มดนักพยากรณ์

มดนักพยากรณ์

สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ ที่แสนขยัน สามารถแบกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากกว่าตัวมันได้หลายเท่า มีการใช้ชีวิตอย่างเป็นระบบ และมีความสามัคคีสูง สิ่งมีชีวิตนั้นจะเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจาก “มด”
เจ้ามดตัวเล็กๆ นอกจากความขยัน ความสามัคคี แล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ของมดที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติสร้างไว้ให้พวกมันคือ การเป็นนักพยากรณ์ธรรมชาติ ทำไมมดรู้ แต่มนุษย์กลับไม่รู้
มดขนไข่คนเตรียมขนของ มดสามารถรับรู้ว่าฝนจะตกได้เมื่อไหร่ และถ้ามดขนไข่ขึ้นสู่ที่สูงแสดงว่าตกหนักระดับน้ำท่วมนอง เนื่องจากมดสามารถรับรู้ถึงความชื้นในอากาศและการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในดินได้ ก่อนฝนตกมักจะมีอากาศชื้นมดจะรับรู้ถึงความชื้นได้ดีกว่ามนุษย์กลไกการปกป้องรัง และลูกหลานจากน้ำท่วมก็คือการอพยพนั้นเอง
มดอพยพ = หนีร้อน มดเป็นสัตว์ที่ไวต่ออุณหภูมิและความชื้น ในฤดูแล้งหากเห็นหมดอพยพจากดิน ขึ้นมาอยู่ในบริเวณที่เย็น ชื้น แสดงว่าบริเวณนั้นร้อนและแห้งแล้ง เมื่อเราเข้าป่าในหน้านี้แล้วหากเห็นมดอพยพให้รีบอพยพตามมดไปเลยนะครับ เพราะอาจเกิดไฟป่าได้บริเวณใกล้เคียงเนื่องจากอากาศที่แห้งมาก
มดแตกหือลือว่าแผ่นดินไหว มดอาศัยอยู่ใต้พื้นดินจะมีสัญชาติญาณรับรู้เรื่องราวต่างๆ ในดินมากกว่ามนุษย์ หากพบมดแตกหือออกจากรังโดนไม่มีสัญญาณธรรมชาติอื่นใด ว่าจะมีฝนตก หรือน้ำท่วม ให้เดาไว้เลยว่าอาจเกิดแผ่นดินไหว
ไม่ได้มีเฉพาะมดนะครับที่สามารถพยากรณ์ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติได้ สัตว์อื่นๆ อย่างสุนัข นก หรือแม้แต่ปลา แกะ ก็สามารถรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติได้เช่นกัน
ด้วยความปรารถนาดีจาก คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์