คำถามเกี่ยวกับบริการกำจัด ปลวก

ราคาบริการกำจัดปลวกของ Kingservice

ตอบ : ราคาบริการกำจัดปลวกของ Kingserviceคิดเป็นตารางเมตร ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่จริง วิธีคิดคือ พื้นที่ใช้สอยเฉพาะตัวอาคาร ชั้น 1 +รอบนอกตัวอาคารด้านละ 1 เมตร ค่ะ (กรณีมีรอบนอก) และระบบที่เหมาะสมสำหรับหน้างาน สัญญาของทางบริษัทจะมีรูปแบบ 1 ปี และ 3 ปี ค่ะทำไมถึงคิดรอบนอกตัวอาคารด้านละ 1 เมตร เพื่อสร้างแนวป้องกันของตัว บ้านไม่ให้ปลวกเข้ามาสร้างรังหรือเข้ามาตามรอยแตกรอบๆตัวบ้านได้ นอกจากนี้รอบนอกยังมีการติดตั้งตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับ ปลวก 24 ชั่วโมงให้อีกด้วยค่ะ

 

ทำไมถึงแจ้งราคาบริการกำจัดปลวกไม่ได้ และต้องเข้าสำรวจก่อน
ตอบ : เนื่องจากราคาคิดเป็นตารางเมตรจากพื้นที่ใช้สอยจริงหน้างาน เพราะบริษัทใช้เคมีตามขนาดพื้นที่จริงตามฉลากแนะนำ ไม่ได้เป็นการเหมาเคมี จึงจำเป็นต้องเข้าวัดขนาดพื้นที่ที่ถูกต้องเพื่อนำมาคำนวณเคมีให้เหมาะสมกับ พื้นที่จริง และทางบริษัทยังใช้อุปกรณ์ในการสำรวจปลวกแบบ 2 ขั้นตอน หรือที่เรียกว่า duo process ดังนั้น ทำให้มั่นใจได้ว่าตรวจสอบปัญหาปลวกได้อย่างแม่นยำ

 

สัญญา 1 ปี 3 ปี บริการกำจัดปลวกทำอะไรบ้าง

บริการคร้ังแรก เข้าอัดเคมีใหญ่ 1 ครั้ง พร้อมเจาะเสริมตามจุดเสี่ยงต่างๆ เคมีที่อัดจะมีประสิทธิภาพป้องกันได้ตลอดสัญญา

ตรวจเช็คทุกๆ 4 เดือน(กรุงเทพฯและปริมณฑล) โดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้า ไปดูแล ตรวจตามจุดเสี่ยงพร้อมฉีดพ่นเคมีบริเวณรอบนอกตลอดอายุสัญญาค่ะ

* สัญญา 1 ปี ทาบริการใหญ่ 1 ครั้ง ตรวจเช็ค 2 ครั้ง รวมเป็น 3 ครั้ง ภายในระยะสญัญาเท่านั้น
* สัญญา 3 ปี ทาบริการใหญ่ 1 ครั้ง ตรวจเช็ค 8 ครั้ง รวมเป็น 9 ครั้ง ภายในระยะสญัญาเท่านั้น

 

ทำระบบอัดเคมีแล้ว ติดตั้งเหยื่อพร้อมกัน ได้ไหม
กรณีฉีดเคมีแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ระบบเหยื่อปลวก เนื่องจากเป็นการทางานที่ต่างกัน

การใช้เคมีเป็นการกำจัดปลวกโดยใช้ระยะเวลา 7-14 วัน โดยปลวกต้องนำเคมีกลับไปส่งต่อที่รังและตายต่อๆกันเหมาะสำหรับการแก้ไขปัญหา และยังเป็นการป้องกันในกรณีมีปลวกเกิดขึ้นใหม่อีกด้วย

การใช้ระบบเหยื่อปลวกคือ การให้อาหารปลวก จะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน ในการกำจัดปลวก เนื่องจากปลวกจะไม่ตายทันทีที่กินเหยื่อแต่จะส่งผลเมื่อปลวกถึงเวลาลอกคราบ ตวัเหยื่อจะทาให้ปลวกไม่สามารถลอกคราบได้ เมื่อลอกคราบไม่ได้ก็จะเกิดการผิดรูปและตายไปในที่สุด