แมลงเม่า มด..กับ..แมลงเม่า ปลวก ต่างกันตรงไหน?

แมลงเม่า ที่เข้ามาเล่นแสงไฟยามพลบค่ำนั้น จะเป็นแมลงที่อยู่ในวรรณะสืบพันธุ์


P2 แมลงเม่า มดกับแมลงเม่า ปลวก ต่างกันตรงไหน


แมลงเม่า ที่เข้ามาเล่นแสงไฟยามพลบค่ำนั้น
 จะเป็นแมลงที่อยู่ในวรรณะสืบพันธุ์ แต่ทราบหรือไม่ว่าความจริงแล้ว แมลงเม่า มีอยู่ 2 สายพันธุ์ คือ แมลงเม่าปลวก และแมลงเม่ามดหรือเรียกอีกชื่อว่ามดมีปีก (มดไม้) ซึ่งความแตกต่างของแมลงเม่าทั้ง 2 ชนิดนี้ อยู่ที่

  1. ลำตัว : แมลงเม่ามดจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนอย่างชัดเจน คือ ส่วนหัว อก และท้อง โดยจะมีช่วงเอวที่คอดกิ่วระหว่างช่วงอกและท้อง ในขณะที่แมลงเม่าปลวกจะมองดูเหมือนมีแค่ 2 ส่วน คือส่วนหัวและท้อง 
  2. ปีก โดยทั่วไปแมลงจะมีสองปีก คือปีกคู่หน้ากับปีกคู่หลัง ซึ่งปีกของแมลงเม่าปลวกจะยาวกว่าลำตัวถึงเกือบสองเท่า และปีกทั้งสองคู่มีขนาดเท่ากัน แต่ปีกของแมลงเม่ามดจะสั้นกว่าลำตัว และปีกคู่หน้าจะมีขนาดใหญ่กว่าปีกคู่หลัง

อีกเรื่องคือสีของปีก คือ สีปีกของแมลงเม่าปลวกจะเป็นสีขาวใสที่มีความโปร่งแสง ในขณะที่ปีกของแมลงเม่ามดจะเป็นสีน้ำตาล

  1. หนวด : หนวดของแมลงเม่ามดจะมีความโค้ง หักงอเข้าหากัน ในขณะที่หนวดของแมลงเม่าปลวกจะมีลักษณะเป็นเส้นตรง

ไม่ว่าจะเป็นแมลงเม่าชนิดใด ก็ล้วนไม่น่าไว้ใจ หากพบแมลงเม่าบุกบ้านต้องรีบกำจัดโดยเร็วที่สุดก่อนจะสายเกินแก้

ดูเรื่องน่ารู้ทั้งหมด next