น และลูกค้ายังจำเป็นต้องตรวจสอบว่าบุคลากรที่จะมาให้บริการได้รับการอบรมการใช้สารเคมีมาอย่างถูกต้องหรือไม่

 

ตรวจสอบเช็คประวัติการทำงานที่ผ่านมา
เสมือนกับการที่เราดูเรซูเม่ของผู้สมัครงานว่าเคยผ่านงานหรือมีประสบการณ์การทำงานที่ดีจากที่ไหนมาบ้าง เพื่อนำมาพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงาน การเช็คประวัติบริษัทกำจัดปลวก ก็เช่นเดียวกัน ตรวจสอบโดยการอ่านรีวิว และสอบถามผู้ที่เคยใช้บริการมาก่อนว่า ผลงานที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับดีหรือไม่ดีอย่างไร วัสดุขั้นตอนที่ให้บริการได้มาตรฐานดีหรือไม่ พนักงานบริการดีสุภาพหรือไม่ น่าไว้วางใจให้เข้าบ้านเราได้หรือไม่ เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจของเรา

 

ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัท
บริษัทเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไปหรือเปล่าหรือเป็นที่เลื่องลือในวงการนี้หรือเปล่า มีที่ตั้งบริษัทชัดเจน พนักงานเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง รวมทั้งให้ความมั่นใจกับเราว่าจะสามารถกำจัดปลวก ให้เราได้จริงๆ

 

นัดสำรวจพื้นที่พร้อมประเมินราคาก่อนเริ่มทำงานจริงก่อนตกลงจ้าง
แสดงถึงความใส่ใจและความเป็นมืออาชีพของบริษัท หากบริษัทสามารถประเมินราคาโดยไม่เข้ามาดูพื้นที่จริง แสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นมืออาชีพ และที่สำคัญควรประเมินราคาคร่าวๆ ก่อนเริ่มทำงานจริง เพื่อที่เราจะได้สำรวจตัวเองว่าสามารถรับราคานี้ได้หรือไม่ หรือราคาสมเหตุสมผลกับสิ่งที่เราจะได้รับหรือเปล่า แต่ถ้าหากมีการเพิ่มหรือลดเล็กน้อยภายหลังก็สามารถตกลงคุยกันได้ ซึ่งจะเป็นการทำงานที่สบายใจทั้งสองฝ่าย

 

ความคุ้มค่าที่จะได้รับ
ราคาถูกหรือแพงเป็นอีกเรื่องหนึ่งในการเลือกตัดสินใจ แต่ถ้าหากราคาถูกแต่ปัญหาปลวก แมลง และมดไม่หมดไป ราคานั้นก็จะแพงทันที เพราะฉะนั้นควรเช็คความคุ้มค่า อาทิเช่น สารเคมีที่ใช้, อุปกรณ์คุณภาพหรือการเลือกวิธีการกำจัดปลวก เป็นต้น

 

ช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย
สำหรับช่องทางการติดต่อยังแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ เพราะถ้าหากมีแต่ช่องทางการติดต่อเพียงเบอร์โทรศัพท์ แต่หน้าเว็บไซต์ไม่ปรากฏหรือช่องทางติดต่อออนไลน์อื่นๆ ก็ไม่ปรากฏ ความน่าเ
ชื่อถือลดลงทันที ยิ่งมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลายย่อมส่งผลดีต่อเรา อาทิเช่น เบอร์โทรศัพท์, ไลน์ ,เฟสบุ๊ค หรือเว็บไซต์ เป็นต้น

 

และนี่ก็เป็นวิธีการเลือกบริษัทกำจัดปลวก แต่ถ้าหากคุณยังกังวลใจไม่รู้จะเริ่มต้นแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษา บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เรามีบริการให้คำแนะนำเรื่องการกำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดหนู กำจัดแมลงสาบ และกำจัดแมลงรบกวนอื่นๆ และที่สำคัญมีบริการเข้าสำรวจพื้นที่ฟรีทั่วประเทศไทย เพื่อเราเชื่อมั่นว่าการเข้าไปสำรวจพื้นที่จริง จะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

สอบถามรายละเอียดบริการกำจัดปลวกเพิมเติมได้ที่
https://kingservice.co.th
โทร. : 02 320 4444
E-Mail: service@kingservice.co.th
Facebook Page: https://web.facebook.com/kingservicecenter
Line: @kingservicecenter
Youtube Channel: kingservicechannel

 

ดูเรื่องน่ารู้ทั้งหมด next